Mediatisering en globalisering van een sporttak

Triatlon

 

Case study de Ironman van Hawaï

 

Roel Noukens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. G. DEMEYER
Verslaggever: Prof. Dr. D. DE GROOFF

home lijst scripties inhoud volgende  

 

You are surrounded,

Yet so alone.

Alone to plan and dream

To hope and pray.

 

The day to come

Will have it all.

The highest highs

And the lowest lows.

 

The fact that it’s hard

Is what makes it special.

It’s also what makes it the Ironman
(Babbit, 2003, p.113)

Voorwoord

 

Algemene inleiding

 

DEEL I: Literatuuronderzoek

    1. Sport

        Inleiding

        1.1. De betekenis van sport

        1.2. Geschiedenis van de moderne sport

        1.3. Sport als populaire cultuur

        1.4. Sport en diffusie

        1.5. Genderongelijkheid in de sport

    2. Mediatisering

        Inleiding

        2.1. De geschiedenis van sport in de media

        2.2. Sport en de massamedia

        2.3. Kenmerken van sportjournalistiek

        2.4. Media, sport en gender

    3. Globalisering

        Inleiding

        3.1. Globalisering door de eeuwen heen

             3.1.1. Premoderne globalisering

             3.1.2. Vroeg moderne globalisering

             3.1.3. Moderne globalisering

             3.1.4. Huidige globalisering

        3.2. Globalisering

        3.3. Glocalisering

        3.4. Grobalisering

             3.4.1. Kapitalisme

             3.4.2. Amerikanisering

             3.4.3. McDonaldisering

        3.5. Soorten globalisering

             3.5.1. Economische globalisering

             3.5.2. Politieke globalisering

             3.5.3. Culturele globalisering

        3.6. De gevolgen van globalisering

        3.7. Globalisering en sport

    4. Triatlon

        Inleiding

        4.1. De geschiedenis van de triatlonsport

        4.2. Wat is triatlon?

        4.3. Waarom doen mensen aan triatlon?

        4.4. Triatlon of triathlon?

        4.5. Triatlon in België

    5. Ironman Triathlon World Championship van Hawaï

        Inleiding

        5.1. Geschiedenis van de Ironman

        5.2. De wedstrijd

    6. Triatlon, een geglobaliseerde sport?

        Inleiding

        6.1. De verschillende wedstrijdcircuits

             6.1.1. Ironman qualifiers

             6.1.2. ITU World Cup circuit

             6.1.3. Ironkids

             6.1.4. Xterra Global Tour

        6.2. Triatlon als Olympische sport

        Besluit

    7. Triatlon een gemediatiseerde sport?

        Inleiding

        7.1. De geschreven pers

        7.2. Audiovisuele media

        7.3. Het internet

        Besluit

 

DEEL II: Inhoudsanalyse: Case Study: De Ironman triathlon van Hawaï

    Inleiding

    1. De inhoudsanalyse als onderzoeksmethode

    2. Methode van het onderzoek

        2.1. Samenstelling van de steekproef

             2.1.1. Selectie van de titels

             2.1.2. Selectie van de exemplaren

             2.1.3. Selectie van de artikels

        2.2. De keuze van de indicatoren en categorieën

        2.3. Keuze van de analyse - en meeteenheid

        2.4. Betrouwbaarheid en geldigheid

    3. Vergelijkend onderzoek

        3.1. Algemene resultaten

             3.1.1. Vormelijk

             3.1.2. Inhoudelijk

        3.2. De berichtgeving van twee populaire en één kwaliteitskrant in Vlaanderen

             3.2.1. Vormelijk

             3.2.2. Inhoudelijk

        3.3. De berichtgeving van internationale kwaliteitskranten

        Besluit

 

Algemeen besluit

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende