De bal bleef rollen

Ajax binnen voetballend Amsterdam
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Susan Smit

Doctoraalscriptie Nieuwe en Theoretische Geschiedenis

Universiteit van Amsterdam

Juli 1997
 

Begeleider: dhr. drs. W. ten Have

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord.

 

Inleiding.

 

Deel I: Vooraf

    1: Van elitesport tot volkssport nummer één.
                Het ontstaan en de verbreiding van het voetbalspel in Nederland.

        1.1. De eerste voetbalspelen.

        1.2. De opkomst van voetbal in Nederland.

        1.3. Verzuiling, ook in de sport.

        1.4. De popularisering van de voetbalsport.

        1.5. Overheidsbemoeienis met de sport.

        1.6. De mobilisatiejaren.

    2: De voorgeschiedenis van de Amsterdamsche Football Club Ajax.

        2.1. De naam Ajax.

        2.2. De oprichting

            2.2.1 Oprichting I.

            2.2.2 Oprichting II.

        2.3. Het bestuur.

        2.4. Sociale samenstelling.

        2.5. Resultaten.

        2.6. Stadion De Meer.

        2.7. Het verenigingsleven.

        2.8. De mobilisatiejaren.

 

Deel II: De bezetting

    3: 'Wer Sport treibt sündigt nicht.' Sportbeleid tijdens de bezetting.

        3.1. De uitvoerders van het sportbeleid.

        3.2. De eenwording van de voetbalbond.

        3.3. Ajax en de NVB.

        3.4. Sport wordt overheidsterrein.

        3.5. Anti-joodse maatregelen.

        3.6. Beperking van sportnieuwsbladen.

        3.7. Het Ajax Nieuws in de knel.

        3.8. Het sportbeleid van de bezetter afgezet tegen het brede kader van het algemene bezettingsbeleid.

    4: 'De neuzenclub'. Het joodse aspect binnen Ajax.

    5: 'Opdat alles ongestoord en op de normale wijze blijft verlopen.'

                     De houding van de Amsterdamse voetbalwereld in oorlogstijd.

        5.1. Nederland na de capitulatie.

        5.2. Het standpunt van de KNVB.

        5.3. Dagelijks leven binnen Ajax.

        5.4. Het clubleven van Ajax.

        5.5. De financiële situatie van Ajax.

        5.6. De illegale pers versus de voetbalwereld.

        5.7. De feitelijke sportbeoefening.

        5.8. Groei van de passieve sport.

    6: Gezien de omstandigheden. De Amsterdamse voetbalbalwereld
                    geconfronteerd met specifieke  bezettingsmoeilijkheden.

        6.1. Trainers en training.

        6.2. Amsterdam en de anti-joodse maatregelen.

        6.3. Ajax en de anti-joodse maatregelen.

        6.4. Spelers 'buitenspel'.

        6.5. Ajacieden 'buitenspel'

        6.6. Voetbalterreinen Amsterdam.

        6.7. Voetbalterreinen Ajax.

        6.8. Luchtalarm.

        6.9. Schaarste en andere problemen

        6.10. De functies van de sport.

        6.11. Einde aan de voetbalcompetitie.

 

Deel III: Na de bevrijding

    7: Epiloog. De Amsterdamse voetbalwereld na de bevrijding.

        7.1. Weer voetballen.

        7.2. Ledengroei en clubbeleid Ajax.

        7.3. Overheidsbemoeienis met sport en handhaving van bezettingsmaatregelen.

        7.4. Naoorlogse moeilijkheden.

        7.5. Zuiveringen, ook in de sport.

        7.6. Zuiveringen binnen Ajax.

 

Conclusie.

 

Literatuurlijst.

 

home lijst scripties inhoud volgende