Een bijdrage tot de stedelijke lexicografie.

Een terminologisch onderzoek
aan de hand van diplomatische bronnen.

 

Steven Van Impe

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. Milis
Commissarissen: Drs. J. Deploige, Dr. P. Stabel
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

    1. Doelstellingen

    2. Afbakening van het onderzoek

        2.1 Chronologische afbakening

        2.2 Regionale afbakening

        2.3 Inhoudelijke afbakening

    3. Wat is een ‘stad’?

 

DEEL 1 - METHODOLOGISCHE VASTSTELLINGEN

    A. DE PLAATS VAN TERMINOLOGISCH ONDERZOEK IN STEDENGESCHIEDENIS

        1. Een kort historiografisch overzicht

        2. Een mogelijke toekomst

    B. DE GEBRUIKTE METHODOLOGIE

        1. De bronnen

            1.1 Bronnenselectie

            1.2 Gebruik van de bronnen

            1.3 Het opstellen van een inventaris

        2. Interpretatie van de gegevens

            2.1 Archeo-topografie

            2.2 Toponymie

            2.3 Stadsgeschiedenis

        3. Gevolgtrekkingen uit de gegevens

            3.1 Specifieke gevolgtrekkingen

            3.2 Veralgemeende gevolgtrekkingen

        4. Besluit

 

DEEL 2 - ONDERZOEK NAAR DE CATEGORISCHE NAAMGEVING

    A. DE TERM BURGUS

        1. Inleiding

            1.1 Definitie

            1.2 Typologie

            1.3 Geografisch kader: de Zuidelijke Nederlanden

        2. Analyse van de gegevens

            2.1 Frans gebied

            2.2 Noord-Frankrijk en het grensgebied met de Nederlanden

            2.3 Het Germaanse taalgebied van de Zuidelijke Nederlanden

        3. Conclusies

    B. DE TERMEN CIVITAS, URBS EN MUNICIPIUM

        1. Inleiding

            1.1 Civitas: definitie

            1.2 Urbs: definitie

            1.3 Municipium: definitie

            1.4 Een hiërarchie?

        2.  De term Civitas

            2.1 Ter inleiding: het geval Antwerpen

            2.2 Civitas in de Thesaurus Diplomaticus

            2.3 Conclusies

        3. De term Urbs

            3.1 Bisschopssteden

            3.2 Niet-bisschoppelijke steden

            3.3 Conclusies

        4. De term Municipium

            4.1 Inleiding

            4.2 Algemeen gebruik van de term

            4.3 Specifiek gebruik van de term

        5. Besluiten

 

    C. DE TERMEN CASTRUM EN CASTELLUM

        1. Inleiding

            1.1 Castrum: definitie

            1.2 Castellum: definitie

            1.3 De militaire nederzettingen in de Zuidelijke Nederlanden

        2. Analyse van de gegevens

            2.1 Castrum en castellum

            2.2 Bisschopssteden met castrum/castellum

            2.3 Kerkelijke castra

            2.4 Kerkelijke castella

            2.5 Overige castella

            2.6 Overige castra

        3. Conclusies

 

BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

APPENDIX – KAARTENGEDEELTE

 

home lijst scripties inhoud volgende