Van vernielde Pallieterstad
naar verzuilde Zimmerstad.

Het culturele leven in Lier in het interbellum.

Dirk Geuens

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. J. Tollebeek

 

Laureaat  van de Prijs voor Wetenschappelijk Werk van de stad Lier 2003

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Proloog

 

Hoofdstuk 1. Een voorgeschiedenis. De Lierse cultuur vóór de Eerste Wereldoorlog

 

Hoofdstuk 2. De zingende en spelende ‘Engelen van De Valk’. De dominante katholieke partij en haar culturele initiatieven

Een trage start

Heropleving onder een muzikale impuls

Het burgemeesterjaar van een cultuurschepen

Verzamelen rond de tricolore

Crisisjaren

Met geheven hoofd de Tweede Wereldoorlog in

 

Hoofdstuk 3. Strijd zonder zege. De moeizame politieke en culturele ontplooiing in de Lierse rode kringen

Uitbouw van de propaganda-organen in de pioniersjaren

Opmars na de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht

Strijd en verdeling in de jaren dertig

 

Hoofdstuk 4. Over afgenomen politieke en toegenomen culturele invloed. De solide en ‘familiale’ liberale zuil

Een culturele uitdaging na de Eerste Wereldoorlog

Stoorzenders in het burgemeesterjaar van de cultuurschepen

Het liberale toneelleven neemt de draad terug op

Politieke zenuwachtigheid en culturele verslapping

Zelfvertrouwen in ‘het familielijstje’

 

Hoofdstuk 5. Geen Belgen, geen eenheid? De onvolledige en verdeelde Vlaams-nationalistische zuil

Gemeenschappelijke voedingsbodem

Geslaagde organisatie onder Cornelis’ impuls

Vruchteloos vechten tegen de versnippering na het Jubeljaar

Opnieuw structuur en cultuur

 

Hoofdstuk 6. Een wending naar buiten. Het klavertje vier, levende folklore en toerisme

Onenigheid in Lier, vroeger en nu

Van schoon Schippershuis tot bergplaats zonder inventaris

De koningsgezinde torendokter en het Lierse toerisme

Van Pallieterstad naar Zimmerstad

 

Epiloog

 

Bibliografie

 
home lijst scripties inhoud volgende