Het generatiepact

 

Hans De Steur

Seminariewerk voorgedragen tot het bekomen van het diploma van:

de aanvullende opleiding Economie en Bedrijfskunde optie Algemene Economie

 

Academiejaar: 2005-2006

 

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. E. Omey

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

 

I. VERGRIJZING

    1. De vergrijzing: oorzaken en vooruitzichten

    2. Gevolgen van de vergrijzing voor de arbeidsmarkt

    3. Evolutie van de arbeidsmarkt

        3.1. De actieve bevolking

        3.2. De inactieve bevolking

        3.3. De tewerkstelling

    4. Gevolgen van de vergrijzing voor de sociale zekerheid

        4.1. De budgettaire kost van de vergrijzing

        4.2. Financiering van de kost van de vergrijzing

 

II. HET GENERATIEPACT

    1. Historiek van het Generatiepact.

    2. Inhoud van het Generatiepact

        2.1. Meer jongeren aan het werk

            a. jongeren: aanmoedigen om al werkend te leren (“on-the-job”)

            b. werkgevers: stimuleren om jongeren op te leiden

            c. werkgevers: stimuleren om jongeren aan te werven

            d. jongeren: stimuleren om zelfstandige te worden

        2.2. Actief ouder worden: de eindeloopbaanproblematiek

            a. een nieuwe houding

            b. vorming en opleiding

            c. herstructureringen anders aanpakken

            d. langer werken aanmoedigen

            e. vervroegd stoppen ontmoedigen

        2.3. Een sterke sociale zekerheid

    3. De uitvoering van het Generatiepact

    4. Evaluatie van het Generatiepact

        4.1. Waarom werd er geen sociaal akkoord bereikt?

        4.2. Kritiek op het Generatiepact

 

Besluit

 

Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende