Een vergelijkend onderzoek
naar de strijd tegen analfabetisme in Peru

Casestudy: Chincha

 

pdf-version

Isabel Vandenbulcke

 

Masterproef tot het behalen van de graad
Master na Master in Conflict and Development, optie Development

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor : Prof. Dr. A. Walraet

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,3 mb)