Ondergaan of ondernemen? Levenslooponderzoek van de generatie van 1830/31 in Assenede. (Christa Matthys)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

Bibliografie

 

Gebruikte afkortingen

 

GAA = Gemeentearchief Assenede

MAA = Modern Archief Assenede

RAG = Algemeen Rijksarchief Gent

BTNG = Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

TvSG = Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis

 

Wanneer ik in de tekst naar een bron verwijs, zal ik omwille van de leesbaarheid niet steeds de volledige benaming gebruiken. Daarom geef ik hier al de afkortingen mee die ik gebruik opdat het voor de lezer steeds duidelijk zal zijn wat ik bedoel:

Bevolkingsregister = BR

Akten van Burgelijke Stand = BS

Geboorteakten = GA

Huwelijksakten = HA

Overlijdensakten = OA

Formulieren van de volkstelling = VT

 

 

Bronnen

 

*   Niet uitgegeven

 

GAA, Bevolkingsregisters 1847-1866.

 

GAA, Bevolkingsregisters 1867-1880.

 

GAA, Bevolkingsregisters 1881-1890.

 

GAA, Bevolkingsregisters 1891-1900.

 

GAA, Bevolkingsregisters 1901-1910.

 

GAA, Bevolkingsregisters 1911-1920.

 

GAA, Bevolkingsregisters 1921-1930.

 

RAG, MAA, nr. 57, Verslagen over het bestuur en de toestand van de gemeente 1846-1894, 1 bundel.

 

RAG, MAA, nr. 68, Bevolkingsregister van Assenede 1829-1847, 1 register, (filmrol 4).

 

RAG, MAA, nr. 69, Bevolkingsstatistieken, 1800-1893, 1 pak.

 

RAG, MAA, nr. 71-72, Volkstelling, gezinsformulieren 1866, 2 pakken.

 

RAG, MAA, nr. 75-76, Volkstelling, beroepsaangiften 1866, 2 pakken.

 

RAG, MAA, nr. 78-79, Volkstelling, gezinsformulieren 1880, 2 pakken.

 

RAG, MAA, nr. 80-81, Volkstelling, gezinsformulieren 1890, 2 pakken.

 

RAG, MAA, nr. 83, Stukken betreffende de koepokinentingen 1808-1884, 1 bundel.

 

RAG, MAA, nr. 105, Dubbels van de rol van grondbelasting 1844-1869, 1 bundel.

 

RAG, MAA, nr. 109, Dubbels van de rol van personele belasting 1844-1870, 1 bundel.

 

RAG, MAA, nr. 111-114, Dubbels van de rollen van rechtstreekse belasting 1873-1900, 4 pakken.

 

RAG, MAA, nr. 120-122, Register van patentschuldigen, 1844-1871, 3 pakken.

 

RAG, MAA, nr. 123, Dubbels van de patentrol 1844-1870, 1 bundel.

 

RAG, MAA, nr. 125, Kohieren van de hoofdelijke omslag en de belasting op honden 1882-1900, 1 bundel.

 

RAG, MAA, nr. 137-138, Kiezerslijsten, 1838-1899, 2 pakken.

 

RAG, MAA, nr. 160, Landbouwtelling, formulieren, 1866, 1 pak.

 

RAG, MAA, 192-193, Nationale militie, inschrijvingsregisters, 1812-1899, 1 pak.

 

RAG, MAA, 192-193, Nationale militie, inschrijvingsregisters, alfabetische lijsten, 1836-1900, 1 pak.

 

VAN HOLEN (Gorik), Link1846.xls

 

VAN HOLEN (Gorik), Link 1880.xls

 

 

Uitgegeven

 

DE BELDER (J.), JASPERS (L.), STEVENS (C.), VANDENBROEKE (Chris), Arbeid en tewerkstelling in Oost-Vlaanderen op het einde van het Ancien Regime, een socio-professionele en demografische analyse. Werkdocumenten 1., s.l., s.p.

 

Population: mouvement de l’état civil pendant les années 1841 à 1850.,Brussel, Ministre de l’intérieur et Commission centrale de la statistique, 1843-1851.

 

Population: Relevé décennal 1831 à 1840. Mouvement de l’état civil de 1840., Brussel, Ministre de l’intérieur et Commission centrale de la statistique, 1842.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (15/10/1846), Bruxelles, Ministre de l’intérieur, 1849.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1856), Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1859.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1866), Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1869.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1876), Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1879.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1880), Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1884.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1890), Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1894.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1900), Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1894.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1910), Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1914.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1920), Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1924.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1930), Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1934.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31/12/1947)., Bruxelles, Ministre de l’intérieur 1951.

 

 

Literatuurlijst

 

 

ALTER (George), Family and the female life course. The women of Verviers, Belgium, 1849-1880, Winconsin, The Unicversity of Winconsin Press, 1988, 226 p.

 

ALTER (George), Theories of the fertility decline: a nonspecialist’s guide to the current debate, in: GILLENS (J.R.), TILLY (L.A.) en LEVINE (D.), The European experience of declining fertility 1850-1970. The Quiet Revolution., Oxford/Cambridge, Basil Blackwell, 1992, pp. 13-27.

 

ALTER (George), NEVEN (M.) en ORIS (M.), Individuals, households and communities facing economic stresses: a comparison of two rural areas in the 19th century Belgium, in: NEVEN (M.) e CAPRON (C.), in: Family structures, demography and population. A comparison of societies in Asia and Europe., Luik, Laboratoire de démographie de l’université de Liège, 2000, pp. 185-211.

 

BAUD (Michiel), Familienetwerken, redistributie van inkomen en migratie, in: BAUD (Michiel) en ENGELEN (Theo), Samen wonen, samen werken.Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin., Hilversum, Verloren, 1994, pp. 123-148

 

BAUD (Michiel), Huishouden, gezin en familienetwerk. Een eerste inleiding op de thematiek., in: BAUD (Michiel) en ENGELEN (Theo), Samen wonen, samen werken.Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin., Hilversum, Verloren, 1994, pp. 11-34.

 

BRACKE (Nele), Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945)., Gent, Academia Press, 2000, 424 p.

 

BRAS (Hilde), Zeeuwse meiden. Dienen in de levensloop van vrouwen ca. 1850-1950. Aksant, Amsterdam, 2002, 260 p.

 

CLAEYS (Jackie), De bevolking van Groot-Assenede in 1900., in: De Twee Ambachten. Themanummer: anno 1900, Assenede, De Twee Ambachten, IIX, 2000, 2, pp. 21-47.

 

CLEYS (Pierre), Doodsoorzaken vermeld in de bevolkingsregisters, in: ?, pp. 305-315

 

CRAEYBECKX (J.), Agrarisch bedrijf, in: AGN, deel 12, Haarlem, Fibula-Van Dishoek, 1977-1982, pp. 20-33.

 

CRAEYBECKX (J.), Agrarisch bedrijf, in: AGN, deel 13, Haarlem, Fibula-Van Dishoek, 1977-1982, pp. 12-17.

 

DE BELDER (J.), Beroep of bezit als criterium voor sociale doorsnede. Een aanzet tot uniformisering van reconstructiemethoden., in: TvSG, II, 1976, pp. 257-279.

 

DE BELDER (J.), VANHAUTE (Eric), Sociale en economische geschiedenis, in: ART (J.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 1: 19de-20ste eeuw, Gent, 1993, pp. 79-158.

 

DE BOEVER (Ariane), Generatieverschillen in de 19de eeuw. Een onderzoek naar economische demografische en sociale veranderingen in de 19de en begin 20ste eeuw door middel van levensloopreconstructie van de generatie 1829/30 en 1879/80 uit Oordegem.,Gent, RUG (Vakgroep Nieuwste Tijden, promotor: E. Vanhaute), (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1999.

 

DE KRAKER (Arie), De rol van de cisterciënzerabdijen bij de vorming van het middeleeuwse landschap en de exploitatie van de grond, in: in: DE KRAKER (A.M.J.), DE SMET (M.E.E.) en VAN ROYEN (H.) (red.), Over den vier ambachten. 750 jaar keure. 500 jaar Graaf Jansdijk., Kloosterzande, Deurinck, 1993, pp. 251-262.

 

DE POTTER (Fons), BROECKAERT (J.), Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Eeklo. Deel 1., Gent, 1878.

 

DE SMET (G.), Enkele kerngetallen rond de Belgische landbouw in de vier ambachten., in: DE KRAKER (A.M.J.), DE SMET (M.E.E.) en VAN ROYEN (H.) (red.), Over den vier ambachten. 750 jaar keure. 500 jaar Graaf Jansdijk., Kloosterzande, Deurinck, 1993, pp. 321-328.

 

DE VLEESCHOUWER (Marc), What’s in a name: enkele taalhistorische beschouwingen over de plaatsnaam Assenede, in: De Twee Ambachten, VII, 1, januari 1999, pp. 7-12.

 

DEVOS (Isabelle), Marriage and economic conditions since 1700: the Belgian case., in: DEVOS (Isabelle) en KENNEDY (Liam), Marriage and the rural economy. Western Europe since 1400., Turnhout, Brepols, 1999, pp. 101-133.

 

DEVOS (Isabelle), Te jong om te sterven. De levenskansen van meisjes in België omstreeks 1900., in: TvSG, XXVI, 2000, 1, pp. 55-75.

 

DE VLEESCHOUWER (Marc), What’s in a name: enkele taalhistorische beschouwingen over de plaatsnaam Assenede, in: De Twee Ambachten, VII, 1, januari 1999, pp. 7-12.

 

DEVRIEZE (Anouk), Vrouwen en arbeid. Levenslooponderzoek toegepast op 33 Gentse textielarbeidsters, Gent, RUG (Vakgroep Nieuwte Tijden, promotor: E. Vanhaute), 1999

 

DEVRIEZE (Anouk) en VANHAUTE (Eric), Working-class girls. The life courses of 33 women cotton workers in Ghent around 1900., in: DEVOS (Isabelle) en NEVEN (M.), Recent work in Belgian historical demography. 19th and 20th century., BTNG, XXXI, 2001, 3-4, pp. 557-578.

 

DE WILDE (Bas), Molens in de vier ambachten, in: DE KRAKER (A.M.J.), DE SMET (M.E.E.) en VAN ROYEN (H.) (red.), Over den vier ambachten. 750 jaar keure. 500 jaar Graaf Jansdijk., Kloosterzande, Deurinck, 1993, pp. 433-438.

 

DIERICKX (Christ), Als de schoolbel rinkelt. 175 jaar gemeentelijk onderwijs te Assenede., Assenede,1992, 179 p.

 

DIERICKX (Christ), Assenede anno 1818-1819, in: De Twee Ambachten, VI, 1, januari 1999, pp. 93-103.

 

GIELE (J.Z.), ELDER (G.H.Jr.), Life Course Research: development of a field, in: GIELE (J.Z.), ELDER (G.H.Jr.), (ed.), Methods of Life Course Research. Qualitative and Quantitative approaches., SAGE, USA, 1998, pp. 5-27.

 

HILLAERT (Lucas), Assenede. Het verhaal van vroeger., Eeklo, De Eecloonaar, 1986.

 

KOK (Jan), Collectieve strategie en individuele levensloop, in: BAUD (Michiel) en ENGELEN (Theo), Samen wonen, samen werken.Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin., Hilversum, Verloren, 1994, pp. 97.

 

KOK (Jan), Evaluatie: het onderzoek naar gezinsstrategieën, in KOK (Jan), KNOTTER (Ad), PAPING (Richard) en VANHAUTE (Eric), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw., Groningen/Wageningen, Nederlands Agronomisch Instituut, 1999, pp. 239 (Historia Agriculturae 29).

 

KOK (Jan), Migratie als gezinsstrategie in midden-Nederland 1850-1940, in: KOK (Jan), KNOTTER (Ad), PAPING (Richard) en VANHAUTE (Eric), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw., Groningen/Wageningen, Nederlands Agronomisch Instituut, 1999, pp. 89-156 (Historia Agriculturae 29).

 

KOK (Jan), Transities en trajecten. De levensloopbenadering in de sociale geschiedenis., in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XXVI, 2000, 3, pp. 309-329.

 

KNOTTER (Ad), Inleiding, in: KOK (Jan), KNOTTER (Ad), PAPING (Richard) en VANHAUTE (Eric), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw., Groningen/Wageningen, Nederlands Agronomisch Instituut, 1999, pp.1-16. (Historia Agriculturae 29).

 

KNOTTER (Ad), Problemen van de family economy. Gezinsarbeid en arbeidsmarkt in pre-industrieel Europa., in: BAUD (Michiel) en ENGELEN (Theo), Samen wonen, samen werken.Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin., Hilversum, Verloren, 1994, pp. 35-72.

 

LESTAEGHE (R.), The decline of Belgian fertility 1800-1970., Princeton, Princeton University Press, 1977, 259 p.

 

MATTHIJS (Koen), De mateloze negentiende eeuw: bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, Leuven, Universitaire Pers, 2001, 296 p.

 

MATTHYS (Christa), Historische kritiek van statistische gegevens. Sociale ongelijkheid in het kanton Assenede 1858-1895, Gent, RUG, 2002, (onuitgegeven licentiaatoefening), pp. 1-8.

 

MATTHYS (Christa), Oefeningen nieuwste tijden II. De crisis van 1846 in Assenede., Gent, RUG, 2001, (onuitgegeven kandidatuuroefening), s.p.

 

MATTHYS (Christa), Plattelandsgeschiedenis. Reeksen van het gemeentearchief, geschikt voor agrarische geschiedenis en nadere bespreking van één ervan: RAG, MAA, 158, Landbouwtelling 1846, gezinsformulieren, Gent, RUG )onuitgegeven kandidatuuroefening) (Module methodologie: plattelandsgeschiedenis), 2001, 5p.

 

NEVEN (Murielle) an DEVOS (Isabelle), Breaking stereotypes. Historical demography in Belgium since 1981 (19th and early 20th centuries), in: BTNG, XXXI, 2001, 3-4, pp. 311-346.

 

PAPING (Richard), Gezinnen en cohorten: arbeidsstrategieën in een marktgerichte agrarische economie: de Groningse kleigebieden 1830-1920., in: KOK (Jan), KNOTTER (Ad), PAPING (Richard) en VANHAUTE (Eric), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw., Groningen/Wageningen, Nederlands Agronomisch Instituut, 1999, pp.17-89. (Historia Agriculturae 29).

 

S.n., De Landschapskrant, IV, nr. 8, 2002-3, Maldegem, Regionaal Landschap Meetjesland vzw, s.p.

 

STOCKMAN (Luc), NOTTEBOOM (Hugo) en DE VLEESSCHAUWER (Marc), De Utrechtse Vlamingen van Assenede. Historische kennismaking met de poldergemeente Assenede., s.l., Heemkundig Genootschap van het Meetjesland/De Twee Ambachten, 1999, 64 p.

 

TONDELEIR (Mario), Assenede 1846-1866. Een bijdrage tot de studie van de sociale mobiliteit op  het platteland., Gent, RUG (Vakgroep Nieuwste Tijden, promotor: J. De Belder), (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1986.

 

TORCK (Emile) en VAN LEEUWE (Claudine), Bedrijven en bedrijvigheden in het Belgische gedeelte van de vier ambachten, in: DE KRAKER (A.M.J.), DE SMET (M.E.E.) en VAN ROYEN (H.) (red.), Over den vier ambachten. 750 jaar keure. 500 jaar Graaf Jansdijk., Kloosterzande, Deurinck, 1993, pp. 427-432.

 

VANDENBROEKE (C.), Historische demografie., in,: ART (J.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 2: Middeleeuwen en Moderne Tijden., Gent, 1994, pp. 137-188.

 

VANDENBROEKE (Chris), Historische Demografie, Gent, RUG, Onuitgegeven licentiaatscursus, 2002, 205 p.

 

VANDENBROEKE (Chris), Karakteristieken van het huwelijks- en voortplantingspatroon: Vlaanderen en Brabant 17de-19de eeuw, in: TvSG, 1976, pp. 107-137.

 

VANDENBROEKE (C.), Sociale Geschiedenis van het Vlaamse volk., Leuven, Kritak, 1984.

 

VAN DEN EECKHOUT (Patricia), De gemeenten en de lokale openbare instellingen, in: VAN DEN EECKHOUT (Patricia) en VANTHEMSCHE (Guy), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de en 20ste eeuw., Brussel, VUBPress, 1999, pp. 49-118.

 

VAN DEN EECKHOUT (Patricia) en HANNES (Julius), Sociale verhouding en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1770-1840, in AGN, deel 10, pp. 435-475.

 

VANHAUTE (Eric), Between patterns and processes: measuring labor markets and family strategies in Flanders 1750-1990., in: History of the Family, 1997, vol 2, 4, pp. 527-546.

 

VANHAUTE (Eric), Chacun est propriétaire ou espère le devenir. Het grondbezit in Vlaanderen, begin 19de-begin 20ste eeuw, in: BTNG, XXVI, 1996, 1-2, pp. 105-131.

 

VANHAUTE (Eric), Economische en sociale geschiedenis van de nieuwste tijden, Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatscursus), 2002, 166p.

 

VANHAUTE (Eric), Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de eeuwse Kempen., Brussel, 1992.

 

VAN HOLEN (Gorik), De Vlaamse landbouw in overgangsfase: een gevalstudie: Assenede 1846-1880., Gent, RUG (Vakgroep Nieuwste Tijden, promotor: E. Vanhaute, E. Thoen), (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1999.

 

VAN PRAAG (Ph.), Demografische ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden ca. 1800-1975., in: AGN, Haarlem, Fibula-Van Dishoek, 1977-1982, deel 10, pp. 94-105.

 

VERAGHTERT (K.), De economie in de Zuidelijke Nederlanden 1790-1970, in: AGN, deel 10, Haarlem, Fibula-Van Dishoek, 1877-82, pp. 127-139.

 

VERHAEGHE (Elke), Sporen uit hun bestaan: levenslooponderzoek toegepast op vrouwen geboren in 1830/31 en 1880/81 te Zwevegem (3 delen), Gent, RUG (Vakgroep Nieuwste Tijden, promotor: E. Vanhaute), (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2002.

 

VERMEULEN (Anne-Marie), De huwelijksakten van de Burgerlijke Stand als bron voor sociaal-economische geschiedschrijving. Beroepsoriëntatie en sociale homogamie in het 19de eeuwse Gent., in: Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent., 1985, pp. 203-222.

 

VRIELINCK (Sven), De territoriale indeling van België 1795-1963. Bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk), Leuven,Universitaire Pers, 2000, 720 p.

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende