Criminaliteit in (het Land van) Aalst

in de 18e eeuw (1700-1795).

Dries Mertens

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1998-1999

Universiteit Gent

Promotor:Prof. Dr. H. Soly

home lijst scripties inhoud volgende

Inleiding

Situatieschets

    1.) De Zuidelijke Nederlanden in de 18e eeuw: algemeen overzicht

    2.) Stad en Land van Aalst in de 18e eeuw

    3.) Sociaal-economische situatie van (het Land van) Aalst in de 18e eeuw

    4.) De rechtbanken

        4.1. Leenhof ten Stene

        4.2. De schepenbank van Aalst

Vermogensmisdrijven

    1.) Algemeen Overzicht

        1.1. Inleiding

        1.2. Stad Aalst

        1.3. Land van Aalst 1700-1759

        1.4. Land van Aalst 1760-1795

    2.) Soorten delicten

        2.1. Huisdiefstal met en zonder braak

        2.2. Diefstal van dieren

        2.3. Winkeldiefstal

        2.4. Diefstal door dienstpersoneel

        2.5. Heling

        2.6. Houtdiefstal

        2.7. Herbergdiefstal

        2.8. Diefstal van veldvruchten/fruit

        2.9. Kerkdiefstal.

        2.10. Huisvredebreuk

        2.11. Baanstroperij/Beroving

        2.12. Afpersing

        2.13. Vernieling of beschadiging van goederen

        2.14. Oplichting

        2.15. Brandschatting/Brandstichting

        2.16. Beurzensnijden

        2.17. Benden

        2.18. Overzicht van de gestolen voorwerpen

    3.) Daders van vermogensdelicten

        3.1. Geslachtsverhouding

        3.2. Leeftijdsopbouw

        3.3. Beroepsstructuur

        3.4. Burgerlijke stand

        3.5. Geletterdheid

        3.6. Autochtoon of allochtoon?

Overtredingen van politiereglementen

    1.) Algemeen Overzicht

        1.1. Inleiding

        1.2. Stad Aalst

        1.3. Land van Aalst 1700-1759

        1.4. Land van Aalst 1760-1795

    2.) Soorten delicten

        2.1. Leegloperij

        2.2. Dronkenschap

        2.3. Verboden wapendracht

        2.4. Landloperij en bedelarij

        2.5. De verklaringen voor rondzwerven en bedelen

            2.5.1. Doortocht naar huis of werk

            2.5.2. Werkloosheid

            2.5.3. Ziekte, handicap of hoge leeftijd

            2.5.4. Armoede

            2.5.5. Handelsactiviteiten

            2.5.6. Bedevaart

            2.5.7. Gescheiden van de partner

        2.6. Andere delicten, door landlopers bedreven

    3.) De daders

        3.1. Geslachtsverhouding

        3.2. Alleen of in groep bedelen en zwerven?

        3.3. Leeftijdsopbouw

        3.4. Burgerlijke stand

        3.5. Geletterdheid

        3.6. Beroepen of etnische oorsprong

        3.7. Autochtoon of allochtoon?

Misdrijven tegen de openbare orde

    1.) Algemeen overzicht

        1.1. Inleiding

        1.2. Stad Aalst

        1.3. Land van Aalst 1700-1759

        1.4. Land van Aalst 1760-1795

    2.) Soorten delicten

        2.1. Banbreuk

        2.2. Meineed en valse getuigenis

        2.3. Valse naam, ambt of attestatie

        2.4. Opstand tegen de overheid

        2.5. Ontvluchting van gevangenen

        2.6. Weerspannigheid

        2.7. Desertie of hulp bij desertie

        2.8. Valsheid in geschrifte of zegels

        2.9. Ambtsmisdrijven

    3.) De daders

        3.1. Geslachtsverhouding

        3.2. Leeftijdsopbouw

        3.3. Geletterdheid

        3.4. Burgerlijke stand

        3.5. Beroepen

        3.6. Autochtoon of allochtoon?

Seksuele Misdrijven

    1.) Algemeen overzicht

        1.1. Inleiding

        1.2. Stad Aalst

        1.3. Land van Aalst 1700-1759

        1.4. Land van Aalst 1760-1795

    2.) Soorten delicten

        2.1. Verkrachting

        2.2. Overspel

        2.3. Incest

        2.4. Concubinaat

        2.5. Pedofilie en verkrachting van minderjarigen

        2.6. “Schandaleus leven"

        2.7. Bigamie

        2.8. Aanranding van de eerbaarheid

        2.9. Bordeeluitbating

        2.10. Schaking

        2.11. Wegleiden van kinderen

    3.) De daders

        3.1. Geslachtsverhouding

        3.2. Leeftijdsopbouw

        3.3. Burgerlijke stand

        3.4. Geletterdheid

        3.5. Beroepen

        3.6. Autochtoon of allochtoon?

Religieuze Misdrijven

    1.) Algemeen Overzicht

        1.1. Inleiding

        1.2. Stad Aalst

        1.3. Land van Aalst 1700-1795

    2.) Soorten delicten

        2.1. Blasfemie

        2.2. Verstoring van de goddelijke dienst

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

    1.) Algemeen Overzicht

        1.1. Inleiding

        1.2. Stad Aalst

        1.3. Land van Aalst 1700-1759

        1.4. Land van Aalst 1760-1795

    2.) Soorten delicten

        2.1. Slagen en verwondingen

        2.2. Bedreigingen

        2.3. Doodslag

        2.4. Moord

        2.5. Beledigingen

        2.6. Zelfmoord

        2.7. Te vondeling leggen van kinderen

        2.8. Kindermoord

        2.9. Roofmoord

    3.) De daders

        3.1. Geslachtsverhouding

        3.2. Leeftijdsopbouw

        3.3. Burgerlijke stand

        3.4. Geletterdheid

        3.5. Beroepen

        3.6. Autochtoon of allochtoon?

De bestraffingen

    1.) Inleiding

    2.) Overzicht

        2.1. Bestraffing in de stad Aalst

        2.2. Bestraffing in het Land van Aalst 1700-1759   

        2.3. Bestraffing in het Land van Aalst 1760-1795

    3.) De straffen per soort van delicten

        3.1. Vermogensmisdrijven

        3.2. Overtredingen van politiereglementen

        3.3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

        3.4. Misdrijven tegen de openbare orde

        3.5. Zedenmisdrijven

    4.) Verzwarende omstandigheden

        4.1. Recidivisme

        4.2. Slecht gedrag

        4.3. Vreemdelingen

    5.) Verzachtende omstandigheden

        5.1. De lange detentie

        5.2. De jonge leeftijd

        5.3. “Zijnde van goed gedrag ende comportement”   

        5.4. De hoge ouderdom

        5.5. Zwakzinnigheid

    6.) De niet-bestrafte criminaliteit

    7.) De gratieverleningen

Misdrijven in de stad en op het platteland

De daders: algemeen overzicht

        1.1. Geslachtsverhouding

        1.2. Leeftijdsopbouw

        1.3. Burgerlijke stand

        1.4. Geletterdheid

        1.5. Beroepen

            1.5.1. Stad Aalst

            1.5.2. Land van Aalst 1700-1759

            1.5.3. Land van Aalst 1760-1795

        1.6. Autochtoon of allochtoon?

Criminaliteitsindex

    1.) Inleiding

    2.) Stad Aalst

    3.) Land van Aalst 1700-1795

 

Algemeen besluit

Bijlagen

    1.) Plaats van afkomst van allochtone misdadigers: België

    2.) Plaats van afkomst van allochtone misdadigers: Nederland

    3.) Plaats van afkomst van allochtone misdadigers: Frankrijk

    4.) Plaats van afkomst van allochtone misdadigers: Duitsland

    5.) Grafieken

Bronnen

    1.) Onuitgegeven bronnen

    2.) Gedrukte bronnen

    3.) Inventarissen van de archieven

    4.) Algemene naslagwerken

    5.) Bibliografie

    6.) Gebruikte afkortingen in de tekst

home lijst scripties inhoud volgende