Criminaliteit in (het Land van) Aalst in de 18e eeuw (1700-1795). (Dries Mertens)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

Seksuele Misdrijven

 

3.) De Daders

 

3. 1. Geslachtsverhouding

 

Ook hier zijn de mannen in het overwicht, wat natuurlijk te begrijpen is door het aandeel van verkrachters, bigamisten en dergelijke. Het toch nog relatief grote aandeel van de vrouwen is dan weer te verklaren door de rol die ze spelen in vergrijpen als (voornamelijk) overspel en concubinaat. De volgende verhoudingen doen zich voor:

Geslacht

Aantal

Aandeel van totaal

Mannen

21

56,7

Vrouwen

16

43,2

Totaal

37

100

 

3. 2. Leeftijdsopbouw

 

Voor 51,5 % van de delinquenten konden we de leeftijd achterhalen. Een groot deel van de daders was al iets ouder (30 tot en met 44). Was dit een teken van mannelijke frustratie?

Leeftijdsklasse

Mannen

Vrouwen

15-19

1

-

20-24

2

2

25-29

1

2

30-34

3

1

35-39

2

-

40-44

3

1

60-64

1

-

Totaal

13

6

 

3. 3. Burgerlijke Stand

 

Voor 56,7 % van de daders was dit element met zekerheid te bepalen. Het overwicht van de gehuwden laat duidelijk zien dat men het niet al te nauw nam met de huwelijkstrouw en men, al dan niet met geweld, niet vies was van een scheve schaats te rijden. Dit geldt natuurlijk ook voor de gehuwde vrouwen die overspel pleegden. Vanzelfsprekend moeten we hier wl rekening houden met het feit dat we voor een vrij grote minderheid in het ongewisse verkeren hieromtrent. De volgende verhoudingen doen zich hier voor:

Toestand

Aantal

Percentage

Gehuwd

11

52,3

Ongehuwd

8

38,1

Weduwnaar/weduwe

2

9,5

Totaal

21

100

 

3. 4. Geletterdheid

 

Voor slechts 29,7 % van de delinquenten (11 personen) konden we dit element met zekerheid bepalen. De personen die voor seksuele delicten werden aangeklaagd voor de stad Aalst, werden meestal slechts met summiere gegevens vermeld in de registers, wat het geringe percentage verklaart van diegenen voor wie we de (on)geletterdheid konden bepalen.

 

Geletterd

6

Ongeletterd

5

 

3. 5. Beroepen

 

Voor 37,8 % van de delinquenten bij deze vergrijpen (dus exclusief de vagebonden die 21,6 % van het geheel uitmaken) was het mogelijk om het beroep na te gaan. Ook hier waren het voornamelijk de ongekwalificeerde arbeiders en arbeidsters die de wetten inzake zedelijkheid en huwelijksmoraal overtraden.

Beroepen

Aantallen

knecht

4

handwerker

3

timmerman

1

schoenlapper

1

schoolmeester

1

Vrouwen

spinster

4

Vagebonden

Mannen

4

Vrouwen

4

 

3. 6. Autochtoon of allochtoon?

 

Voor 89,1 % van de delinquenten in deze groep was het mogelijk de afkomst met zekerheid te achterhalen. We zien dat vooral autochtonen zich bezondigen aan seksuele misdrijven. Gezien de aard van misdrijven zoals bijvoorbeeld overspel of incest hoeft dit niet te verwonderen. Het aandeel van allochtonen wordt vooral bepaald door vagebonden die zich inlaten met concubinaat.

(Land van) Aalst

25

75,7

Allochtonen

8

24,2

Totaal

33

100

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende