De verspreiding van het fordisme in de Belgische textielindustrie van 1950 tot 1970. Case-study aan de hand van het textielbedrijf DACCA. (Vanessa Rottiers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bronnen

 

Onuitgegeven bronnen

 

Bedrijfsarchief Dacca

 

Nr.

Inhoud archiefdoos

 

 

1

Loonbrieven van diverse personen, 1950.

2

Loonbrieven van diverse personen, 1951.

6

Rekeninguittreksels diverse bedrijven, 1951-1961.

9

Briefwisseling diverse bedrijven, 1/8/1955-31/12/1955.

21

Statuten Dacca, 1935.

22

Kaart gebouwen Dacca.

35

Loonboekjes diverse personen, 1951-1953.

37

Loonboekjes diverse personen, 1951.

38

Loonboekjes diverse personen, 1952-1953.

82

Verslagen, krantenknipsels buitengewone Algemene Vergadering, 1954.

107

Briefwisseling Cercle Industriel 16/9/1950.

108

Kasboeken, 1e helft jaren 1950.

145

Steekkaarten lonen en pensioenen arbeiders, 1949-1953.

165

Verslagen van het diensthoofd, 1960-1970.

166

Inlichtingen verkiezingen Comité voor Veiligheid en Gezondheid, 1958.

167

Briefwisseling Dienst Veiligheid en Gezondheid, 1949-1970.

 

Register minderjarig personeel, 1941-1961.

 

Briefwisseling verkiezing Comité Veiligheid en Gezondheid, 1967.

168

Briefwisseling personeel: gezondheidscontroles, … 1954-1970.

 

Notulen van de vergaderingen tussen patronaat en werknemers 1956-1970.

 

Jaarverslag dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, 1968.

218

Balansen, 1952-1954.

226

Correspondentie Patroonsverbond van de Textielnijvereheid voor
Noord-België, 1972.

229

Lijst werkongevallen, 15/12/1949-5/5/1955.

281

Documenten in verband met 100-jarig bestaan, 1952.

306

Register, handgeschreven, balansboek, 1968-1970.

 

Register, handgeschreven, balansboek, 1958-1960.

 

Register, handgeschreven, balansboek, 1962-1964.

307

Balansboek, 1956-1958.

 

Balansboek, 1966-1968.

308

Balansboek, 1954-1956.

 

Balansboek, 1960-1962.

 

Balansboek, 1964-1966.

317

Balansboek, 1949-1950.

 

Balansboek, 1952-1954.

 

Balansboek, 1950-1952.

349

Minister van Financiën, aangifte heffing zegelrecht, 1953.

370

Register, handgeschreven, wissels, 1951.

371

Register, handgeschreven, rekeningen, 1951.

377

Briefwisseling in verband met lonen arbeiders, 1952-1953.

396

Boekje, handgeschreven, afgehouden belasting, vanaf 1/1/1952.

 

Vier schriftjes:

handgeschreven ziektebewijzen, vanaf 1/2/1967.

 

 

doktersattesten, 1964-1967.

 

 

arbeidsongevallen, 1964.

 

                                                                                     

afwezigheden, 1954.

397

Verslagen in verband met Comité voor veiligheid en gezondheid, 1959-1969.

 

Verkiezingslijsten en uitslagen Comité voor veiligheid en gezondheid, 1963.        

 

Lijsten arbeiders, werkschorten vergoedingen, 1956-1970.

398

Briefwisseling Patroonsverbond der Textielnijverheid voor Noord-België, allerlei richtlijnen aan Dacca, 1970.

 

Boekje gedrukt, wetgeving op het sluiten van ondernemingen, 1968.

399

Boekje, sociale documentatie, maart 1965.

402

Schriftje, handgeschreven, kasboek sociale dienst, 1956-1959.

403

Briefwisseling met het N.I.S., tewerkstelling, 1956-1971.

411

Documenten in verband met de Algemene Vergadering, 1961.

 

Documenten in verband met de Algemene Vergadering, 1962.

414

Verslag Algemene Vergadering, 1969.

 

Verslag Algemene Vergadering, 1970.

 

Briefwisseling Nationale Bank, conjunctuuronderzoeken, november 1954.

416

Briefwisseling Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, balansen, 1952-1954.

420

Belastingsformulieren, afgehouden belasting, 1950-1953.

422

Verslag Algemene Vergadering, 1968.

441

Briefwisseling Geneeskundige Dienst Oost-Vlaanderen, controle voor het gewaarborgd werkloon, 1961-1964.

442

Jaarverslagen en maandelijkse verslagen van het diensthoofd, dienst voor veiligheid, 1954-1959.

444

Briefwisseling diverse instanties, bediendepensioenen en RMZ aangiften, 1959-1969.

450

Balansen, 1950-1955.

 

 

Werken

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende