Nationalisme in sport

Kim versus Justine in de media

 

Nathalie Rombouts

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. K. ROE
Verslaggever: Dr. A. DHOEST

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Algemene inleiding

 

Hoofdstuk 1: Nationalisme in sport en in de verslaggeving van sport

1.0 Inleiding
1.1 Nationalisme in sport

1.1.1 Nationalisme, chauvinisme, paternalisme, patriottisme: situering van de termen volgens Van Dale

1.1.2 De expressie van nationalisme in sport

1.1.3 Versmelting van sport en politiek?

1.1.4 De Omympische Spelen

1.1.5 Voorbeelden

1.1.5.1 Het Oranjegevoel

1.1.5.2 Olympische Spelen in Berlijn in 1936

1.2 Nationalisme in de verslaggeving van sport
1.2.1 Nationalisme en de massamedia
1.2.2 Verbondenheid van sport en de massamedia

1.2.3 De sportjournalistiek
1.2.4 Nationalisme in de verslaggeving van sport

1.2.4.1 Voorbeeld: Wimbledon 1991

1.3 Besluit

 

Hoofdstuk 2: Nationalisme in BelgiŽ: eenheid of niet?

2.0 Inleiding
2.1 Een klein stukje geschiedenis

2.1.1 De Vlaamse Beweging

2.1.2 De Waalse Beweging

2.2 Een Belgische nationaliteit?

2.3 De subnationale identiteit

2.3.1 De Vlaamse identiteit

2.3.2 De Waalse identiteit

2.4 Besluit

 

Hoofdstuk 3: Over Kim en Justine

3.0 Inleiding

3.1 Kim Clijsters

3.2 Justine Henin-Hardenne

3.3 Besluit
 

Hoofdstuk 4: Methodiek en opzet van het onderzoek

4.0 Inleiding

4.1 De inhoudsanalyse

4.2 Onderzoeksmethode
4.2.1 Doelstelling
4.2.2 Afbakening van het onderzoeksmateriaal
4.2.3 Keuze van de inhoudscategorieŽn
 4.2.3.1 Krant
 4.2.3.2 Grand Slam
 4.2.3.3 Jaartal
 4.2.3.4 Plaats en oppervlakte van het artikel
 4.2.3.5 Inhoud
 4.2.3.6 Woordkeuze
 4.2.3.7 Foto
4.2.4 Dataverzameling
4.2.5 Verwerking van het materiaal
 

Hoofdstuk 5: Resultaten van de inhoudsanalyse

5.0 Inleiding
5.1 Resultaten
5.2 Over de artikels

 5.2.1 Aantal artikels

 5.2.2 Plaats in de krant
 5.2.3 Oppervlakte van de artikels

5.3 Inhoud van de artikels
 5.3.1 Citaten / Interviews
 5.3.2 Soort informatie

 5.3.3 Tijdstip van de artikels
 5.3.4 Toon van de artikels

5.4 Woordkeuze

5.4.1 Nationalistisch getinte woorden

5.4.2 Superlatieven

5.5 Fotoís

5.5.1 Aantal fotoís

5.5.2 Oppervlakte van de fotoís

5.5.3 Voorwerp op de fotoís

5.6 Andere tabellen

5.6.1 Kim-kamp versus Justine-kamp

5.6.2 Artikels over beiden: wie op foto?

5.7 Besluit
 

Hoofdstuk 6: Casestudy: Australian Open 2004

6.0 Inleiding

6.1 Resultaten van het onderzoek

6.2 Over de items
6.2.1 Hoofdpunten

6.2.2 Aantal items

6.2.3 Duur

6.3 Inhoud van de berichtgeving
6.3.1 Interviews

6.3.2 Soort informatie

6.3.3 Tijdstip van de items

6.3.4 Toon van de items

6.4 Woordkeuze

6.4.1 Nationalistisch getinte woorden

6.4.2 Positieve en negatieve uitlatingen

6.5 Besluit

 

Algemeen besluit

 

Referenties

 

Bijlage

 

home lijst scripties inhoud volgende