Criminaliteit in (het Land van) Aalst in de 18e eeuw (1700-1795). (Dries Mertens)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

Criminaliteitsindex

 

1.) Inleiding

 

De omvang van de criminaliteit wordt normaliter uitgedrukt door middel van de wettelijke criminaliteitsindex. Dit is de verhouding van het totale aantal vergrijpen, uitgedrukt per jaar en per 10000 of 100000 inwoners.

2.) Stad Aalst

 

Voor de bevolkingscijfers hebben we een benaderend cijfer weergegeven, op basis van de cijfers, voor zover die er waren, voor de verschillende periodes, voor de lokaliteiten Aalst en Nieuwerkerken[1]. We bemerken dat de verhoudingen vrij laag liggen. Alleen tijdens en vooral na de Successieoorlogen stijgen de waarden sterk. We hebben dan voornamelijk te maken met een “geïmporteerde” misdadigheid. Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1700-1709, de jaren waarvoor we enige gegevens hebben) waren vele inbraken en vermogensdiefstallen het werk van niet-Aalstenaars, veelal zelfs van buitenlanders. De vele gevallen van landloperij en bedelarij in de nasleep van de Oostenrijkse Successieoorlog zorgen ervoor dat de indicaties dan eveneens enorm toenemen.

 

Periode

Totale aantal vergrijpen

Vergrijpen per jaar

Bevolkingscijfer

Criminaliteits-index

1700-1709

63

6,7

9400

6,7

1724-1729

11

1,8

10000

1,8

1730-1735

16

2,6

10000

2,6

1736-1741

56

9,3

10300

9,5

1742-1747

20

3,3

10300

2,1

1748-1753

31

5,1

10600

3,2

1754-1759

104

17,3

10600

18,3

1760-1765

20

3,3

10900

3,5

1766-1771

19

3,1

11200

3,5

1772-1777

28

4,6

11200

5,7

1778-1783

16

2,6

11500

2,9

1784-1789

14

2,3

11500

2,6

1790-1795

20

3,3

11800

3,8

3.) Land van Aalst, 1700-1795

 

De gegevens voor de bevolking hebben we gehaald uit het werk van De Brouwer[2]. Per periode hebben we er een cijfer van ca. 10000 afgetrokken, aangezien ook de verhoudingen voor het Aalsterse schependom zijn meegerekend bij dit aantal. En dan nog is dit niet helemaal juist, want bij de cijfers van vermeld werk heeft men ook die bevolkingscijfers meegerekend van enkele lokaliteiten die in de 18e eeuw niet bij het Land van Aalst behoorden. De eigenlijke criminaliteitsindex zal dus ietwat hoger gelegen hebben dan blijkt uit onderstaande gegevens.

Voor het tijdvak 1700-1759 bemerken we dat de cijfers ook hier vrij laag zijn. Dit is niet te verwonderen, aangezien de kasselrijrechtbank dan alleen voor de “ghedyde” personen de criminele rechtspraak bezit. De enige periodes met uitschieters zijn de jaren 1720-1724, wat te wijten is aan de vervolging van zigeuners en landloperij in het algemeen. Ook de Oostenrijkse Successieoorlog en de nasleep hiervan is in het Land van Aalst verantwoordelijk voor een stijging van de indicaties.

Dat we vanaf 1760, en dit tot het einde van het Ancien Régime, dan weer met forse indicaties zitten in vergelijking met de vorige periode mag niet verwonderen. De uitbreiding van de bevoegdheid inzake criminele materies van het Leenhof is hiervoor verantwoordelijk. Nu krijgen we meer gegevens over de misdaden van de inwoners der heerlijkheden uit het Land van Aalst. De bekomen waarden laten alleszins zien dat het platteland vrij hoge criminaliteitscijfers kende. Hierbij moeten we natuurlijk ook de uitgestrektheid van de kasselrij en het bevolkingsaantal voor ogen houden. Voorts kan de berechtiging van “buitengewone” misdadige verschijnselen de waarden natuurlijk ook de hoogte injagen. In dit verband is de aanwezigheid van een bende als die van Jan de Smet mede verantwoordelijk voor de hoge index tijdens de jaren 1784-1789. We hebben dan zelfs het hoogste cijfer voor het gehele tijdvak.

 

Periode

Totale aantal criminele vergrijpen

Vergrijpen per jaar

Bevolkingscijfer

Criminaliteits-index

1700-1704

2

0,4

73500

2,9

1705-1709

28

5,6

83000

4,6

1710-1714

14

2,8

83000

2,3

1715-1719

9

1,8

93000

1,6

1720-1724

88

17,6

93000

16,3

1725-1729

21

4,2

102500

4,3

1730-1734

29

5,8

102500

6,1

1735-1739

14

2,8

116000

3,2

1740-1744

56

11,2

116000

12,9

1745-1749

68

13,6

123000

16,7

1750-1754

38

7,6

123000

9,3

1755-1759

16

3,2

136000

4,3

1760-1765

120

20,0

136000

27,2

1766-1771

87

14,5

147000

21,3

1772-1777

145

24,1

147000

35,4

1778-1783

157

26,1

154000

40,1

1784-1789

215

35,8

154000

55,1

1790-1795

156

26,0

161000

41,8

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende