Criminaliteit in (het Land van) Aalst in de 18e eeuw (1700-1795). (Dries Mertens)

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

Dankwoord

 

Een thesis maakt men altijd met de hulp van anderen. Het is dan ook maar normaal dat we hen bij het begin van dit werk bedanken voor hun moeite. In de eerste plaats dank ik mijn promotor, Prof. Dr. H. Soly, voor het begeleiden van deze verhandeling. De tips, kritische opmerkingen en verbeteringen waren meer dan welkom.

Voorts wil ik de mensen van het Stadsarchief te Aalst en van het Rijksarchief te Brussel bedanken voor hun bereidwillige medewerking. Ook de mensen van de Handschriftenzaal van de Gentse Universiteitsbibliotheek verdienen een pluim voor hun onverdroten inzet om de archieven te laten overbrengen voor mij.

Op persoonlijk vlak wil ik in de eerste plaats mijn ouders bedanken, om mij de mogelijkhied te geven deze studies tot een goed einde te laten brengen. Voor de technische verwerking ben ik aan Pieter en Sofie nederige dankbetuigingen verschuldigd. Aan alle vriendjes en vriendinnetjes die ik niet ga vermelden: bedankt voor de steun!

home lijst scripties inhoud vorige volgende