Boekingskantoren in Vlaanderen.

Case-study: ArteFacts.

Aagje D'Helft

Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Licentiaat in de
Communicatiewetenschappen
 

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER

Verslaggever : S. MALLIET

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Algemene situering

    1.1. De muziekindustrie

        1.1.1. Algemeen

        1.1.2. De artiest

        1.1.3. De A&R manager

        1.1.4. De platenfirma

        1.1.5. De studio

        1.1.6. Duplicatie van de geluidsdragers

        1.1.7. De muziekuitgeverij

        1.1.8. De auteursvereniging

        1.1.9. De manager

        1.1.10. De marketing

        1.1.11. De promotie

        1.1.12. Het publiek

    1.2. Het boekingskantoor

        1.2.1. Plaats binnen de muziekindustrie

        1.2.2. Het concertagentschapscontract

        1.2.3. Het concertinrichterscontract

        1.2.4. Typologie

 

2. Wetgeving en overheidsbeleid

2.1. De besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. 30.12.1944)

2.2. De I.A.O.

2.3. De internationale conventie nr. 96

2.4. Het Koninklijk Besluit van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling en het Ministerieel Besluit van 1 december 1976 (B.S. 22.01.1976)

2.5. Het K.B. en het M.B. van 1975 onder vuur

2.6. Het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest (B.S. 26.07.1995) en het uitvoeringsbesluit van 21 oktober 1997 met betrekking tot schouwspelartiesten (B.S.26.11.1997)

2.7. De gedragscode

2.8. De internationale conventie nr. 181

2.9. Het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest (B.S. 05.06.1999)

2.10. Statuut van de muzikant

    2.10.1. Juridisch

    2.10.2. Administratief

    2.10.3. Kostprijs

    2.10.4. INSTANT A voor kunstenaars?

 

3. Case-study: Artefacts

    3.1. Voorstelling ArteFacts vzw

        3.1.1. De agent: Eric Sterckx

        3.1.2. Oprichting en ontwikkeling van ArteFacts

        3.1.3. Internationale en lokale artiesten

        3.1.4. Een aparte benadering: Abdelli

    3.2. Wereldmuziek en folk: een genre apart

        3.2.1. Folk

        3.2.2. Jazz

        3.2.3. Cross-over

        3.2.4. Wereldmuziek

    3.3. Werking van het boekingskantoor

        3.3.1. Het kantoor trekt artiesten aan

        3.3.2. Het concertagentschapscontract

        3.3.3. Het kantoor informeert concertorganisatoren

            3.3.3.1. Permanente promotie

            3.3.3.2. Eenmalige promoties

        3.3.4. Organisatoren contacteren het kantoor

        3.3.5. Het concertinrichterscontract

        3.3.6. Het boekingskantoor en de overheid

        3.3.7. Positie binnen de markt

        3.3.8. De relatie met andere agentschappen

        3.3.9. Relaties met buitenlandse organisatoren

        3.3.10. Belangenorganisatie

 

4. Besluit

 

Bibliografie

 

 

home lijst scripties inhoud volgende