De invloed van de tendens van vermarkting
op de job van de sociaal werker

Een onderzoek in de thuiszorgsector

 

Liesbeth Hermans

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Master in het Sociaal Werk
 

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. J. BERGHMAN
Verslaggever : Prof. Dr. A. MARTENS

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

Deel 1: Het theoretisch luik

    1 Probleemformulering

        1.1 De probleemstelling

        1.2 De onderzoekshypothese en de onderzoeksvragen

    2 Begripsomschrijving

        2.1 Vermarkting

            2.1.1 Historiek

            2.1.2 Enkele omschrijvingen

            2.1.3 Aanvullende concepten

                2.1.3.1 Marktwerking

                2.1.3.2 Quasi- of sociale markten

                2.1.3.3 Liberalisering

                2.1.3.4 Verantwoordingsstijlen van goede zorg

            2.1.4 Werkdefinitie

        2.2 Thuiszorg

            2.2.1 Wettelijk kader en definiŽring

            2.2.2 Recente ontwikkelingen

                2.2.2.1 Het kwaliteitsdecreet

                2.2.2.2 De dienstencheques

        2.3 De job van de maatschappelijk werker

 

Deel 2: Het methodologisch luik

    1 De onderzoekshypothese, de probleemstelling en de onderzoeksvragen

    2 Het onderzoekstype

    3 De waarnemingsmethode

    4 De onderzoekspopulatie

    5 De vragenlijst

 

Deel 3: Het empirisch luik

    1 Het interviewverloop

        1.1 Beschrijving

        1.2 Ervaren moeilijkheden

    2 Contextualisering

        2.1 De respondenten

        2.2 De organisaties

        2.3 De ruimere omgeving

    3 Analyse

        3.1 Aspecten van vermarkting

            3.1.1 Concurrentie of competitie

                3.1.1.1 Situatieschets

                3.1.1.2 Meerdere spelers op de zorgmarkt

                3.1.1.3 EfficiŽntie: samenwerking of winstmotief?

                3.1.1.4 Conclusie: concurrentie, geen eenduidig begrip

            3.1.2 Doelstellingen van de introductie van een marktlogica

                3.1.2.1 Een hogere kosteneffectiviteit

                3.1.2.2 Kwaliteitsverbetering

                3.1.2.3 Meer keuzemogelijkheden

                3.1.2.4 Een grotere individuele keuzevrijheid

                3.1.2.5 Klantgerichte producten door meer vraagsturing

            3.1.3 De rol van de overheid

            3.1.4 Enkele belangrijke inzichten

        3.2 De impact op de job van de maatschappelijk werker

            3.2.1 Concurrentie en samenwerking

            3.2.2 Een complex evenwicht tussen de doelstellingen

            3.2.3 Een marktbenadering naast een overheidsgestuurde benadering

            3.2.4 Het gebruik van marktgerelateerde begrippen

            3.2.5 Enkele belangrijke inzichten

        3.3 De positie van de maatschappelijk werker

        3.4 De starthypothese herbekeken

 

Algemeen besluit

 

Bijlage: Vragenlijst

 

Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende