Transities in post-communistische staten

KirgiziŽ

 

Miguel Coulier

 

Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad van Master in de Conflict & Development, optie Conflict

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Ruddy DOOM
Commissaris: Lic. Bruno DE CORDIER
Commissaris: Lic. Jeroen ADAM

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1. PROBLEEMSTELLING

 

2. TRANSITIETHEORIEEN

2.1 overzicht

2.2 toepassing op post-communistische landen

2.3 conceptuele verduidelijking

 

3. TRANSITIE IN KIRGIZIň

 

3.1 PRE-ONAFHANKELIJKHEID

3.1.1 Pre-sovjet: de Kirgizische nomaden

3.1.2 de Russen komen: tsaristische periode

3.1.3 Sovjetperiode

3.1.4 Economische en politieke ontwikkelingen sinds midden jaren tachtig

 

3.2 ONAFHANKELIJKHEID

3.2.1 De onbekende Askar Akaev

3.2.2 Een periode van hervormingen

- economische en monetaire hervormingen

- politieke en constitutionele hervormingen

- democratisering

Besluit

 

3.3 OMMEZWAAI MEDIO JAREN NEGENTIG

3.3.1 Socio-economische neergang

3.3.2 Functionele incapaciteit

3.3.3 Presidentialisering

3.3.4 Corruptie, patronage en nepotisme

3.3.5 Religieuze en andere restricties

Besluit

 

3.4 TULPENREVOLUTIE

3.4.1 Aanleiding: parlementaire verkiezingen

3.4.2 Aanzwellend protest

3.4.3 Resultaten

 

3.5 EEN JAAR BAKIEV

3.5.1 De figuur Bakiev

3.5.2 Failing of failed state?

3.5.3 Het herstel van de orde en nieuwe uitdagingen

Besluit

 

4. SYNTHESE VAN HET TRANSITIEPROCES

 

5. BESLUIT

 

Bibliografie

 

Landgegevens KirgiziŽ

 

home lijst scripties inhoud volgende