Klassenstrijd in de tuin

Communicatie via (kitsch)objecten in de tuin.

 

Isabelle Borremans

 

Eindverhandeling voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. G. DE MEYER
Verslaggever: Prof. Dr. L. VAN POECKE
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Theoretische achtergrond

    1.1. Inleiding

    1.2. Communicatie in de tuin.

        1.2.1. Inleiding

        1.2.2. Communicatie aan de hand van objecten

            1.2.2.1. Semiotiek

                a. Tekens

                b. Codes

                c. Structuralisme

            1.2.2.2. Levende wezens onderscheiden zich door cultuur

            1.2.2.3. Alle objecten en producten zijn tekens

            1.2.2.4. Consumptie is altijd cultureel

        1.2.3. Besluit

    1.3. Kitsch

        1.3.1. Inleiding

        1.3.2. Een definitie

            1.3.2.1. Discussie

            1.3.2.2. Omschrijving

        1.3.3. Kitsch in de tuin

            1.3.3.1. De Tuin

            1.3.3.2. Tuinkitsch

            1.3.3.3. Betekenis tuinkitsch

        1.3.4. Kitsch en cultuur

            1.3.4.1. Kitsch en populaire cultuur

            1.3.4.2. Kitsch en populaire cultuur in de cultuurdriehoek

                a. Hoge cultuur

                b. Populaire cultuur

                c. Volkscultuur

            1.3.4.3. Besluit

        1.3.5. Toepassing 1: Tuinkabouters

            1.3.5.1. Inleiding

            1.3.5.2. De tuinkabouter

                a. Oorsprong

                b. Ontstaan

                c. De tuinkaboutereconomie

                d. Tuinkabouters in de klassenmaatschappij

            1.3.5.3. Tuinkabouters en cultuur.

                a. De tuinkabouter is lid van elke cultuurvorm

                b. Kitschpraat tussen kabouters en voorbijgangers

            1.3.5.4. Besluit

        1.3.6. Toepassing 2: De emancipatie van tuinkitsch

    1.4. Sociologie en tuinkitsch

        1.4.1. Klassenstrijd

            1.4.1.1. Klassenstratificatie

            1.4.1.2. Habitus als bepalend voor smaak en stijl

                a. Burgerij

                b. Kleinburgerij of middenstand

                c. Arbeidersklasse

            1.4.1.4. Kritiek op de sociologie van Bourdieu

            1.4.1.4. Bourdieu en voortuinonderzoek

            1.4.1.5. Klassenstrijd in de tuin.

        1.4.2. Goffman: voortuinen als frontstages

    1.5. Besluit

 

2. Onderzoek naar de feitelijke betekenisgeving in en door tuinen

    2.1. Inleiding

    2.2. Voorbereidende fase

        2.2.1. Probleemstelling, hypotheses en vraagstelling

        2.2.2. Onderzoeksontwerp

            2.2.2.1. Waarnemingsmethode

            2.2.2.2. Selectie van de onderzoekseenheden

            2.2.2.3. Operationalisering van de variabelen

        2.2.3. Praktische voorbereiding

            2.2.3.1. Het doel achter de eigen tuin

            2.2.3.2. De betekenis van enkele andere tuinen

                a. Modeltuinen.

                    Modeltuin 1: Formele tuin met cottagekenmerken.

                    Modeltuin 2: Haag

                    Modeltuin 3 met betonnen beelden

                    Modeltuin 4: Wilde tuin

                    Modeltuin 5: Fantasie buxustuin

                    Modeltuin 6: Mariagrot

                    Modeltuin 7: Gazon

                    Modeltuin 8: Tuinkitschtuin

                        Opmerkingen

                b. Vragenlijst

            2.2.3.3. Algemene gegevens van de respondent

    2.3. Onderzoek: Problemen en aanpassingen

    2.4. Resultaten

        2.4.1. Inleiding

        2.4.2. Algemeen

            2.4.2.1. Inleiding

            2.4.2.2. Gegevens van de respondenten

            2.4.2.3. Het doel achter de eigen tuin

            2.4.2.4. De betekenis van enkele andere tuinen.

            2.4.2.5. Besluit

        2.4.3. Specifieke resultaten

            2.4.3.1. Resultaten per respondent

                Inleiding

                    a. Respondent 1: Wilde tuin

                    b. Respondent 2: Tuin met buxus en betonnen beelden

                    c. Respondent 3: Gazon

                    d. Respondent 4: Formele tuin

                    e. Respondent 5: Afscherming

                    f. Respondent 6: Mariagrot

                    g. Respondent 7: Grind

                    h. Respondent 8: Tuinkaboutertuin

                    Besluit

            2.4.3.2. Resultaten per modeltuin

                Inleiding

                    a. Modeltuin 1: Formele tuin met cottagekenmerken

                    b. Modeltuin 2: Haag

                    c. Modeltuin 3 met betonnen beelden.

                    d. Modeltuin 4: Wilde tuin

                    e. Modeltuin 5: Fantasie buxustuin

                    f. Modeltuin 6: Mariagrot

                    g. Modeltuin 7: Gazon

                    h. Modeltuin 8: Tuinkitschtuin

                    Besluit

    2.5. Besluit

 

Besluit

 

Referenties

 

Bijlage 1. Aanvullende foto’s van de modeltuinen

Bijlage 2. Vragenlijst naar de algemene gegevens van de respondenten

Bijlage 3. Gegevens van de respondenten

Bijlage 4. Interviews met de respondenten

 

home lijst scripties inhoud volgende