Hoe een tanende wereldmacht
moeizaam EU-lidstaat werd/wordt.

Een analyse van de commentaren in drie voorname Britse kranten
op de Europese integratie tussen 1950 en 1997.

 

Philip Maelfait

Scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis

 Universiteit Gent

academiejaar 2000-2001

Promotor: Prof. Dr. L. FranÁois,
 

home lijst scripties inhoud volgende  

Dankwoord

1  Probleemstelling

1.1 Doelstelling

1.2 Bronnenkritiek

1.2.1  The Times

1.2.2  The Guardian

1.2.3  Daily Mail

1.3 Methodologie

1.3.1  Kwantitatieve analyse

1.3.2  Kwalitatieve analyse

2  Geschiedenis van de Europese integratie

2.1 Europa 1815-1914

2.1.1  Algemene geschiedenis

2.1.2  Het idee van Europa als eenheid

2.2 Europa tussen de twee wereldoorlogen

2.2.1  De jaren net na de oorlog en de jaren 1920

2.2.2  De jaren dertig: opmars tot de afgrond

2.2.3  Slotopmerkingen

2.3 Europa na de Tweede Wereldoorlog

2.3.1  Het ontstaan van de Koude Oorlog

2.3.2  De Verenigde Staten en samenwerking in West-Europa

2.3.3  Een netwerk van verdragen

3  Overzicht van de Britse politieke geschiedenis vanaf de Tweede Wereldoorlog en de houding ten overstaan van Europese integratie

4  Toepassing: Britse kranten

4.1 Bekendmaking van het Schuman-plan (9 mei 1950)

4.1.1  De dagen voor het voorstel (mei 1950)

4.1.2  De dag na de bekendmaking van het plan (10 mei 1950)

4.1.3  De periode vlak na de voorstelling van het Schuman-plan (mei-juni 1950)

4.1.4  Samengevat

4.2 Ondertekening van de Verdragen van Rome (25 maart 1957)

4.2.1  Samengevat

4.3 Groot-BrittanniŽ stelt zich kandidaat voor Europees lidmaatschap (31 juli 1961)

4.3.1  De aanloop naar de bekendmaking van de kandidatuur (juli 1961)

4.3.2  De dag na de aankondiging van de Britse kandidatuur tot toetreding van Europa (1 augustus 1961)

4.3.3  De eerste dagen nadien (augustus 1961)

4.3.4  Samengevat

4.4 Onderhandelingen afgebroken door een Frans veto tegen Brits lidmaatschap (14 januari 1963)

4.4.1  De dagen en weken voor het veto van president de Gaulle (december 1962 en januari 1963)

4.4.2  De dag na de persconferentie van de Gaulle (15 januari 1963)

4.4.3  De dagen en weken na de afwijzing van het Britse lidmaatschap door de Gaulle (januari 1963)

4.4.4  Samengevat

4.5 Groot-BrittanniŽ stelt zich opnieuw kandidaat voor Europees lidmaatschap (11 mei 1967)

4.5.1  De aanloop naar de officiŽle voorstelling van de Britse kandidatuur (april-mei 1967)

4.5.2  De beslissing om een aanvraag in te dienen wordt genomen door de Britse regering (2 mei 1967)

4.5.3  Dagen tussen de beslissing van de Britse regering en het officiŽle indienen van de toetredingsaanvraag (3-11 mei 1967)

4.5.4  Het officiŽle indienen van de toetredingsaanvraag (12 mei 1967)

4.5.5  De eerste dagen en weken nadien (mei 1967)

4.5.6  De persconferentie van de Franse president de Gaulle (16 mei 1967)

4.5.7  Samengevat

4.6 Frans veto tegen Britse toetreding (19 december 1967)

4.6.1  Samengevat

4.7 Succesvolle afronding van de onderhandelingen voor Brits lidmaatschap (22 januari 1972)

4.7.1  De aanloop naar de afronding van de onderhandelingen (januari 1972)

4.7.2  De plechtige ondertekening van het akkoord voor Britse toetreding (22 januari 1972)

4.7.3  De dagen na de ondertekening (januari 1972)

4.7.4  Samengevat

4.8 Groot-BrittanniŽ wordt officieel lid (1 januari 1973)

4.8.1  Samengevat

4.9 De beslissing wordt genomen om het Europees Parlement voortaan rechtstreeks te verkiezen. (20 september 1976)

4.9.1  Samengevat

4.10 Onderhandelingen voor de Europese Akte te Luxemburg (2-4 december 1985)

4.10.1  De aanloop naar de top van Luxemburg (november-december 1985)

4.10.2  Tijdens de top (2-4 december 1985)

4.10.3  De eerste dagen na de top (december 1985)

4.10.4  Samengevat

4.11 Ondertekening van de Europese Akte (17/28 februari 1986)

4.11.1  De dagen en weken voor de ondertekening (februari 1986)

4.11.2  De dag na de ondertekening (18 februari 1986)

4.11.3  De eerste dagen na de ondertekening (februari-maart 1986)

4.11.4  Samengevat

4.12 Speech van Margaret Thatcher te Brugge (20 september 1988)

4.12.1  De dagen voor de speech te Brugge (september 1988)

4.12.2  De speech zelf (20 september 1988)

4.12.3  De eerste dagen na de speech (september 1988)

4.12.4  Samengevat

4.13 Top van Maastricht (9-11 december 1991)

4.13.1  De aanloop naar de top (december 1991)

4.13.2  Voorstelling van het ontwerpverdrag (6-7 december 1991)

4.13.3  Een laatste voorbeschouwing (9 december 1991)

4.13.4  De eigenlijke top van Maastricht (9-11 december 1991)

4.13.5  De eerste dagen na de top (december 1991)

4.13.6  Samengevat

4.14 Ondertekening van het Verdrag van Maastricht (7 februari 1992)

4.14.1  Samengevat

4.15 Top van Amsterdam (16-18 juni 1997)

4.15.1  De aanloop naar de top (juni 1997)

4.15.2  De eigenlijke top van Amsterdam (16-18 juni 1997)

4.15.3  De dagen na de top van Amsterdam (juni 1997)

4.15.4  Samengevat

4.16 Ondertekening van het Verdrag van Amsterdam (2 oktober 1997)

4.16.1  Samengevat

5  Besluit

6  Belgische pers

6.1 Belgische pers: geschiedenis van de twee gekozen kranten

6.1.1  De Standaard

6.1.2  Le Peuple

6.2 Visie van de Belgische kranten op de Britse houding ten overstaan van de Europese integratie

6.2.1  Groot-BrittanniŽ stelt zich kandidaat voor Europees lidmaatschap (31 juli 1961)

6.2.2  Onderhandelingen afgebroken door Frans veto tegen Brits lidmaatschap (14 januari 1963)

6.2.3  Groot-BrittanniŽ stelt zich opnieuw kandidaat voor Europees lidmaatschap (11 mei 1967)

6.2.4  Frans veto tegen Britse toetreding (19 december 1967)

6.2.5  Succesvolle afronding van de onderhandelingen voor Brits lidmaatschap (22 januari 1972)

6.2.6  Groot-BrittanniŽ wordt officieel lid (1 januari 1973)

6.2.7  Speech van Margaret Thatcher te Brugge (20 september 1988)

6.3 Besluit

7  Globaal besluit

8  Bibliografie

8.1 Bronnnen

8.2 Literatuur

 

Bijlagen

 

 

home lijst scripties inhoud volgende