Lodewijk Herbert
(1872-1929).

Een katholieke flamingantische burger

 

Paul Drossens

 

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis

academiejaar 1997-1998

 Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. Luc François

 

home

lijst scripties

inhoud

volgende

 

 

INHOUDSTAFEL

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Lijst der afkortingen

 

Bibliografie

 

Deel  I. Een katholieke flamingantische burger (1872-1914)

           

            Hoofdstuk I: Jeugdjaren in Lokeren en Aalst (1872-1890)

 

            Hoofdstuk II: In het katholieke verenigingsleven van Lokeren

 

A. De Katholieke Kring

B. De Katholieke Burgerkring

C. De Katholieke Strijdersbond

          1. De sprekersafdeling

          2.  De Katholieke Harmonie

D.  Het Katholieke Kiescomité

E.  Conclusie

 

            Hoofdstuk III: De flamingant Herbert

 

            A. Initiële engagement

1.  De Guldensporenherdenkingen

2.  Sprekersafdeling van de Katholieke Strijdersbond

3.  De Vlaamsche Wachter

B. Tijd om te handelen

1.  Vrije Katholieke Vlamingen

2.  Binnen het A.N.V.

3.  Het Davidsfonds

a.  In de Lokerse afdeling

b.  Het Davidsfondscongres van 1910 en de Oostvlaamse gouwbond

                        4. De strijd voor een Vlaamse Hogeschool tussen 1910 en 1912

            C. Ook op andere vlakken Vlaamsgezind

            D. Conclusie

 

            Hoofdstuk IV: De christen-democraat Herbert

 

A. Liefdadigheid

1.  Het Lokerse Vincentiusgenootschap

2.  Het Bureel van Weldadigheid

B. Behartiger van standenbelangen

                       1. De Lokerse Volksbond

                       2. Bijna in de gemeenteraad

                       3. Als bestuurslid van een werkbeurs

C. Als werkrechter wakend over sociale rechten

D. Conclusie

 

            Hoofdstuk V: Een passie voor muziek: in de Stedelijke Muziekschool

 

            Hoofdstuk VI: De familiale situatie

 

Deel  II: De Eerste Wereldoorlog

 

           Hoofdstuk VII: “Den Grooten Oorlog” 1914-1918

 

A. De Duitse inval en de inname van Lokeren

B. Lodewijk Herbert als dienstdoende burgemeester

C. Naar het einde van de oorlog toe

                   1. Het Lokerse Vincentiusgenootschap

                   2. De Stedelijke Muziekschool

                   3. De werkrechtersraad

                   4. Het einde van de oorlog 

 

Deel III: De rijzende ster van Herbert

 

            Hoofdstuk VIII: Behartiger van de middenstandsbelangen

 

            A. Doorbraak van de standsorganisatie na 1918

                  1. Voorgeschiedenis van de middenstandsbeweging

                  2. Doorbraak van de standsorganisatie na W.O. I

a.  Een nationale middenstandsorganisatie? De Christelijke Landsbond van de Middenstand

b.  De middenstandsorganisatie in het Waasland

                                 (1) De herinrichting van de Wase katholieke partij in 1920

                                 (2) De Christelijke Middenstandsbond van Lokeren

                                 (3) Het Katholieke Middenstandsverbond van het Land van Waas

B. Volksvertegenwoordiger van de middenstand

       1.  In de Christelijke Landsbond van de Belgische Middenstand

       2.  In het parlement

       3.  In de gemeenteraad

            C. “Ik dien mijn stand, doch respecteer de rechten van de andere standen”

 

            Hoofdstuk IX: Herberts Flamingantische werking na de oorlog

 

A. Mobilisatie rond het Vlaamse minimumprogarmma 

                   1. Het Algemeen Vlaams Verbond

                   2. Het Katholiek Vlaams Verbond van het Waasland

                   3. De Katholieke Vlaamse Landsbond

                   4. De Oostvlaamse gouwbond van het Davidsfonds

B. In het parlement

C. Plaatselijke flamingantische werking

                  1. In het Lokerse Davidsfonds

                  2. Het Lokerse A.N.V.

                  3. In de gemeenteraad

D. Conclusie

 

            Hoofdstuk X: Verderzetten van de vooroorlogse bezigheden

 

A. Het katholieke verenigingsleven te Lokeren na de oorlog

                 1. De Katholieke Kring en de Katholieke Strijdersbond

                 2. De Katholieke Stedelijke Harmonie

                 3. Conclusie

B. Het Lokerse Vincentiusgenootschap in het interbellum

C. De werkrechtersraad

D. De Stedelijke Muziekschool

 

            Hoofdstuk XI: Geveld door ziekte

 

Algemeen besluit

 

home

lijst scripties

inhoud

volgende