Het juridisch statuut van de vrouw

in Roeselare, 1713-1748.

 

Sofie Sap

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. H. Symoens
Co-promotor: Prof. Dr. D. Heirbaut

 

Deze verhandeling wordt binnenkort uitgegeven in boekvorm
en is dus niet meer via e-thesis toegankelijk.

Vragen aan de auteur kan u via info@ethesis.net doorsturen

 

home lijst scripties  

 

Inleiding

 

A. HISTORISCH KADER

 

Hoofdstuk I. Schets van de Roeselaarse geschiedenis

 

1. Van zijn ontstaan tot de achttiende eeuw

2. De achttiende eeuw

3. Bestuurlijke inrichting

4. Economische situatie

 

Hoofdstuk II. Belang en gebruik van het gewoonterecht

 

1. Definitie

2. De Costumen van Roeselare

 

Hoofdstuk III. Evolutieschets van de algemene positie van de vrouw doorheen de eeuwen

 

1. Maatschappelijke positie

2. Economische positie

3. Religie

4. Kunst

 

B. HET JURIDISCH STATUUT VAN DE VROUW IN ROESELARE

 

Hoofdstuk IV. De juridische bekwaamheid van de ongehuwde vrouw

 

1. Bereiken van de meerderjarigheid

2. Vrouwenvoogdij

3. Beperkte vrijheid inzake het aangaan van verbintenissen: het Senatus Consultum Velleianum

            3.1. Algemeen

3.2. Costumiere toepassing?

4. De rechtsbekwaamheid van de ongehuwde vrouw

4.1. Testamenten en schenkingen

4.2. Opdracht

4.3. Hypotheek

4.4. Rentevestiging

4.5. Kopen en verkopen

5. Het erfrechtelijk statuut van de ongehuwde vrouw

5.1. Definitie erfrecht

5.2. Intestaat erfrecht: de wettelijke devolutie

5.3. Testamentair erfrecht

5.4. De verkrijging van de nalatenschap: le mort saisit le vif

5.5. Wat zeggen de costumen?

5.6. Erfrecht in de praktijk

5.7. Marie Jacoba Goudenhooft

 

Hoofdstuk V. Het juridisch statuut van de gehuwde vrouw

 

1. Iemand of niemand?

1.1. Testamenten en schenkingen

1.2. Opdracht

1.3. Rentevestigingen

1.4. Kopen en verkopen

1.5. Juridisch optreden

2. Het huwelijksvermogensrecht

2.1. De huwelijksvermogensstelsels

2.1.1. Algemeen

2.1.2. Het wettelijk stelsel in Roeselare

2.2. Huwelijkscontracten

2.2.1. Algemene bepalingen

2.2.2. Ravestissement en giften via huwelijkse voorwaarden

2.2.3. Erfrechtelijke bepalingen in het huwelijkscontract

2.2.4. Het huwelijkscontract in het gewoonterecht

2.2.5. De toepassing van het huwelijkscontract

 

C. BESLUIT

 

Bronnen en literatuur

 

Bijlagen

 

home lijst scripties