Corporate social responsibility
in de praktijk,

een genderbenadering.

 

Ariane Visser

Eindwerk voorgelegd met het oog op het behalen van de graad van
gediplomeerde in de aanvullende/gespecialiseerde studie Vrouwenstudies.

Academiejaar: 2001-2002

Interuniversitaire GAS-opleiding Vrouwenstudies
Universiteit Antwerpen

 

Promotor: Prof. Dr. Mieke Van Haegendoren
Lector: Prof. Dr. Lieve De Lathouwer
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Probleemstelling

    Onderzoeksmethode

    Materiaal

 

2. CSR in theorie: van ‘Profit’, ‘Planet’ en ‘People’?

    2.1. Wat wordt verstaan onder Corporate Social Responsibility?

        Definities van Corporate Social Responsibility

            Stakeholders

            Normen

            Rapportage

        Het sociale luik nader bekeken

    2.2 Corporate Social Responsibility en gender

    2.3 Samengevat

 

3. CSR in de praktijk: een diversiteit aan resultaten

    Inleiding

    Analyse

        1. Shell: People, planet and profits, The Shell Report 2001

            Algemene inhoud

            Het sociale luik

        2. Nestlé: The Nestlé Sustainability Review

            Algemene inhoud

            Het sociale luik

        3. Triodos Bank: Jaarverslag 2001

            Algemene inhoud

            Het sociale luik

        4. ING Groep: ING in de samenleving 2001

            Algemene inhoud

            Het sociale luik

        5. Groep Colruyt: Jaarrapport 2000/2001

            Algemene inhoud - Het sociale luik

 

4. Besluit

    Resultaten

    Aanbevelingen

 

Selectie uit de geraadpleegde literatuur

 

home lijst scripties inhoud volgende