De Belgische vakbonden
en de internationale arbeidsorganisatie

(1945-1960)

 

pdf-version

Steffen Van Roosbroeck

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. P Pasture

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,9 mb)