De sandinisten

evaluatie een kwarteeuw na de revolutie

 

Marjolijn Lemahieu

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Rudy Doom

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

INLEIDEND DEEL.

    1. Probleemstelling.

    2. Vraagstelling.

    3. Methodologie.

    4. Concept: ‘de sandinisten’.

 

DEEL 1- DE SANDINISTEN GAAN IN VERZET.

    1. Historisch overzicht.

        1.1. Beknopte algemene voorgeschiedenis.

        1.2. Het regime onder de Somoza’s.       

        1.3. Het regime wankelt.

    2. Het FSLN in zijn jonge jaren.   

        2.1. Ontstaan.

        2.2. Inspiratoren.

        2.3. Ideologie.

        2.4. Het historisch programma van het FSLN, 1969.

        2.5. Evolutie tot een massabeweging.

        2.6. De drie stromingen.

        2.7. De revolutionaire triomf en de nieuwe perspectieven.

    3. Eindbeschouwingen.

 

DEEL 2- DE ELF JAREN VAN DE REVOLUTIE.

    1.  Het sandinistische bewind.

        1.1. De oprichting van een nieuwe staat.

        1.2. Programma en beleid.

            Programma bij de verkiezingen van 1984.

        1.3. Waar lag de macht?

    2. Antisandinistische krachten.

        2.1. Interne oppositie.

            Burgerlijke oppositie.

            De breuk met de Kerk.

            De oppositie bij de verkiezingen van 1984.

            Na de verkiezingen van 1984.

            Naar een verenigd oppositieblok toe.

        2.2. Internationale context.

            Koude oorlog in de achtertuin van de Verenigde Staten.

        2.3. Contrarevolutie.

    3. Eindbeschouwingen.

        3.1. Van guerrilla tot politieke partij.

        3.2. Programma.

        3.3. Democratie en mensenrechten.

 

DEEL 3- DE SANDINISTEN IN DE OPPOSITIE?

    A. Periode 1990-1996.

        1. De presidentsverkiezingen van 1990.

            1.1. Analyse van de resultaten.

        2.  Verkiezingsnederlaag: oorzaken.

            2.1 De internationale dynamiek.

                Internationale context.

                Koude oorlog in de achtertuin van de Verenigde Staten.

            2.2. De nationale dynamiek.

                Economie.

                De steun van het volk doorbroken.

            2.3. Interne oorzaken.

        3. De regering Chamorro: Gobierno de la reconciliación.

            3.1. Een ander project.

            3.2. Een moeilijke coalitie.

            3.3. Cogobierno?

        4. Het FSLN na 1990: interne crisis.

            4.1. Het leidersschap in vraag gesteld.

            4.2. Inhoudelijke tegenstellingen.

            4.3. Oppositie of cogobierno?

            4.4. Breuk van de sandinisten.

            4.5. La piñata.

            4.6.  Besluit.

    B. Periode 1996-2001.

        1. De presidentsverkiezingen van 1996.

            1.1. Partijenveld en campagnes.

                De Liberale Alliantie: “Todos contra el FSLN”.

                Het FSLN en haar Programma.

            1.2. Analyse van de resultaten.

        2. Na de verkiezingen: De regering van Arnoldo Alemán.

            2.1. Het beleid van Alemán.

            2.2. De gebreken van de Nicaraguaanse politiek.

        3.  Het Pact.

            3.1. Het consolideren van een bipartijsysteem?

            3.2. Voor- en tegenstanders.

        4. Het FSLN.

            4.1. Het FSLN in de oppositie?

            4.2. Ideologie en programma.

            4.3. Daniel Ortega houdt de touwtjes in handen.

            4.4. Quid de achterban?

            4.5. Besluit.

    C. Periode 2001-nu.

        1. De presidentsverkiezingen van 2001.

            1.1. Partijenveld en campagnes.

                Het PLC.

                Het FSLN en la Convergencia Nacional.

            1.2. Analyse van de resultaten.

                De derde sandinistische nederlaag.

        2. Na de verkiezingen: De regering van Enrique Bolaños.

            2.1. Het beleid van Bolaños.

            2.2. Strijd tegen de corruptie.

            2.3. De regering in oppositie?

        3. Het FSLN.

            3.1. Oppositie?

            3.2. Ideologie en programma.

            3.3. Bevroren basissen?

            3.4. Intern verdeeld: Met of tegen Daniel Ortega.   

            3.5. De gemeenteraadsverkiezingen van 2004.

            3.6. Druk van de Verenigde Staten.

            3.7. Besluit en toekomstperspectieven.

 

DEEL 4- BESLUIT: DE SANDINISTEN, EVALUATIE EEN KWARTEEUW NA DE REVOLUTIE.

    1. Van waar komt het FSLN?

    2. Oorzaken van het machtsverlies: de basis doorbroken.

    3. Transformatie van de partij.

    4.  Programma en ideologie.

    5. Interne verdeeldheid.

    6. Toekomst.

 

Nawoord.

 

LIJST VAN DE GERAADPLEEGDE WERKEN.

 

BIJLAGE: INTERVIEWS.

 

home lijst scripties inhoud volgende