De verspreiding van het fordisme
in de Belgische textielindustrie van 1950 tot 1970.

Case-study aan de hand van
het textielbedrijf DACCA.

Vanessa Rottiers

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. P. Pasture

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

    Vraagstelling

    Taylorisme

    Fordisme

 

Concrete gevalstudie

 

Deel 1: Fordisme in de Belgische textielsector

    Inleiding

    Schets van de Belgische textielindustrie

        Eigenheid

        Evolutie van de Tweede Wereldoorlog tot 1960

        Evolutie na 1960

    De productiefactor arbeid

        Algemeen

        Opleiding

        Verhouding vrouw / man

        Mentaliteit tegenover de werkgever

        Absenteďsme

        Stakingen

    De productiefactor kapitaal: investeringen

    De productiefactor ondernemerschap

        Opleiding

        Verhouding man / vrouw

        Houding tegenover de werknemers

    Organisatie van het productieproces

        Arbeidsdeling

        Duur van de werkdag

        Invoering van het vierploegensysteem

    Sociale gevoeligheid

        Arbeidersverenigingen

        Patroonsverenigingen

    Besluit

 

Deel 2: Case Study – Textielbedrijf DACCA

    Inleiding

    Korte bedrijfsgeschiedenis

        De jutesector in het algemeen

        Korte geschiedenis van DACCA

        Bedrijfsstructuur

    Het werknemersbestand van DACCA 1950-1970

        Personeelsverloop

        Samenstelling van het personeelsbestand

        Opleiding

        Houding tegenover de werkgever

    De productiefactor kapitaal: investeringen

    Productiefactor ondernemerschap: de bedrijfsleiding

        De textielpatroon: van autodidact tot universitair

        De patroon: een vrouwen- of mannenfunctie

        Houding tegenover de werknemers

    Organisatie van het productieproces als bijdrage tot rationalisering

        Duur van een werkdag van de arbeiders bij DACCA

        Invoering van het vierploegensysteem

    De interne sociale verhoudingen

        Aanwezigheid arbeidersverenigingen bij DACCA

        Patroonsverenigingen waarbij DACCA was aangesloten

        Het Comité van Veiligheid en Gezondheid als wisselwerking tussen arbeiders en patronaat

    Besluit

 

Algemeen besluit

 

Bronnen

 

home lijst scripties inhoud volgende