EMULATIE VAN VIDEOGAMES
Onderzoek naar het gebruik en de kennis
van emulatie bij de Leuvense studenten

 

pdf-version

Stefan Creemers
website

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. G. De Meyer
Verslaggever : Drs. J. Minnebo

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (7,8 mb)