De afbrokkeling van de
neoliberale marktideologie

Een case study van de Structurele Aanpassingsprogramma’s van het IMF en de Wereldbank.

 

pdf-version

Annelies Aquarius

 

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van
de graad van Licentiaat in de Politieke Wetenschappen
 

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. B. KERREMANS

Verslaggever : Prof. Dr. L. REYCHLER

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2,8 mb)