Wie krijgt de beurt?

 

Een kwantitatief onderzoek naar de samenhang tussen beurtverwerving door leerlingen en beurttoewijzing door de docent.

 

Marieke van der Meer

 

Doctoraalscriptie Afdeling Taalbeheersing
Universiteit Utrecht
 

Academiejaar: 2003-2004

Eerste begeleider: Tom Koole
Tweede begeleider: Maaike Hajer

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

1. Probleemstelling

 

1.1. Aanleiding

1.2. Theoretisch kader

1.3. Onderzoeksvragen

1.4. Operationalisering

1.5. Belang

1.6. Vooruitblik

 

2. Van probleemstelling naar resultaten

 

2.1. Ontwikkeling checklist

2.2. Gebruik checklist en verwerking resultaten

 

3. Resultaten

3.1. Resultaten van de drie groepen

3.2. Resultaten van de jongens en de meisjes

3.3. Resultaten van leerlingen van verschillende etnische afkomst

3.4. Resultaten van Hennia

 

4. Conclusies

 

4.1 Verschillen tussen de drie groepen

4.2 Verschillen tussen de jongens en de meisjes

4.3 Verschillen tussen leerlingen van verschillende etnische afkomst

4.4 Verschillen tussen Hennia en óf groep 1 óf de andere meisjes

4.5 Eindconclusie

 

5. Discussie

 

 

6. Literatuurlijst

 

Bijlagen

Bijlage I: Checklist voor het volgen van de individuele leerlingen

 

Bijlage II: Resultaten in absolute aantallen

 

home lijst scripties inhoud volgende