Met de drietand in de rug!

Het Algemeen Boerensyndicaat
en de doorbraak van het direct agrarisch syndicalisme
in Vlaanderen (1962-1969).

Bart Coppein

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. L. VAN MOLLE

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

WOORD VOORAF

 

INLEIDING

    1. Wat is syndicalisme?

         1.1 Terminologie

         1.2 Arbeiderssyndicalisme

         1.3 Een bekende boerentraditie

    2. Probleemstelling

    3. Status quaestionis literatuur

    4. Bronnen

         4.1 Interviews en correspondentie

         4.2 Ledenbladen en landbouwpers

         4.3 Archieven

    5. Panorama van de Belgische landbouworganisaties vanaf hun ontstaan tot 1962

         5.1 De BB en haar Waalse zusterorganisatie

         5.2 De UPA als onbetrouwbare bondgenoot

         5.3 De tegenstanders van de BB

 

HOOFDSTUK I / DE DRIETANDACTIES (1962)

    1. Boeren als de grote afwezigen?

    2. Het Franse voorbeeld

         2.1 Actie

         2.2 Reactie

    3. De Waalse drietandacties

         3.1 Actie

         3.2 Reactie

    4. De Vlaamse drietandacties

         4.1 Actie

         4.2 Gevolg

         4.3 Reactie

             4.3.1 Reactie op de drietandacties

             4.3.2 Reactie op het ABS

    5. Betekenis en belang

         5.1 De transformatie van de Belgische landbouw

         5.2 Ongenoegen over de landbouwpolitiek

             5.2.1 Het Belgisch landbouwbeleid

             5.2.2 Het GLB

         5.3 Ongenoegen over de BB

 

HOOFDSTUK II / DE BEGINPERIODE VAN HET ABS (1963-1969)

    1. De organisatiestructuur van het ABS

    2. Het profiel van de ABS-leden

    3. Krijtlijnen van de geschiedenis van het ABS

         3.1 Voorzitterschap van Ferket (1962-1966)

         3.2 Voorzitterschap van Persyn, desintegratie en afscheuring (1966-1969)

         3.3 Verleden en heden (1969-2002)

    4. Partijpolitieke en levensbeschouwelijke positionering

         4.1 Het ABS en de partijpolitiek

         4.2 Het ABS en religie

 

HOOFDSTUK III / DE SYNDICALE ACTIES VAN HET ABS (1963-1969)

    1. Betogingen

         1.1 Tijd en plaats

         1.2 Mobilisatie, opkomst en deelnemers

         1.3 Verloop van de betoging

         1.4 Eisen en resultaten

    2. Andere actiemiddelen

    3. Betekenis en belang

         3.1 Landbouw en landbouwbeleid op een scharnierpunt

         3.2 De verzieking van het co÷peratiewezen

 

HOOFDSTUK IV / DE BB IN DE KERING (1963-1969)

    1. Houding ten aanzien van het ABS

    2. De herontdekking van de directe syndicale actie

         2.1 Een melkstaking sui generis

         2.2 Betogingen

         2.3 Met de drietand in de rug?

    3. De betekenis en de limieten van de herstructurering

 

BESLUIT

 

PERSONENREGISTER

 

BIBLIOGRAFIE

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende