Het vertrouwen in de regering

Verklaringen voor het verschil in vertrouwen
tussen de regeringen
Dehaene I en Verhofstadt I

 

Michiel Nuytemans

 

Eindverhandeling voorgelegd met het oog op het behalen

van de graad van licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen

(optie politieke wetenschappen)

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Antwerpen

Promotor:  Prof. dr. S. Walgrave

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Probleemstelling

 

Hoofdstuk I. De vorming van de twee regeringen

    Inleiding

    1. De Regering Dehaene I

        1.1. Voorgeschiedenis

        1.2. Een verrassende verkiezingsuitslag: 24 november 1991

        1.3. De coalitievorming

    2. De Regering Verhofstadt

        2.1. Voorgeschiedenis

        2.2. Een verrassende verkiezingsuitslag: 13 juni 1999

        2.3. De coalitievorming

    Besluit

 

Hoofdstuk II. De afhankelijke variabele

    Inleiding

    1. De cijfers van La Libre Belgique

        1.1. Het vertrouwen in de regering

        1.2. De populariteit van de eerste minister

    2. Een verschil in populariteit

        2.1. Het vertrouwen in de regering

        2.2. De populariteit van de eerste minister

    Besluit

 

Hoofdstuk III. Economische factoren

    Inleiding

    1. Theoretische achtergrond

    2. De drie factoren

    3. De statistische analyse

        3.1. De groei van het Bruto Binnenlands Product

            3.1.1. En het vertrouwen in de regering

            3.1.2. En de populariteit van de premier

        3.2. Werkloosheidsgraad

            3.2.1. En het vertrouwen in de regering

            3.2.2. En de populariteit van de premier

        3.3. De objectieve factoren: BBP-groei en werkloosheidsgraad

        3.4. De subjectieve factor: consumptievertrouwen

            3.4.1. En het vertrouwen in de regering

            3.4.2. En de populariteit van de premier

    Besluit

 

Hoofdstuk IV. Communicatie

    Inleiding

    1. Methodologie

        1.1. Diepte-interviews

        1.2. De geïnterviewden: vijf journalisten en twee persverantwoordelijken

        1.3. De topiclijst

        1.4. Anonimiteit

    2. Beschrijving van de premier als persoon

        2.1. Het belang van communicatie

        2.2. Uiterlijk en karakter

            2.2.1. Uiterlijk

            2.2.2. Karakter

            2.2.3. Taalgebruik

            2.2.4. Telefoneren met de redacties

        2.3. De communicatietrucs

            2.3.1. Mea Culpa

            2.3.2. Herhalen

            2.3.3. Het belang van de visuele media

            2.3.4. Een dag lang nieuws

        2.4. Het eerste contact met de pers als eerste minister

            2.4.1. Eigen ervaring met de pers

            2.4.2. De situatie van de voorganger

        2.5. Omgaan met crisissen

            2.5.1. Moeilijke vragen

            2.5.2. Crisiscommunicatie

        2.6. Personeel voor communicatie

            2.6.1. Twee woordvoerders

            2.6.2. Communicatiedeskundige

            2.6.3. Federale Voorlichtingsdienst

    3. Beschrijving van de regering als groep

        3.1. De Open Debat Cultuur

            3.1.1. Een werkbare definitie

            3.1.2. Bewust of onbewust

            3.1.3. Evolutie van de Open Debat Cultuur

            3.1.4. Gevolgen van de twee communicatiestijlen

        3.2. Communicatie van de regeringsleden

            3.2.1. Ervaring

            3.2.2. Belang

        3.3. Persconferentie na de ministerraad

            3.3.1. Locatie van de ministerraad en persconferentie

            3.3.2. Regelmaat van de persconferenties

            3.3.3. Verloop van een persconferentie

    Besluit

 

Hoofdstuk V. Nieuw

    Inleiding

    1. Objectieve vaststelling

    2. Subjectieve vaststelling

    Besluit

 

Hoofdstuk VI. Het beleid

    Inleiding

    1. De gegevens

    2. De analyse

    Besluit

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende