Ondergaan of ondernemen? Levenslooponderzoek van de generatie van 1830/31 in Assenede. (Christa Matthys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Een licentiaatverhandeling wordt doorgaans geschreven door één persoon. In dit geval is dat niet anders. Toch zou het resultaat, zoals het hier voorligt, er anders hebben uitgezien zonder de beschikbaarheid van verschillende andere personen die zorgden voor zowel algemene steun als hulp bij praktische problemen. Een dankwoord aan al deze mensen is dan ook op zijn plaats.

 

Eerst en vooral wil ik mijn ouders bedanken omdat zij mij de mogelijkheid hebben geboden mij gedurende vier jaar in te laten met een studierichting naar mijn keuze. Mijn moeder en broer moet ik speciaal vermelden voor de hulp die zij hebben geboden bij het telwerk.

 

Vervolgens ben ik ook enkele woorden van erkentelijkheid verschuldigd aan mijn promotor professor Eric Vanhaute. Dankzij hem werd mijn interesse voor de levensloopanalyse gewekt. Zijn ervaring en belangstelling en deze van mijn commissarissen betekenen zeker een verrijking voor mijn onderzoek.

 

Het personeel van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente Assenede en van het Algemeen Rijksarchief in Gent moet hier ook vermeld worden omdat hun bereidwilligheid en deskundigheid onontbeerlijk was voor een vruchtbaar archiefonderzoek. Jan Cuypers van de Twee Ambachten dank ik voor het ter beschikking stellen van de nodige literatuur.

 

Tevens wil ik mijn medestudenten Marijs, Leen, Rebecca en Liesbeth vernoemen omdat ik door overleg met hen meer dan eens tot nieuwe inzichten kwam. Ik bedank ook Jeroen Deploige voor de hulp bij de aanleg van een werkbare Access-database en Lena, Gilberte en Marijke voor het vervullen van hun rol als controle-lezer.

 

Tenslotte ben ik mijn broer, familieleden en vrienden bijzonder dankbaar voor het begrip en de steun in moeilijke momenten en de ontspanning die ze mij bezorgden.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende