De politieke besluitvorming
bij de Staten van Vlaanderen,

1670 – 1680.

 

Marijn Follebout

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Dr. Johan Dambruyne.
commissarissen: Prof. Dr. René Vermeir.
Prof. Dr. Georges Martyn.
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Hoofdstuk 1: Inleiding.

 

Hoofdstuk 2: Opzet en probleemstelling.

 

Hoofdstuk 3: Bronnenbespreking.

 

Hoofdstuk 4: Het Ledencollege.

    4.1. Chronologisch overzicht.

    4.2. Bevoegdheden.

    4.3. Werking van het Ledencollege.

    4.4. De organisatie van het provinciale financiewezen.

        4.4.1. Evolutie doorheen de tijd.

        4.4.2. De beden.

    4.5. ‘In desen drouven tijdt’.

 

Hoofdstuk 5: De hoofdrolspelers.

    5.1. Inleiding.

    5.2. Algemeen.

    5.3. De geestelijkheid.

    5.4. Gent.

        5.4.1. Kort historisch overzicht.

        5.4.2. De Gentse bevolkingsevolutie.

        5.4.3. De magistraten van Gent.

        5.4.4. Gent in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

    5.5. Brugge.

        5.5.1. Kort historisch overzicht.

        5.5.2. De Brugse bevolkingsevolutie.

        5.5.3. De magistraten van Brugge.

        5.5.4. Brugge in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

    5.6. Ieper.

        5.6.1. Kort historisch overzicht.

        5.6.2. De Ieperse bevolkingsevolutie.

        5.6.3. De magistraten van Ieper.

        5.6.4. Ieper in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

    5.7. Het Vrije.

        5.7.1. Kort historisch overzicht.

        5.7.2. De bevolkingsevolutie in het Vrije.

        5.7.3. De magistraten van het Vrije.

        5.7.4. Het Vrije in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

 

Hoofdstuk 6: Kwantitatieve analyse van tien jaar Ledenvergaderingen.

    6.1. De jaarlijkse bede.

        6.1.1. Schematische uiteenzetting.

        6.1.2. Analyse.

        6.1.3. Bespreking van de analyse.

    6.2. De hogere overheid vraagt om geld.

        6.2.1. Schematische uiteenzetting.

        6.2.2. Analyse.

        6.2.3. Bespreking van de analyse.

    6.3. Verzoek van de Leden zelf en/of lagere overheden en/of onderdanen.

        6.3.1. Schematische uiteenzetting.

        6.3.2. Analyse.

        6.3.3. Bespreking van de analyse.

    6.4. Algemene analyse.

 

Hoofdstuk 7: Kwantitatieve analyse van tien jaar Ledenvergaderingen.

    7.1. Inleiding.

    7.2. De jaarlijkse subsidie.

        A.) De bede van 1671.

        B.) De bede van 1672.

        C.) De bede van 1673.

        D.) De bede van 1674.

        E.) De bede van 1675.

        F.) De bede van 1676.

        G.) De bede van 1677.

        H.) De bede van 1678.

        I.) De eerste bede van 1679.

        J.) De tweede bede van 1679.

    7.3. Betalingen via het Ledencollege aan de overheid.

        7.3.1. Organisatie van de provinciale belastingen.

        7.3.2. Klachten van lagere instanties.

        7.3.3. De betalingen.

    7.4. Handel.

        7.4.1. Verzoek tot handel op de Indiën.

        7.4.2. Aangeslagen handelswaar te Cadix.

    7.5. Legeraangelegenheden.

        7.5.1. Betalingen aan het leger.

        7.5.2. Logementen.

        7.5.3. Verzorging.

        7.5.4. Bevoorrading.

        7.5.5. Ongeregeldheden van de eigen troepen.

        7.5.6. Verhouding met de intendant van Vlaanderen.

    7.6. Relaties met andere instanties.

        7.6.1. Relaties met de overheid.

        7.6.2. Relaties met de ondergeschikte besturen.

    7.7. De onderlinge relatie van de Leden (kwalitatief bekeken).

    7.8. Besluit.

 

Hoofdstuk 8: Algemeen Besluit.

 

Archiefbronnen en literatuurlijst.

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende