De politieke besluitvorming bij de Staten van Vlaanderen, 1670 – 1680. (Marijn Follebout)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Hoofdstuk 1: Inleiding.

 

De titel ‘De politieke besluitvorming bij de Staten van Vlaanderen, 1670-1680’ is in zekere zin niet juist.  In dit onderzoek worden de Staten van Vlaanderen niet onderzocht en besproken, maar wel het Ledencollege.  Toen we in de 1e licentie onze titel moesten vastleggen, legden we, ons van geen kwaad bewust, deze titel vast.  Na het lezen van tal van literatuur en na enkele maanden archiefwerk rijpte het idee dat de titel beter ‘De politieke besluitvorming bij het Ledencollege van Vlaanderen, 1670-1680’ zou luiden.  Het was tenslotte het Ledencollege die de representatieve instelling bij uitstek was in Vlaanderen.  De Staten van Vlaanderen, bestaande uit adel, geestelijkheid en de derde stand, hadden op dat moment geen enkele politieke macht meer.  Ze kwamen nauwelijks samen.

In de categorie ‘Steek steeds de schuld op een ander’ leggen we de schuld bij Nuyttens en zijn inventaris.  Hij heeft een inventaris gemaakt van het archief van de Staten van Vlaanderen.  Zo staat er althans vermeld in de titel.  Eigenlijk is het een inventaris van het archief van het Ledencollege.  Haast elke onderzoeker zou dit overnemen, want als men al niet meer op een archief mag vertrouwen… .  Eén van onze voorgangers, Castille, had dit in 1989 ook door en zette in zijn titel de Staten van Vlaanderen tussen aanhalingstekens.

De redenering omtrent het niet veranderen van de titel, was dat het de komende onderzoekers eigenlijk maar ten goede zou komen.  Want wie iets opzoekt over de representatieve instellingen in Vlaanderen zal niet snel het ‘Ledencollege’ intikken.  Men zal dit opzoeken onder de meer bekendere noemer ‘De Staten van Vlaanderen’.

 

In wat volgt wordt de representatieve instelling van naderbij bekeken.  Na de hoofdstukken over de algmene opzet van het onderzoek en de bronnenbespreking volgt een algemeen hoofdstuk over de instelling.  Daarna volgt een hoofdstuk over de Leden.  Elk Lid wordt apart onder de loep genomen en via literatuur van naderbij bekeken.  Deze hoofdstukken zijn onontbeerlijke inleidingen voor de daaropvolgende hoofdstukken.  Deze handelen over het eigenlijke archiefonderzoek.  Als laatste hoofdstuk wordt er een algemeen besluit gegeven omtrent de politieke besluitvorming in het Ledencollege tussen 1670 en 1680.

 

We hebben ons bewust gebaseerd op een verwerking van 10 jaar Ledenvergaderingen.  Hierdoor kunnen we dieper in de materie binnendringen.  We kunnen op deze manier een beter beeld krijgen van wat het Ledencollege allemaal bezig hield.  Met opzet werd de oorlog tegen Frankrijk bewust in deze periode begrepen.  Het heeft ons steeds geïntrigeerd hoe een oorlog nu eigenlijk in de praktijk verliep in het Ancien Régime.  We lezen in de meeste overzichtswerken steeds slechts een korte aanduiding van een bepaalde oorlog.  Via het Ledencollege en hun besluitvorming kunnen we nagaan wat de werkelijke impact van een oorlog op een bepaalde regio betekende.

 

Veel leesplezier.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende