De Palestijnse kwestie vanuit het perspectief van IsraŽl. Achtergronden bij het harde israŽlische antwoord op de tweede intifada. (Jonathan Vandenbroeck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Ik wil graag professor Bart Kerremans van harte bedanken voor het begeleiden van mijn thesis, voor de wijze raad bij het afbakenen van mijn complexe onderwerp, en vooral voor het fungeren als constante bron van inspiratie gedurende mijn hele periode aan de universiteit. Door mijn muzikale activiteiten zag ik mij gedwongen mijn thesis een jaar uit te stellen en heb ik mij minder vaak in zijn kantoor kunnen laten zien dan ik gewild en vooropgesteld had. Prof. Kerremans heeft daar echter veel begrip en geduld voor getoond, en daar ben ik erg dankbaar voor. De herinnering aan de opleiding politieke wetenschappen aan de KU Leuven zal voor mij altijd onlosmakelijk verbonden blijven met prof. Kerremans en zijn talrijke boeiende vakken, gedreven colleges, en overtuigende pleidooien voor de wetenschappelijke objectiviteit en Ďde nuanceí.

 

Verder wil ik mijn moeder en mijn vader bedanken voor hun steun tijdens mijn universitaire periode. Het feit dat ik deze zomer de knoop heb doorgehakt om eindelijk deze eindverhandeling af te werken, heeft hun waarschijnlijk veel plezier gedaan, en het was het minste wat ik kon terug doen na alles wat ze al voor mij hebben gedaan. Verder wil ik Saskia en Laura heel erg bedanken voor hun onvermoeibare bijdrage tot de eindredactie van deze tekst. En tot slot een speciaal woordje van dank voor David, Igor en Nicky, met wie ik al enkele fantastische jaren heb beleefd, en bij wie ik deze thesis van start tot einde heb geschreven op mijn zolderkamer in de warme zomer van 2006.

 

We busted out of class

Had to get away from those fools

We learned more from a three minute record

Than we ever learned in school

 

We made a promise we swore we'd always remember

No retreat no surrender

Like soldiers in the winter's night with a vow to defend

No retreat no surrender

 

(Bruce Springsteen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende