Ondergaan of ondernemen?

Levenslooponderzoek van de generatie van 1830/31
in Assenede.

Christa Matthys

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Eric Vanhaute
Commissarissen: Dr. Isabelle Devos en Dr. Nele Bracke

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

DEEL 1. INLEIDING

    Hoofdstuk 1. Een frisse blik op individu, gezin en samenleving

§1. Illustratie van enkele levenslopen

§2.Verantwoording.

§3. Theorie en praktijk van het levenslooponderzoek

§4. Vraagstelling

    Hoofdstuk 2. Achter het zweet van de onderzoeker: literatuur, bronnen en verwerkingsmethode

§1. Overzicht van de bestaande literatuur.

§2. Bronnen.

§3. Verwerking .

    Hoofdstuk 3. Op den buiten: schets van de gemeente Assenede.

§1. Ligging, landschap en infrastructuur.

§2. Historische schets met nadruk op de sociaal-economische situatie.

§3. Bevolkingsverloop tijdend de nieuwste tijden.

 

DEEL 2: CORPUS

    Hoofdstuk 4. Tussen geboorte en overlijden: demografische transities binnen de cohorte.

§1. Mortaliteit.

§2. Gezin, huwelijk en migratie

§3. Besluit: strategische demografisch gedrag?

    Hoofdstuk 5. Achter het zweet van de populatie: arbeidsstrategieën van gezinnen en individuen?

§1. Classificatie van beroepen uit 19de-eeuwse bronnen

§2. Beroepsstructuren van de cohorteleden.

§3. Beroepsmobiliteit.

§.4. Inschakeling van kinderen in het arbeidsproces.

§5. Beroepscombinaties.

§6. Besluit: arbeidsstrategieën?

    Hoofdstuk 6. Arm en rijk: sociale aspecten.

§1. Fiscaliteit als indicatie van rijkdom

§2. Alfabetiseringsgraad.

§3. Besluit

 

DEEL 3. BESLUIT

    Hoofdstuk 7. Algemeen besluit

§1.Gedragspatronen per sector

§2. Gedragspatronen volgens geslacht

§3. Besluit

 

Bibliografie.

 

Bijlagen.

 

home lijst scripties inhoud volgende