Municipale curatores
in Italie en de westelijke provincies tijdens het principaat.

Vťronique Bonkoffsky
(website)

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. R. Duthoy

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

0.  INLEIDING

    0.1.  Terreinafbakening

    0.2. Een meer gedetailleerde beschrijving van wat niet  wordt behandeld en waarom

    0.3. Bronnenmateriaal en bronnenkritiek

    0.4. Probleemstelling en onderzoeksvragen

    0.5. Status quaestonis

    0.6.  Organisatie van het bestuur op municipaal niveau

        0.6.1.   De ordo decurionum

        0.6.2.   De magistraten

        0.6.3.   Voorwaarden om decurio of magistraat te worden

        0.6.4.   Verloop van de verkiezingen.

 

1. TYPOLOGIE OP BASIS VAN HET BRONNENMATERIAAL

    1.0.   Inleiding

    1.1. Voedsel

        1.1.1.   Soorten curatores op basis van formele kenmerken

        1.1.2.   Soorten curatores op basis van inhoudelijke kenmerken

        1.1.3.   Aanwijzingen in verband met de curatele functie op basis   van de inscripties

        1.1.4.   Welke informatie wordt ons door de Digesten angereikt?

    1.2.  Openbare werken

        1.2.1.   Soorten curatores op basis van formele kenmerken

        1.2.2.   Soorten curatores op basis van inhoudelijke kenmerken

        1.2.3.   Aanwijzingen in verband met de curatele functie op basis   van de inscripties

        1.2.4.   Welke informatie wordt ons door de Digesten angereikt?

    1.3. Water

        1.3.1.   Soorten curatores op basis van formele kenmerken

        1.3.2.   Soorten curatores op basis van inhoudelijke kenmerken

        1.3.3.   Aanwijzingen in verband met de curatele functie op basis van   de inscripties

        1.3.4.   Welke informatie wordt ons door de Digesten aangereikt?

    1.4.  Wegen

        1.4.1.    Soorten curatores op basis van formele kenmerken

        1.4.2.   Soorten curatores op basis van inhoudelijke kenmerken

        1.4.3.   Welke informatie wordt ons door de Digesten aangereikt?

    1.5.  Tempels

        1.5.1    Curatores aedium sacrarum

        1.5.2.   Curatores templi en fani

    1.6.  FinanciŽn

        1.6.1.   Soorten curatores op basis van formele kenmerken en korte markering van de termen

        1.6.2.   Soorten curatores op basis van inhoudelijke kenmerken

        1.6.3.   Aanwijzingen in verband met de curatele functie op basis   van de inscripties

        1.6.4.   Welke informatie wordt ons door de Digesten aangereikt?

    1.7.  Spelen

        1.7.1.   Soorten curatores op basis van formele kenmerken

        1.7.2.   Soorten curatores op basis van inhoudelijke kenmerken

        1.7.3.   Aanwijzingen in verband met de curatele functie op basis   van de inscripties

        1.7.4.   Welke informatie wordt ons door de Digesten aangereikt?

    1.8.  Lusus Iuvenalis

        1.8.1 . De curator lusus iuvenalis: functionaris binnen het college   of stedelijk functionaris?

        1.8.2.   Taken van de curator lusus iuvenalis

    1.9.  Administratie

        1.9.1.    Soorten curatores op basis van formele kenmerken

        1.9.2.   Soorten curatores op basis van inhoudelijke kenmerken

        1.9.3.   Aanwijzingen in verband met de curatele functie op basis   van de inscripties

    1.10.  Overige

 

2. ALGEMENE SITUERING VAN DE FUNCTIE

    2.0.  Toelichtingen vooraf

    2.1.  Algemene chronologie

        2.1.1.   Informatie m.b.t. het aangewende cijfermateriaal

        2.1.2.   Globaal chronologisch overzicht voor ItaliŽ

        2.1.3.   Verklaring van de resultaten voor ItaliŽ

        2.1.4.   Globaal chronologisch overzicht voor de provincies

        2.1.5.   Verklaring van de resultaten voor de provincies

    2.2.  Algemene geografie

        2.2.1.   Algemene geografische spreiding in ItaliŽ

        2.2.2.   Verklaring voor de geografische spreiding in ItaliŽ

        2.2.3.   Algemene geografische spreiding voor de provincies

        2.2.4.   Verklaring voor de geografische spreiding voor de provincies

    2.3. Vergelijking en verklaring van het aantal geattesteerde curatores in  ItaliŽ en de provincies

 

3. SOCIAAL PROFIEL VAN DE MUNICIPALE CURATORES

    3.0. Toelichtingen vooraf

        3.0.1.   Inleiding

        3.0.2.   Werkwijze

    3.1.  Algemeen

        3.1.1. Sociale status van de municipale curatores in ItaliŽ

        3.1.2. Sociale status van de municipale curatores in de provincies

    3.2.  Sociale status in functie van de tijd

        3.2.1.   Sociale status in functie van de tijd in ItaliŽ

        3.2.2.   Sociale status in functie van de tijd in de Provincies

    3.3.  Sociale status in functie van de plaats

        3.3.1.   Sociale status in functie van de plaats: ItaliŽ

        3.3.2.   Sociale status in functie van de plaats: Provincies.

    3.4.  Besluit

 

4. POLITIEK PROFIEL VAN DE MUNICIPALE CURATORES

    4.1.  De curatele functie

        4.1.1.   Munus personale en munus mixtum

        4.1.2    Curatele functies die meerdere malen werden uitgeoefend

        4.1.3.   Welke combinaties van curatele functies kwamen voor?

        4.1.4.   Op welk moment van hun carriŤre oefenden de curatores   hun curatele uit?

    4.2.  In welke mate bekleedde de curator andere municipale functies?

        4.2.1.   In welke mate bekleedde de curator ambten uit de municipale cursus honorum: ItaliŽ

        4.2.2.   In welke mate bekleedde de curator ambten uit de municipale cursus honorum: Provincies

        4.2.3.   In welke mate werden curatores tot patroni gekozen: ItaliŽ en provincies?

        4.2.4.   Welke priesterfuncties bekleedden curatores en in welke   mate: ItaliŽ en provincies?

    4.3.  In welke mate bekleedde  de curator functies op rijksniveau?

        4.3.1.   Welke rijksfuncties bekleedde de curator in ItaliŽ?

        4.3.2.   Welke rijksfuncties bekleedde de curator in de provincies?

        4.3.3.   De municipale curator aangeduid door de keizer

    4.4.  Besluit

 

5. EVERGETISME DOOR DE MUNICIPALE CURATORES

    5.0.  Inleiding

    5.1.  Hoeveel curatores deden aan evergetisme?

    5.2.  Curatores die optraden als evergeten in functie van de tijd

        5.2.1.   Curatores als evergeten in functie van de tijd: ItaliŽ

        5.2.2.   Curatores als evergeten in functie van de tijd: Provincies

        5.2.3.   Besluit

    5.3.  Curatores als evergeten in functie van de plaats

        5.3.1.   Curatores als evergeten in functie van de plaats: ItaliŽ

        5.3.2.   Curatores als evergeten in functie van de plaats: Provincies

    5.4.  Curatores als evergeten in functie van de stand

        5.4.1.   Curatores als evergeten in functie van de stand: ItaliŽ

        5.4.2.   Curatores als evergeten in functie van de stand: Provincies

    5.5.  Vormen van evergetisme en evolutie over de drie eeuwen

        5.5.1.   Frequentie van de verschillende vormen: ItaliŽ

        5.5.2.   Frequentie van de verschillende vormen: Provincies

        5.5.3.   Chronologische evolutie van de vormen: ItaliŽ

        5.5.4.   Chronologische evolutie van de vormen: Provincies

    5.6.  Besluit

 

6. PROFIEL PER CATEGORIE VAN MUNICIPALE CURATOR

    6.0.  Inleiding

    6.1.  Voedsel

    6.2.  Openbare werken

    6.3.  Water

    6.4.  Wegen

    6.5.  Tempels

    6.6.  FinanciŽn

    6.7.  Spelen

    6.8.  Lusus Iuvenalis

    6.9. Besluit

 

 BESLUIT

 

 BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGE

 

 

home lijst scripties inhoud volgende