Ptolemae´sch Egypte
voor de Romeinse verovering

Onderzoek naar de sociaal-economische situatie op het einde van de tweede en het begin van de eerste eeuw v.C. tot de Romeinse verovering in 30 v.C.

 

Delphine Deleersnyder

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren
Departement Klassieke Studies
Afdeling Geschiedenis van de Oudheid,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Katelijn Vandorpe

 

home lijst scripties inhoud volgende

Problemen met Griekse tekst?

 

Inleiding

 

1. Algemene schets van de politieke situatie in het Lagidenrijk van 116 v.C. tot de ondergang van het rijk

1.1. Wat vooraf ging.

1.2. De opvolging van Ptolemaeus VIII Euergetes II en het verlies van Cyrene in 96 v.C.: Cleopatra III, Ptolemaeus IX Soter II en Ptolemaeus X Alexander I.

1.3. De tweede regeringstijd van Soter II van 88 v.C. tot de dood van Ptolemaeus XII Auletes in 51 v.C.

1.3.1. De regering van Ptolemaeus IX Soter II tot 81/80 v.C.

1.3.2. De regeringen van Cleopatra Berenike III, Ptolemaeus XI Alexander II, Ptolemaeus XII Auletes            en het verlies van Cyprus in 58 v.C.

1.3.3. De terugkomst van Auletes tot zijn dood in 51 v.C.

1.4. De regering van Cleopatra VII tot het einde van het PtolemaeŰnrijk in 30 v.C.

1.4.1. De opvolging door Cleopatra VII tot de Alexandrijnse oorlog in 47 v.C.

1.4.2. Vanaf de Alexandrijnse oorlog in 47 v.C. tot de Iden van maart in 44 v.C.

1.4.3. Onzekere jaren voor Egypte van 44 tot 31 v.C.

 

2. De opstanden in hellenistisch Egypte

2.1. De bronnen.

2.2. Beknopt overzicht van de opstanden tijdens het Ptolemae´sch bewind.

2.2.1. Ptolemaeus III Euergetes. 245 v.C.

2.2.2. Ptolemaeus IV Philopator. Na Raphia 217 v.C.

2.2.3. Ptolemaeus V Epiphanes: Neder-Egypte 197/185 v.C.

2.2.4. Ptolemaeus IV Philopator/ Ptolemaeus V Epiphanes: de opstand van Haronnophris en Chaonnophris in de Theba´s 206-186 v.C.

2.2.5. Ptolemaeus VI Philometor/ Ptolemaeus VIII Euergetes II/ Cleopatra II: Dionysius Petosarapis en de Theba´s ca. 165 v.C.

2.2.6. Ptolemaeus VIII Euergetes II: Harsiesis 131-130 v.C.

2.3. De oorzaken van de opstanden: enkele interpretaties.

2.3.1. De opstanden als een getuigenis van Egyptisch nationalisme

2.3.2. Een nieuwe opvatting in het onderzoek: de socio-economische situatie als aanzet tot revoltes

2.3.3. Het onderzoek van de laatste twee decennia: een verscheidenheid van spanningsbronnen bij de inheemse bevolking.

 

3. De opstand van de jaren 80 v.C. in de Theba´s

3.1. Onze bronnen

3.1.1. Pausanias

3.1.2. De correspondentie van Platon

a) P. Bour. 10: de brief van Platon aan Nechthyris

b) P. Lond. II, 465: de brief van Platon aan de inwoners van Pathyris

c) P. Bour. 11: de tweede brief van Platon aan Nechthyris

d) P. Bad. II, 16: de brief van Platon aan de priesters in Pathyris en de anderen.

e) P. Bour. 12: de tweede brief van Platon aan de priesters in Pathyris en de anderen.

f) Enkele bedenkingen

- Ligging van Pathyris

- Platon en zijn famillie

- Nechthyris

- Datum en bestemmelingen van de brief P. Bad. II, 16.

3.1.3. Twee demotische papyri uit Pathyris

a) P. dem. Ca´ro II 30963

b) P. dem. Berl. 13608

3.1.4. De soldatencorrespondentie: brieven van Petesouchos

a) P. Claud. 2

b) P. Grenf. II 36

c) P. Lips. I, 104

3.1.5. Ontvangstbewijzen van de belastingen aan de thesauroi van de Pathyrites op het einde van de tweede en begin van de eerste eeuw v.C.

 

Overzicht van het bronnenmateriaal

 

3.2. Conclusie

3.3. Oorzaken van de opstand

 

4. De situatie in de Theba´s na de opstand.

4.1. De reactie van de koninklijke macht

4.1.1. Thebe na 88 v.C.

a) De weldaden van Ptolemaeus XII Auletes tegenover Thebe

b) Het ereopschrift voor de strateeg Kallimachus

c) De epistrategen en strategen met de naam Kallimachus: een machtige familie in Zuid-Egypte

4.1.2. Pathyris na 88 v.C.

4.2. Economische moeilijkheden andere delen van Egypte

4.3. De herbevestiging van de legitimiteit van het koninklijk gezag

 

5. De sociaal-economische situatie onder Ptolemaeus XII Auletes en Cleopatra VII

5.1. Epigrafisch en Papyrologisch materiaal

5.2. Archeologisch materiaal

5.3. Kunst

5.4. Literaire bronnen

5.5. Conclusie

 

Bibliografie

1. Tekstuitgaven

1.   Literaire bronnen

2.   Epigrafische en papyrologische bronnen

2.   Werkinstrumenten

3. Moderne studies

4. Lijst van de afkortingen

 

 

Problemen met de weergave van de Griekse tekst?

 

Op sommige pagina's komen delen voor in Grieks tekstschrift. Indien u deze tekst niet kan lezen maak dan gebruik van volgende mogelijkheden:

 

home lijst scripties inhoud volgende

Problemen met Griekse tekst?