Kuhn en zijn critici

 

Tina De Greef

 

pdf-version

 

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
Master in de Wijsbegeerte

Academiejaar: 2007-2008

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Kardinaal Mercierplein 2
B-3000 Leuven
 

 

Promotor: prof. dr. L. Horsten

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,6 mb)