Klassenstrijd in de tuin. Communicatie via (kitsch)objecten in de tuin. (Isabelle Borremans)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1. Aanvullende foto’s van de modeltuinen

 

Modeltuin 1: Formele tuin met cottagekenmerken

    

 

Modeltuin 3 met betonnen beelden

 

Modeltuin 5: Fantasie buxustuin

    

 

 

Bijlage 2. Vragenlijst naar de algemene gegevens van de respondenten

 

Ik ben een thesisstudente die een onderzoek doet voor het Departement Communicatiewetenschap van de Katholieke Universiteit van Leuven. U bent op toevallige wijze gekozen om deel te nemen aan dit onderzoek. Het is dan ook belangrijk dat u uw mening geeft. U hoeft niets te kennen om op de vragen te kunnen antwoorden. Alles wat u mij vertelt, is volstrekt vertrouwelijk. Uw gegevens worden nooit individueel bekeken, maar altijd in het geheel van het onderzoek.

 

We beginnen met een aantal basisvragen:

* Welk is uw geslacht?

-  Man

-  Vrouw

 

* In welk jaar bent u geboren   19___

 

* Welk is uw beroep    ........................................................

 

* Welk is uw hoogst behaalde diploma?

- Geen

- Lager onderwijs

- Lager secundair beroeps

- Lager secundair technisch

- Lager secundair algemeen

- Hoger secundair beroeps

- Hoger secundair technisch

- Hoger secundair algemeen

- Niet universitair hoger onderwijs

- Universitair onderwijs

 

* Welk is het beroep van uw moeder?     ......................................................

 

* Welk is het hoogst behaalde diploma van uw moeder?

- Geen

- Lager onderwijs

- Lager secundair beroeps

- Lager secundair technisch

- Lager secundair algemeen

- Hoger secundair beroeps

- Hoger secundair technisch

- Hoger secundair algemeen

- Niet universitair hoger onderwijs

- Universitair onderwijs

 

* Welk is het beroep van uw vader?      ........................................................

 

* Welk is hoogst behaalde diploma van uw vader?

- Geen

- Lager onderwijs

- Lager secundair beroeps

- Lager secundair technisch

- Lager secundair algemeen

- Hoger secundair beroeps

- Hoger secundair technisch

- Hoger secundair algemeen

- Niet universitair hoger onderwijs

- Universitair onderwijs

 

* Hoeveel is uw netto maandelijks gezinsinkomen?

- minder dan 800 euro (32.272bef)

- tussen 800 en 1500 euro (32.272 – 60.509bef)

- tussen 1500 en 2500 euro (60.509 – 100.850bef)

- tussen 2500 en 3800 euro (100.850 – 153.292bef)

- meer dan 3800 euro (153.292bef)

 

Enkele vragen over tuinen:

* Hoe vaak gaat u naar open tuinen of tuintentoonstellingen?

- nooit

- één keer per jaar

- geregeld

 

* Hoe vaak gaat u naar een tuincentrum?

- nooit

- één keer per jaar

- tussen de één en de vijf keer per jaar

- één keer per maand

 

Tot slot nog een aantal vragen aangaande uw media-gebruik:

* Leest u soms een weekblad? Zo ja, welk? (U mag meerdere weekbladen opschrijven)

- geen weekblad

- toch wel: ..............................................

  ..............................................

  ..............................................

 

* Leest u een krant? Zo ja, welke? (U mag meerdere kranten aanduiden)

- geen krant

- De Morgen

- De Standaard

- De Financieel Economische Tijd

- Het Nieuwsblad

- Het Laatste Nieuws

- De Gazet van Antwerpen

- De Nieuwe Gazet

- Het Belang van Limburg

- Het Volk

- De Gentenaar

-               andere: ...............................

 

* Kijkt u naar het televisiejournaal? Op welke kanaal? (U mag meerdere kanalen aanduiden)

- geen nieuws

- VRT-nieuws

- het nieuws op Canvas

- VTM-journaal

- VT4-journaal

- regionaal journaal

- andere: .........................................

 

* Kunt u uw drie favoriete televisieprogramma’s hier even noteren? Het programma dat u naast nummer één schrijft, ziet u het liefst:

1.      ...................................................

2.      ...................................................

3.      ...................................................

 

* Hoe vaak bezoekt u een museum?

- nooit

- één keer per jaar

- tussen de één en de vijf keer per jaar

- één keer per maand

- wekelijks

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

 

 

Bijlage 3. Gegevens van de respondenten

 

Algemeen profiel

 

 

Respondenten

Sekse

Leeftijd

Beroep

Klasse

Tuin-interesse

1

Wilde tuin

M

53

onderwijzer

intellectuele burgerij

gemiddeld

2

Buxus & beton

V

59

huisvrouw

stijgende middenklasse

geen

3

Gazon

V

67

huisvrouw

stabiele middenklasse

groot

4

Formele tuin

V

53

apotheker

economische burgerij

gemiddeld

5

Afscherming

V

54

studiemeester

intellectuele burgerij

gemiddeld

6

Mariagrot

V

51

bediende

stijgende middenklasse

geen

7

Grind

M

29

arbeider

arbeidersklasse

groot

8

Tuinkabouters

M

66

Arbeider

arbeidersklasse

groot

 

 

5 x V

3 x M

54

 

 

 

 

 

b. Bepaling van de klasse op basis van cultureel, financieel en intellectueel peil

 

 

Respondenten

Culturele klasse

Financieel kapitaal

Intellectueel kapitaal

Klasse

1

Wilde tuin

hoog gemiddeld

Hoog

hoog

intellectuele burgerij

2

Buxus & beton

laag gemiddeld

Hoog

laag

stijgende middenklasse

3

Gazon

hoog gemiddeld

Gemiddeld

laag tot gemiddeld

stabiele middenklasse

4

Formele tuin

laag gemiddeld

Hoog

gemiddeld tot hoog

economische burgerij

5

Afscherming

hoog gemiddeld

Hoog

gemiddeld tot hoog

intellectuele burgerij

6

Mariagrot

laag gemiddeld

Gemiddeld

gemiddeld tot hoog

stijgende middenklasse

7

Grind

laag

laag tot gemiddeld

laag tot gemiddeld

arbeidersklasse

8

Tuinkabouters

laag

laag tot gemiddeld

laag

arbeidersklasse

 

 

c. Preferenties van de verschillende respondenten

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Respondenten

Formele tuin

Haag

Betonnen beelden

Wilde tuin

Fantasie-tuin met buxus

Maria-grot

gazon

Tuin-kitsch-tuin

1

Wilde tuin

7

3

6

8

2

1

4

5

2

Buxus & beton

8

4

6

1

7

5

3

2

3

Gazon

1

6

3

8

2

5

7

4

4

Formele tuin

7

2

3

8

1

6

4

5

5

Afscherming

8

6

5

7

3

2

4

1

6

Mariagrot

8

1

5

7

3

6

4

2

7

Grind

8

6

7

2

4

1

3

2

8

Tuinkabouters

8

2

7

1

6

5

4

1

 

 

6,88

3,75

5,25

5,25

3,5

3,88

4,13

2,75

De quotering gaat van 1 tot 8: De tuin met punt 8 is het mooist, de tuin met punt 1 het lelijkst.

 

 

Bijlage 4. Interviews met de respondenten

 

Inhoud

 

Respondent 1: Wilde tuin

Respondent 2: Tuin met buxus en betonnen beelden

Respondent 3: Gazon

Respondent 4: Formele tuin

Respondent 5: Afscherming

Respondent 6: Mariagrot

Respondent 7: Grind

Respondent 8: Tuinkaboutertuintje

 

Respondent 1: Wilde tuin

 

Interviewer: Wat vindt u zelf van u tuin?

Respondent: Oeioei, moet ik dat gaan omschrijven?

Vindt u het mooi of vindt u het …

Ja, ik heb het zelf zo met stukjes en brokjes aangelegd. ’t Is dus niet door een tuinfirma aangelegd ofzo of niet met behulp van een tuinarchitect of ik weet ni ma, zo zelf stapje bij stapje dingen aan veranderd en aan bijgeplaatst en gewoon ja gelijk nu in de zon zo in de zomer die bank om op te kunnen zitten.

En hebt u een concept gehad in het begin?

In het begin toen wij dit huis aangekocht hebben stond er gewoon gras. Maar ik had iets tegen zo’n gewone grasvlakte en dan een klein bloemenperkje aangelegd en dan weer wat uitgebreid en dan op vakantie ergens iets gezien van ‘Ah, dat lijkt ook ne mooie struik of iets mooi en veranderd en zo. Allé in de loop van zes zeven jaar voortdurend aan veranderd.

En u heeft daar een pomp staan? Waarom die pomp?

Eu, omdat dat eigenlijk nuttig is want die is verbonden met de regenwaterput. Die marcheert dus he. Dus om water te pompen voor den auto te wassen, voor binnen te kuisen, enzo. Ni speciaal als ornament of sierstuk maar meer om te gebruiken.

Maar vindt u het mooi of is’t gewoon…?

Ik zou da ni speciaal gaan plaatsen, maar dus hiernaast waren pompen gewoon omdat ze met de regenput verbonden waren, omdat die toch voorhanden was.

Dus die stond hier al voordat u hier kwam wonen?

Euh nee, eigenlijk ni, maar hiernáást dus wij zijn hier later gekomen, maar die mensen hiernaast hebben ook allemaal een pomp aan hun gevel, maar meestal opzij of zo, dus ni zo opzichtig. Ja, ik vond da wel gemakkellijk, om water te besparen en om niet uitsluitend het leidingwater te moeten gebruiken. Die hebben we op de kop getikt en ja…

Dat bankje? Is dat gewoon om comfortabel te zitten?

Euh, ja… om in de zon te zitten, meer ni?

En uw brievenbus? Hoe heeft u die gekozen?

Oei, gewoon zelf ineen getimmerd als we hier komen wonen zijn. Ik was zeker ni van plan om daar geld aan uit te geven. En twee van die balkjes en ergens een goedkope brievenbus gehaald en dat erop gemonteerd en dat is alles.

Dus u vindt die niet speciaal mooi of?

Neenee, daar hebben nen tijd klimplanten tegen gestaan en dat regelmatig veranderd en allemaal en da was hier ne keer allemaal begroeid en nu weer ni…

En hebt u een beetje rekening gehouden met wat de buren van uw tuin zouden vinden toen u het inrichtte?

Eigenlijk ni nee, want in het begin… die huizen zijn tegen mekaar aangebouwd en dat was eigenlijk een grasplein… dat liep gewoon door he. Toen woonden andere mensen, da waren oudere mensen en dan deed ik het gras af, zowel bij hun als bij mij in één moeite. En dan da stelselmatig zo’n beetje beginnen veranderen. Ja, zij deden dat ni omdat ze ouder waren. Ondertussen zijn er nieuwe buren komen wonen. Die wonen daar nu een jaar en die hebben daar nu nog genen tijd voor gehad. Die zijn verbouwingen bezig, ma die gaan ook beginnen met een tuintje aanleggen en zo

En wat denkt u dat uw buren vinden van uw tuin?

Ja, ik heb toch wel gemerkt, in de buurt, in de straat zijn er sindsdien zeker toch al wel een stuk of drie hun grasplein weggedaan hebben en dan begonnen ze met plantjes te zetten en zo.

Eigenlijk altijd opvallend hoe heel de buurt hetzelfde overneemt…

Eigenlijk wel ja. Maar dat gebeurt ook zo wat in de jaren. Van die klassieke graspleintjes zijn ze toch wel meer afgestapt denk ik.

Dus er zijn trends?

Jaja

En heeft er voor de rest iets een specifieke betekenis voor u? Heeft er iets voor u waarde dat in uw tuin staat?

Ja, eigenlijk wel… want sommige van die dingen heb ik eigenlijk voor het eerst gezien… Dat was ne keer op een vakantie in Duitsland en die hadden daar weinig of niet van die grasperkjes, die ge zo bij ons wel zag. De meeste mensen hadden zo van die voortuintjes. En daar hebben we bijvoorbeeld gezien, dienen hibiscus is dat denk ik dat ik daar gezien had. Diene heb ik misschien wel speciaal door hen aangeplant ja. En ander planten zijn meestal, die’k van iemand gekregen heb of ergens eh, ook gezien had. Maar, ik heb zo weinig mogelijk echt aangekocht… het moet eigenlijk heel goedkoop blijven. Ik ken mensen die omdat ze er weinig tijd hebben of omdat ze het misschien zelf niet graag doen te rade gaan bij tuinarchitecten en kweet niet wat. En dan komen die uwen tuin aanleggen en die zetten er dan kweet niet hoeveel en hoe ’n duur planten in. Achteraf staat dat allemaal veel te dicht op mekaar. Dan moeten ze dat toch gaan uitdunnen en gaan wegdoen. Dus, ‘k heb daar op voorhand een beke rekening mee gehouden.

U wilt dus uw eigen tuintje?

Ja, zelf op men eigen manier beetje aanleggen.

Heeft u speciale tuinkleren om aan te trekken als u in de tuin werkt?

Oei nee, dat is gewoon een training of ik weet ni, of een short wat ik op die moment aan heb. Ma… echte tuinkledij? Ja… buiten laarzen of zo als het nu geregend heeft of zo.

Heeft u toevallig vanachter ook een moestuin staan?

Moestuin ni. Ik heb dat vroeger ooit gedaan maar omdat ik daar dus gene specialist van was. (lacht) omdat ik dus meer ziekten aan mijn gewassen had of slakken of wat weet ik allemaal en dan moet ge gaan beginnen met te sproeien enzo en met insecticiden en daar hou ik helemaal ni van dus ben ik gewoon gestopt. Het bracht ook niet genoeg op allé.

En u noemde het een ‘moestuin’?

Ja er zaten sla, worteltjes, spinazie en van die dingen dus eh…

Hoe denkt u dat uw tuin overkomt bij de buren?

Bwa… ik maak me daar geen zorgen over. Maar ik zie wel dat er mensen zijn die als ze ne keer voorbij wandelen, die wel ne keer kijken om te zien wat daar in bloei staat of wat dat daar staat of… Die wel is kijken.

En zou iemand hier sneller aanbellen dan op een ander?

Ik denk niet dat dat er iets mee te maken heeft. Ik denk dat dat meer te maken heeft met wie dat daar woont of zo, met de bewoners. Den tuin…?

Kijkt u soms naar tuinprogramma’s?

M’n vrouw wel, maar ik niet...

Helpt uw vrouw veel mee in de tuin?

Jaja, die werkt misschien meer in de tuin dan ik... u had misschien beter haar kunnen interviewen....

Maar uw ideeën over de tuin komen overeen?

Jaja!

Oké, we zullen eens gaan zien naar de foto’s van tuinen die ik bij heb.

 

Foto 1

 

Zeg maar wat u ervan vindt.

Ja dat is dus eh, streng aangelegd, dus eh volgens een doordacht plan en een bepaalde stijl van… Ik weet niet hoe het juist noemt. Dat is niet Engels cottage, maar van die gelijnde hoeken.

Dat is een klassieke Franse tuin.

Ah, awel ja, da’s dus niks voor mij. (lacht) Ja.. wie dat dat graag ziet da’s goed he. Ieder zijn zin he.

Maar u vindt het niet?

Nee, ik zou het zo niet doen… zo gelijnd en zo… nee.

Wat vindt u van de ornamenten die erin staan?

Ja der mag wel iets instaan, maar niet teveel he. Dienen haan is wel iets speciaal zo precies ja…

Het is niet omdat u een pomp in uw tuin heeft dat u die pomp persé mooi vindt?

Nee, nee… dat is eh ja, een pomp zo van ‘ziene keer wat een pomp dat hier staat!’ (lacht)

Wat voor beroep denkt u dat die persoon uitoefent?

Oeioeioei! (stilte) Shh, da’s moeilijk. Hum, wa kunde daar nu zeggen? Aan de hand van de tuin moet ik dat kunnen zeggen? Allé, één of anderen bankbediende of verzekeringsagent of ik weet niet wa (lacht).

Denkt u dat die persoon veel verdient of gemiddeld…

Euh, gemiddeld zal ik zeggen. Veel, ik denk dat als die erg veel verdient dat die wel ergens anders zal wonen. Op een groter stuk grond ergens… ’t Is er toch tamelijk dicht bebouwd…

Wat voor iemand denkt u dat dat is? Is dat een sociaal persoon?

Ik zou zeggen minder…

En denkt u dat die persoon iets met zijn tuin iets aan buren/voorbijgangers probeert duidelijk te maken? Wil deze persoon een imago scheppen? Of is dat echt de eigen persoonlijkheid die in die tuin ligt?

‘k Weet het niet

Is die persoon trots op zijn tuin? Of wilt die er zelf zo weinig tijd insteken?

Hij zal er toch niet al teveel tijd aan moeten besteden buiten een beetje snoeien en het bijhouden van zijn haag. Voor de rest heeft em daar toch ni veel werk aan denk ik he. Maar het lijkt me wel iemand die dat zelf gedaan heeft ja… als hobby of als liefhebberij zo’n beetje in zijn tuin werken… niet laten aanleggen, ik denk het niet.

 

Foto 2

 

Oeioei, oeioei! (lacht) Da’s hier mijn burcht! Niet te dicht naderen alstublieft! (lacht)

Sociale mensen?

Neenee, helemaal niet

Mensen die trots zijn op hun tuin?

Daar kan misschien een mooie tuin achterliggen, maar ge moogt hem dan toch ni zien alleszins he. Da’s hier mijn domein, ik sluit het af.

Sympathieke mensen?

Ik vrees van niet!

Heeft u een idee van hun beroep?

Toch geen tandarts of zo he? Nee geen idee?

Gewoon een kleine schatting?

Echt geen idee!

Grote of kleine verdieners?

Bwa… ik denk dat deze bij de meerverdieners hoort.

Nog iets dat hier opvalt?

(pauze)

Ik denk euh, weinig persoonlijk. Ook binnenin, denk ik, klassieke meubelen, alles klassiek ingericht zo… heel principieel in alles enzo, denk ik he.

Oké, volgende foto!

 

Foto 3

 

Ja! Dat is het klassieke voortuintje he, met het grasperkje en dan daar toch nog een paar coniferen geplaatst. Die… die potten van den hoek die vind ik wel euh… het van het! Er staat toch niks in he?

Nee. En hier zijn ook twee leeuwen…

Ah, oeioeioei, ja. Dus weer eh van die ornamenten enzo…

Hier staat nog een naam en op het dak ziet u dan ook een ooievaar.

Ah ja

Hoe vindt u dat eigenlijk? Mooi?

Ik vind dat niet mooi. Die persoon zal dat natuurlijk heel mooi vinden want anders zou hij er zoveel werk niet van gemaakt hebben.

Die persoon maakt er werk van?

Jajaja.

Steekt hij er tijd in? Geniet hij er zelf van of is het om aan de buren duidelijk te maken?

’t Is veel om aan de buren te laten zien denk ik ook… zo van ‘Kijkt ne keer is wat een mooie dingetjes hier allemaal staan.’

Scheppen ze er een imago mee of zijn ze ook echt zo? Vinden ze het zelf mooi of denken ze van ‘Ik wil dit mooi vinden want het staat hoog aangeschreven.’?

Ja euh… ik denk dat dat voor hun de norm is he van ‘Voilà wij horen erbij en laten dat zien, wij behoren tot die soort klasse – moet ik bijna gaan zeggen.

Wat vindt u van de dingen op het dak?

Niet aan mij besteed! (lacht)

En een huisnaam?

Nee, ook niet (lacht) ook niet…

Ziet u daar een betekenis in?

Ik snap eigenlijk niet goed waarom die potten daar staan… Als het nu zou zijn om planten in zitten… Als die mensen dat mooi vinden, ja…

Wat voor beroep doen die mensen denkt u?

Ik denk dat die mensen al iets ouder zijn… met pensioen euh… ja.

Hebben ze veel verdiend?

Ja, jajaja, of toch goed geërfd.

Ze zijn niet arm?

Neeneenee, ik denk het niet

Meer gelijk de mensen met de haag of gelijk de mensen met de vakjestuin?

Gelijk die met de haag.

Dat is wel een groot verschil… die met de haag verstoppen alles en deze hebben een open tuin…

Ja maar die mensen willen dat meer afsluiten, die willen niet dat de mensen dat zien he.

 

Foto 4

 

Da’s meer iets voor mij! Da vind ik euh… gezellig, zo’n beetje verwilderd he. Puur natuur zo’n beetje he: laat de natuur zijn gang maar gaan… Dat vind ik wel leuk.

Sociale mensen?

Jajaja, ‘k denk dat toch…

Iedereen mag daar binnenkomen?

Ja, ik denk dat wel.

Beroep?

Euh… Oorspronkelijk zullen dat landbouwers geweest zijn die daar woonden, maar ik denk dat die mensen die daar nu wonen dat gewoon gekocht hebben en ingericht hebben als euh fermette of zo he… Beroep ja… dat kan vanalles zijn… daar kan ik niks opplakken.

Echt geen idee?

Nee, dat kan ik niet zeggen.

Verdienen ze veel?

Niet echt veel verdieners, denk ik. Geen arme mensen he, maar toch niet zo… echte rijken.

Maar vriendelijk, sympathiek?

‘k Denk het, ‘k Denk het.

En opscheppers of?

‘k Denk dat niet

Geen imago?

‘k Denk dat niet... ‘k Kan me vergissen natuurlijk he!

Denkt u dat die een bepaalde levensbeschouwing aanhangen?

Ja dus… sociaal he en euh… openstaan voor alles, ruimdenkend enzo ja…

 

Foto 5

 

Oeioei, da’s toch niet iemand zijn tuin he?

Jawel

How, oelala! Ja… ‘k Dacht eerst dat het een verkeerspark was of zo… zo voor de kinderen he.

Neenee, ’t is een tuin.

En een zetel gemaakt en alles… en dat is het huis?

Ja

Dienen had een groot stuk grond naast zijn huis en hij wist niet wat daarmee aanvangen en dan is ‘em maar begonnen met een soort Legoland of kweet niet wat na te bootsen… Amai!

Vindt ge het mooi of …?

Nee, ik vind het helemaal niet mooi! Overdreven… op zijn minst gezegd.

Wat denkt u van de mensen?

Pff… ’t is ne mens die een hobby moet hebben, een bezigheid en dienen houdt zich daarmee bezig met er alle dagen alles te gaan bijwerken en te verzorgen en weet ik wat allemaal… Ja…

Denkt u dat het sociale mensen zijn?

Ik vrees van niet…

De tuin kan wel door heel de straat gezien worden…

Jaja, dat wel, maar ik denk niet dat alleman daar zomaar mag doorlopen en ik denk dat als daar nen bal van de buren invliegt, van de kinderen of zo, dat dat problemen gaat geven. Ze mogen zien ja, maar ze willen vooral laten zien van ‘kijkt ne keer wat ik hier heb!’.

Imago?

Ja, uiteraard!

Wat denkt u dat die mens als beroep heeft?

Geen idee!

Verdienen ze veel of weinig?

Niet weinig he, ik denk dat die mens niet goed weet wat met zijn geld aan te vangen dat ‘em zo van die dingen zo koopt… Amai

En als u een beroep zoekt in de categorieën arbeider, bediende…

Ja, dat kan zowel arbeider als bediende zijn, maar…

Geen hoog opgeleid beroep?

Ik denk het niet, ik dénk het ni he, nee…

Ziet u iets speciaal in wat daar te zien is?

Die fontein.. ja, ik vind dat wel leuk, maar niet zo. Allé, dat kan wel wat rust brengen in een tuin, zo’n beetje kabbelend water en een fontein, maar niet zo… zo… industrieel bijna zo, het moet een beetje meer natuurlijk zijn!

 

Foto 6

 

Oei, oeioeioei oei… da’s toch niet in iemand zijn tuin he! Dat moet ergensin een klooster zijn ofzo (lacht)…

Deze foto komt uit een boek maar … je komt het tegen… Wat vindt u daarvan?

Ja, niet voor mijn tuin, maar ja… misschien als die mensen daar een rustig bezinningsplekske willen van maken ofzo, mijn niet gelaten ha, maar ja…

Niet mooi?

Ik vind het niet mooi nee.

Wat denkt u van de mensen?

Streng gelovig (lacht) Ja… ze mogen dat doen van mij he…

Sociale mensen?

‘k Zou niet weten… ‘k Kan het zo niet zeggen. Ze hebben dat allemaal zelf geknutseld… mozaïekskes gemaakt enzo…

Beroep?

Da’s nen arbeider die zo graag een beetje knutselt enzo… denk ik…

Veel verdiener?

Ik denk niet dat die veel verdiend… maar ja, wat is veel en wat is weinig? Ja ’t gemiddelde allé ja…

 

Foto 7

 

Oei! Nog beter… ja! Dat is dus iemand met weinig tijd he… gewoon in de week ne keer het gras afrijden, bladeren afrijden (of zijn kinderen misschien), maar voor de rest voor den tuin … niks.

Wat denkt u van die mensen?

Ja… heel stipt, punctueel zo ordelijk alles en klassiek, niet echt sociaal vrees ik.

Beroep?

Op beroep kan ik echt niet antwoorden…

Veel verdieners?

Neem gemiddeld.

Een andere levensbeschouwing als u?

Ja (lacht) ik zie me daar toch zo niet wonen, toch zo ni… ’t zou toch wel wat anders zijn.

Leeftijd eventueel?

Ik heb in de familie schoonbroers die ook zo’n huis en die ook zo’n tuin hebben dus… dat varieert: dat kunnen mensen zijn tussen de veertig en de zestig zal ik zeggen.

 

Foto 8

 

Ja! Wat is dat? Is dat een tuin? Dat is niet waar!

Toch wel.

Is’t echt? Die geheel vol staat?

Wat vindt u daarvan?

Ja, dat vind ik wel geen tuin… dat is iemand met een verzamelwoede die dat vol postuurkes geplaatst heeft.

Vriendelijke mens?

Ja dat zou een vriendelijke mens kunnen zijn ja…

Sociaal?

Ja, dat kan wel he

Iemand die graag een babbelke doet?

Ja, ik denk het wel ja.

Beroep?

Euh, dat zou een kermisrijder kunnen zijn (lacht) ik weet het ni

Veel of weinig verdiener?

Als ‘em al die spullen moet kopen, moet em toch al wat verdienen… nee, ik weet het niet

Uw genre?

Nee, beetje overdreven!

Zijn er beelden tussen die voor u een betekenis hebben? Wat denkt u als u bijvoorbeeld die tuinkabouters ziet staan?

Ja, ik heb er ook ooit ene gehad… maar ze hebben mij er allemaal zo hard mee uitgelachen dat ik hem weggedaan heb. ‘k Had die meegebracht van vakantie dat was meer zo als grap bedoeld. Dat was zo’ne grote van in Tsjechië hadden we diene meegebracht. Diene heeft heel de reis mee in de auto gezeten en ik zeg ‘Kom, misschien later voor de kleinkinderen dat ze dat wel leuk vinden…’ Maar ondertussen is diene verf enzo afgegaan… ‘k had ‘em ergens verstopt zo wa, ‘k heb hem nu maar weggedaan. Maar… ik vind dat… als grap kan dat wel ne keer, een tuinkabouter mág! Als dat niet overdreven is, maar hier is dat toch iets anders…

Wat vindt u van zo’n Afroditebeeld?

Sja… nee dat is mijn genre niet. Een tuinkabouter dat gaat nog of een klein wit konijntje ergens of zoiets, maar de rest is brol.

Voilà dat zijn ze! Nog eens bedankt voor uw medewerking!

 

 

Respondent 2: Tuin met buxus en betonnen beelden

 

Had u een concept toen u uw tuin begon in te richten? Wist u op voorhand ‘ik ga dat zo en zo en zo inrichten’?

Nee, dat is zo stillekes aan gegroeid he...

Hebt gij rekening gehouden met wat uw buren mooi zouden vinden of met wat zij zouden denken?

Ja, nee, dat hebben wij zelf allemaal maar gedaan...

Nee? Nooit gedacht van ‘Ai, dat zou ik niet doen want de buren gaan daar dat en dat van denken!’?

Nee!

En vindt ge uw eigen tuin mooi?

Ik vind dat goe! En als we iets niet mooi meer vinden, dan veranderen we dat he. Want verleden jaar hebben we alles langs ginder nog veranderd, en langs hier nog veranderd...

U heeft een aantal beelden staan... Ginder heeft u zo’n David en nog andere? Waarom heeft u die gekozen eigenlijk?

Die heeft mijne man zelf nog gekozen, want daar was ik nog niet bij... Omdat hij dat schoon vond denk ik... ’t Moeten altijd geen vrouwen zijn in hunnen blote. (lacht)

En hebben die een betekenis voor u of is dat...?

Bwa... dat is omdat ge dat graag ziet he...

Maar denken jullie daarbij van ‘Oe, dat is Griekse mythologie!’

Nee, nee, nee!

En hebben die een persoonlijke waarde voor u? Zou u dat erg vinden als die weg waren?

Ja, want da kostte veel geld voor laten te pikken he...

Oké, in dat opzicht, maar denkt u ook van ‘ik heb daar herinneringen aan...’? Iets in die aard?

Moeilijk ze!

Ja, sorry er zijn rare vragen tussen... Wat denkt u dat de voorbijgangers vinden van die beelden en uw tuin?

Die kijken toch allemaal! Van de geburen is er één die heeft dat ook opgezocht van dienen blote man en die heeft dat gevonden... da’s nu wel een schooljuffrouw en die doet zo van dienen tech...ogie... en die heeft dat opgezocht in’t school. En die vertelt dat dan tegen ons, maar dan zijn wij lomp als ge dat niet geleerd hebt he!

En hoe denkt u dat uw tuin overkomt? Denkt u dat de mensen zich welkom voelen?

Alleman die hier komen, die zeggen toch allemaal dat het hier schoon is en dat proper is en die vragen allemaal aan mijne man ‘hebde gij toch ne goeien tuinman, wie doet dat?’

Ze zijn dus wel zeker geïnteresseerd? En denkt u dat de mensen hier snel naar de deur stappen en is kloppen om iets te vragen?

Nee, nee, dat denk ik niet.

Waar hebt u die beelden gekocht?

De welke?

Dit bijvoorbeeld...

Dat heb ik gekregen van mijn schoondochter. En dienen blote man hebben we in Ghesteld gekocht...

In een tuincentrum, of in een winkel die langs de steenweg staat of...

Nee, dat staat daar achterin zo waardat ze euh tenten verkopen he.

En de rest?

Die potten komen van mijn schoonbroer... die had dat daar staan en... die heb ik dan weer van de mensen uit de buurt die dat besteld hadden bij mij maar ... en die vasen komen van Tongeren.

Heeft u ooit hulp gehad van een tuinarchitect?

Nee, nee nee

En kijkt u naar tuinprogramma’s of kopen jullie tuinboeken?

Ik heb is één boek gekocht van Mark Demesmaeker... ik heb dat is doorgebladerd en dat is alles...

En waar gaat dat dan over? Over bloemen of over het knippen van de hagen, of... daar moeten jullie toch ooit uitleg over gehad hebben?

Nee, daar hebben wij geen les over gehad... Gewoon geprobeerd... Zo ja... maar dat moet juist voor de winter... Da’s nu nog ni geknipt geweest.

En, gelijk die spiraaltjes, ging dat direct of hebben jullie daarop moeten oefenen?

Mijne man heeft dat gedaan, maar nu laten we dat wel door iemand doen omdat hij een hele slechte rug heeft en hij wordt al vijfenzestig jaar en dat werd ook al...

Dus jullie krijgen wel hulp om die tuin te onderhouden?

Nee, nee, alleen om te knippen... de rest doen wij zelf!

Hoe vaak moet dat eigenlijk geknipt worden?

Twee keer per jaar.

 

Oké, we zullen eens wat andere tuinen bekijken...

 

Foto 1

 

Wat vindt u daarvan?

Proper he, schoon...

Denkt u dat de tuineigenaar iets aan de voorbijgangers wilt meedelen? Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken? Voelt u zich welkom bij die mensen?

Om naar de tuin te gaan kijken?

Ja voor een babbelke of als u zoals ik moet gaan aankloppen om een interview af te nemen.

Ge hebt er nog he! Mag ik niet gewoon de tuin kiezen die ik het liefste zou zien?

Zou de eigenaar wel een praatje met u willen slaan als u voorbij liep en hij zat in zijn tuin?

‘k Weet niet...

Euh... Hebben die afzonderlijke objecten in de tuin voor u een betekenis... Bijvoorbeeld... als u zo’n pomp ziet: wat denkt u dan?

Die heb ik ook..., die heb ik ook, maar bij mij komt er regenwater uit... ik giet daar mijn bloemen mee en ik schuur daarmee!

En vindt u die pomp mooi?

Da’s niet lelijk, da’s niet lelijk!

En denkt u dat die daar voor functioneel gebruik staat?of voor...

Ik denk dat dat parade is, dat denk ik!

En wat denkt u van dat pottenventje? Het is wel niet zo goed te zien... er zit daar een heel klein ventje dat uit bloempottekes bestaat...

Nee, dat moet ik persoonlijk niet hebben...

En waarom niet?

Bwa, dat is niet mijn goesting, ik zie dat niet zo graag!

En die haan?

Ne koekeloeren haan? Nee, ik zie dat ook niet zo graag...

En zo’n bankske?

Dat wel, dat wel, dat hebben wij ook hoor!

En wat vindt u van de kruiwagen?

Da’s geen echte kruiwagen he.

Nee, dat is om bloemekes in te steken.

Ik ga een winder buiten zetten! Dat kent gij nog niet he!

Ne windmolen?

Nee, een winder, waar ze vroeger het graan mee winderden! Da kende gelle ni, da kende gelle ni! Dat ga ik buiten zetten!

Euh, denkt ge dat die persoon een imago probeert te maken? Want u zegt dat die pomp parade is...

Ik dénk dat dat parade is... ’t is te hopen dat het niet waar is, maar ik zie toch niets om mee te pompen!

En zou die persoon zichzelf chiquer voordoen dan hij is met zijn tuin?

Misschien wel! misschien wel!

Denkt u dat u die tuinier sympathiek zou vinden?

Oei, eum... dat zal wel zeker!

Ziet u een bepaalde kunststroming in die tuin?

Daar ken ik allemaal niks van hoor!

Denkt u dat de tuinier zelf zijn eigen tuin apprecieert?

Dat zal wel he, anders zet hij dat niet he

En steekt hij er moeite in?

Ja, dat zal wel, dat ziet ge he!

En vindt u die tuin smaakvol?

Oei, ja... ’t is schoon, maar ik zou dat toch veranderen...

Verdient die persoon veel?

Tussenin denk ik!

Wat is die persoon zijn beroep?

Daar kan ik geen antwoord op geven hoor!

 

Foto 2

 

Daar kunt ge niet veel op zeggen he, daar ziet ge niet veel op.

Is dat iets voor u of heeft u liever een open tuin?

Dat is ook te zien waar ge zit...

Er was echt niets van het huis te zien... zelfs niet de voordeur. Het huis bevond zich bovendien in een gewone wijk.

Dat zal wel ne rijke zijn zeker...

Denkt gij dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen? Vindt u die persoon sociaal overkomen?

Ja, daar ziet ge niks van he... diene laat niks zien aan de mensen he...

Nodigt die tuin uit om ernaar te kijken?

Nee, dat denk ik niet.

Voelt u zich welkom bij die mensen?

Zomaar? Dat denk ik ook niet...

Denkt u dat de eigenaar een vlotte babbelaar is, waar u als u langskomt direct een babbeltje mee kunt doen?

Dat zou kunnen... dat zou kunnen...

Denkt u dat het een sympathieke tuinier is?

Ik denk niet dat hij het zelf doet...

... en denkt u dat hij sympathiek is?

Die meneer! Ge ziet ‘em ni... Moet ik dat nu zeggen? Ja, moet ik me dat maar inbeelden?

Heeft u een idee van een beroep?

Nee

Zelfs niet van een genre?

Ne zelfstandige denk ik...

Ne rijke zelfstandig of nen arme zelfstandige?

(lacht) Tussenin!

 

Foto 3

 

Wat vindt u daarvan?

Goed... als het maar proper is, dan is dat goed bij mij!

Maar vindt u dat toch mooier? of iets minder mooi?

Nee, ik vind dat... dat vind ik ni... ik vind liever buxus schoner!

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen? Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Ik denk van niet...

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ik denk dat wel

Denkt u dat de eigenaar een praatje met u zou willen slaan?

Misschien wel ja...

Wat vindt u van die afzonderlijke objecten? Wat vindt u van zo’n vazen?

Die heb ik ook... heb ik er ook zo’n. Dat zijn heel... Voor mij is het te veel! Te veel!

En wat vindt u van die brievenbus? Dat is zo’n ton met een bloot ventje erop.

Dat gaat he... dat gaat erbij he.. dat is daar allemaal zo...

En wat vindt u van die leeuwen?

Ik zou dat niet zetten, maar ja... de mensen hun goesting...

En waarom zou u dat niet zetten?

Ik zie dat niet zo graag..

Ja, en zo’n huisnaam?

Dat is ook de mensen hun goesting he...

U zou dat niet in uw eigen tuin plaatsen?

Nee, ik zou dat niet in mijn eigen tuin doen...

En die dingen op het dak?

Dat was vroeger veel mode he...

Iets voor u?

Nee! Voor mij niet...

Denkt u dat het een sympathieke tuinier is?

Dat zal wel goed zijn zeker...

Een beroep?

Ne werkman

Veel of weinig verdienend?

Tegenwoordig verdienen ze niet weinig niet meer he...

Ja, maar is het het loon van een topfunctionaris in een groot bedrijf, of van een arbeider of van een bediende, ...

Zoiets...

Een bediende?

Ja

Steekt de tuinier moeite in zijn tuin en apprecieert hij zijn tuin?

Dat wel he.

Vindt u deze tuin smaakvol?

Ik zou dat toch zo niet doen...

Oké, volgende foto!

 

Foto 4

 

Wat vindt u daarvan?

Dat is iedereen zijn goesting he!

Maar vindt ú dat mooi? Zou u dat zelf mooi vinden?

Nee, nee.

Zegt u van ‘hoe lelijk!’ of ...

Voor mij is dat niet verzorgd!

’t Is te wanordelijk.

Ja, ’t is te wild.

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen? Zoiets als ‘hier woont een slordige mens’ of ...

‘k Weet niet, hij zal dat zo wel graag zien want anders zou ‘em dat zo niet doen he?

Denkt u dat er in die tuin moeite is gestoken?

Ze zullen daar allemaal wel een beetje moeite in doen he, maar ja den ene verzorgt ‘em beter dan de andere he.

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Dat denk ik nu precies ni...

Voelt u zich welkom bij die mensen?

Dat denk ik wel.

Zou de eigenaar een praatje met u willen slaan?

Nee

Denkt u dat de persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Ik denk dat ge daar weinig in moet werken.

Euh... stel dat die eigenaar moest stemmen op een partij... op welke partij zou die dan stemmen?

Op de groenen zeker!

Komt de tuinier sympathiek over?

Dat zal wel zijn.

Een beroep?

Dat zal ene van de groenen zijn zeker.

Veel of weinig verdienen?

Dat zal wel veel zijn.

Volgt die persoon een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

(zucht, geen antwoord)

Steekt die persoon moeite in zijn tuin, apprecieert hij hem?

Dat zal wel zijn he, dat zal wel zijn...

Smaakvol?

Bij mij? Nee!

 

Foto 5

 

Wat vindt u daarvan?

Zucht, ja... ja...

Mooi, lelijk, gewoon, overdreven, stukken mooi?

Is dat allemaal één tuin?

Ja

En is dat van dat huis of van dat huis?

Van dat huis

(pauze) ’t is mooi, maar een beetje overdreven.

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen? Als u daar voorbij loopt, wat denkt u dan van die mensen?

(lacht) Amai! Dat die persoon veel werk in zijn hof heeft.

Nodigt de tuin uit om naar te kijken?

Daar twijfel ik aan.

Voelt u zich welkom bij die mensen?

(pauze) half en half...

Zou die eigenaar een praatje met u maken?

Dat zal wel

Wat denkt u dat de eigenaar met zijn tuin wil meedelen? Denkt u dat die een imago schept met zijn tuin?

Hij zal toch denken dat ‘em schoon is he.

Hebben de afzonderlijke objecten in die tuin voor u een betekenis? Wat vindt u bijvoorbeeld van die fontein?

Da’s wel mooi he.

En wat vindt u van de vormpjes die ze in hun haagjes knippen? U heeft hier een spiraal, daar een zetel en hier een pauw.

Schoon

Een beroep?

Ze steken er veel tijd in... ne vroeg gepensioneerde!

Ziet u er een kunststroming in?

(geen antwoord)

Apprecieert de tuinier zijn eigen tuin?

Jajajaja

Smaakvol?

Voor hem wel denk ik

En voor u?

Voor mij is het teveel!

 

Foto 6

 

Wat vindt u daarvan?

Een Onze Lieve Vrouwke? Dat mag er zijn he!

Wat denkt u van de eigenaar?

Dat is goed... die persoon heeft dat goed gemaakt!

Nodigt dat uit om ernaar te kijken?

Jaja, waarom niet.

Voelt ge u welkom bij die mensen?

Ja

Zou de eigenaar een praatje met u slaan als u daar voorbij komt?

Ja

Is er een bepaalde leefwijze die ze in hun tuin promoten?

’t zal wel een christen zijn he, want anders heeft hij dat niet.

Denkt u dat de eigenaar iets wil meedelen, dat die iets willen duidelijk maken aan de voorbijgangers?

Ik denk dat ze dat graag zien en dat dat voor hun eigen is

Een sympathieke tuinier?

Ja

Een beroep?

Een onderpastoor, zeker?

Veel verdienen of weinig?

Tussenin?

Steekt die mens moeite in zijn tuin en apprecieert hij het zelf?

Ja...

Smaakvol?

Ja, dat mag er zijn!

 

Foto 7

 

En wat vindt u daarvan?

Dat dat een beginneling is!

En als dat nu geen beginneling was? Mooi, lelijk?

Simpel he... Omdat hij niet graag in de hof werkt misschien.

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Nee

Voelt u zich welkom bij die mensen?

Ik denk dat ge bij iedereen welkom zijt.

Zou den eigenaar een praatje met u willen slaan?

Ja

Promoot die persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin?

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Een beroep?

Een dopper?

Veel verdienen of weinig verdienen?

Ja gewoon doppen he...

Steekt de tuinier moeite in zijn tuin, apprecieert hij hem?

Tussenin

Smaakvol?

Nee

 

Foto 8

 

Deze foto is de laatste. Wat vindt u daarvan?

Van de kabouterkes? Staat dat in de tuin allemaal? Overdreven!

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

‘k Zie toch vanalle dierekes staan! Maar verkoopt diene die?

Nee, ’t is van zijn eigen... Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Daar kunt ge niet voorbij zonder te zien zeker!

Bent u welkom bij die persoon? Heeft die graag dat ge eens een babbelke komt doen?

Ja

Wat denkt u dat die tuineigenaar probeert duidelijk te maken aan de mensen?

Duidelijk? Dat hij van dieren houdt zeker, en van mensen...

Wat vindt u van die beeldjes? Gelijk bijvoorbeeld: wat vindt u van een tuinkabouter?

Dat is iets van de jaren stillekes bij mij. Da’s al te lang.

Dat is nochtans terug populair aan het worden. Ge ziet dat terug veel he.

Ja, ja... de mensen die dat hebben zullen dat nog altijd terug zetten he.

Maar dat heeft voor u geen specifieke betekenis? Gewoon... ouderwets?

Ja, ja

En wat vindt u van zo’n Afroditebeeld?

Dat mag er staan he, ja.

En als u zo’n paard ziet staan in een tuin, wat denkt u dan?

Een paard en schaapjes en... Goh! Veel te veel, veel te veel!

Oké! Een beroep?

Ik denk toch ook een gepensioneerde zenne, want wanneer gaat die dat er allemaal inzetten en in de winter eruit halen?

Verdient die persoon veel?

Er zijn er met een goed pensioen en er zijn er met een klein pensioen he... diene zal wel een goed pensioen hebben.

Apprecieert die mens zijn eigen tuin? Steekt hij er moeite in?

Jaja, jaja... hij kan der bijna ni meer bij!

Smaakvol?

Nee!

 

 

Respondent 3: Gazon

 

Jullie hebben voornamelijk gras en wat bomen?

Jaja, met wat zicht... ja... wat aanplanting, maar niet zoveel.

Hadden jullie dat plan op voorhand?

Wij hebben iemand aangesproken en die heeft dat een beetje op zijn eigen gedaan, maar dat is toch tegengevallen. Nadien vind ik... Maar dat moest toen nogal rap gaan omdat we der in wilden komen wonen als het af was...

En was dat een tuinarchitect of gewoon iemand die veel met tuinen bezig was?

Gewoon... toen was dat zeker geen tuinarchitect.

Hebt u rekening gehouden met uw buren en met wat zij zouden zeggen van uw tuin?

Met die buren wel he... de tuinen sluiten aan he, dus we hebben dat samen gedaan.

Vindt u uw eigen tuin mooi?

Nee (lacht)

Wilt u dat de voorbijgangers zich welkom voelen als ze voorbij uw huis en tuin lopen?

Ik... euh, ja ik vind dat wel dat dat voor mezelf op een ander ook ... ja, ja.

Wat denkt u dat uw buren vinden van uw tuin?

Ik zou het ni zeggen... Sommigen zeggen ‘een hele grote, veel onderhoud’... ja, der zijn er wel die die boom daar zo prachtig vinden, wat ik niet zo vind. Ik vind dat dienen boom heel ons, hier da... zilverberk... Want ik had al eens gezegd voor die weg te doen, maar dan zijn er wel die zeggen ‘maar dat gaat ge toch niet doen!’... ja, da’s allemaal goesting!

Kijkt u naar tuinprogramma’s of koopt u tuinboeken?

No... Tuinboeken niet, maar naar tuinprogramma’s kijken en naar tuinen gaan kijken bijvoorbeeld, ja dat wel...

Is er een bekende tuinier die u bovenal bewondert?

Euh ja... ik kan niet zo direct namen noemen... ik zie wel zo ‘Ah, dat vind ik nu ne schonen tuin’, voor mij, maar... daarom niet voor een ander he ja, der zijn wel mooi tuinen vind ik.

En dan heb ik een aantal foto’s waarvan ik wil dat u een mening geeft. Het gaat er dus eigenlijk om dat tuinen etalages zijn, dat mensen via hun tuin proberen duidelijk te maken, wie er in het huis woont of via hun tuin proberen een bepaald imago te  creëren. De foto’s ben ik gewoon zelf gaan trekken. Dat zijn mensen die ik zelf niet ken, dus u mag vrijuit spreken.

 

Foto 1

 

Wat denkt u als u die tuin ziet?

Ah, dat is een beetje te... hoe moet ik dat uitleggen... opgefokt, niet natuurlijk genoeg voor mij! Zo allemaal heel glad geschoren, heel juist, niets niets uit... Nee, ’t is niet echt mijne stijl.

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Daar heb ik nu nooit bij stilgestaan... ik dacht altijd dat mensen hun tuin voor zichzelf deden. Ah, dat zou ik nu precies wel denken, omdat hij er ook veel werk aan besteed. Het is keurig, helemaal in orde, al wat ge wilt he. Misschien wel.

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken.

Ja, omdat ‘em... om te kijken wel maar niet stil bij staan vind ik. Alhoewel dat ‘em heel goed verzorgd is. En da’s toch altijd... verzorgd da’s goed!

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja, ‘k denkt het wel... maar ja, met kinderen zie ik dat toch zo niet... Het is nogal... voor mij welkom dan moet ge ook echt wel zien waar ge uw paskes zet precies he... allé zo, op die manier, dan denkt ge: ja maar zeg als het dan binnen ook zo is? ja... nogal allé, da’s mij mening dus he: allé, voor mij bestaat er nog iets buiten den tuin, buiten dat allemaal helemaal in orde... Dan vind ik het belangrijker van ‘oh! kom binnen!’ maar, ge moet niet zo ordent... alles...

Ge moet overal mogen rondlopen?

Ja, allé nee... bij mensen zo wat rondlopen, nee. Maar wat ik bedoel is: ‘misschien besteden die mensen wat teveel aandacht aan hun tuin en niet aan...’, maar dat weet ik dus niet.

Zou de eigenaar wel een praatje met u willen slaan?

Ja, dat kan ik niet zeggen ... aan de tuin, dat kunt ge nooit zeggen vind ik.

Nee, maar... denkt u dat ze zich te goed voelen, of denkt u dat ze gewoon vlot zijn, openstaan voor iedereen?

Euh... als ik zo’n tuin zie, dan denk ik wel gemakkelijk... ‘ja, die hebben genoeg aan hun bezigheid, aan hun hobby misschien of aan hun pracht van een tuin’ maar het kan een heel verkeerde indruk zijn, want het kan zijn dat dat heel joviaal, heel sociale mensen zijn.

Denkt u dat deze persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Alles juist... alles, heel alles juist liggen, denk ik

Orde dus?

Ja, zo echt, ja ge ziet dat he, allé denk ik toch, ge ziet dat dat nergens iets beweegt of doet wat niet mag... een bladje of niks of niks.

Hebben de afzonderlijke objecten voor u een betekenis? Wat denkt u bijvoorbeeld als u zo’n pomp ziet staan?

Da’s alles van vroeger, dat is iets van vroeger ja... maar maar, wat ik dan vind... Dat is een oude pomp... past niet bij deze stijl.

Waarom denkt u dat ze die daar zetten?

Omdat die misschien veel waarde heeft? Of misschien een erfstuk en dat zij daar heel veel waarde aan hechten en dat euh mensen die dat graag zien, die zien dat. Ik zal dat altijd zien als iets oud alhoewel dat ik soms denk dat... past het er dan bij? Ik bedoel... de tuin is zeker niet oud – ik bedoel op een oude manier – ingericht. In mijne jongen tijd bestond zo iets niet. Zo’n keurige tuinen waren er toen niet. Pompen waren er al wel. Maar... dat is mijn mening.

En wat vindt u van de haan in het midden?

Ja, allé ik persoonlijk: geen dieren, geen ventjes, niks. da’s mijn persoonlijke... nee, absoluut niet.

Dus u heeft het absoluut niet voor van die tuinbeelden?

Nee, geen tuinbeelden, nee nee.

En dat pottenventje dus ook niet?

Neeneenee! Ik niet, maar allé ja... ge ziet dat zoveel tegenwoordig!

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

(Conversatie over houten staketsel om de linden op te laten groeien)

Nee, nee.. maar het mag he!

Welk beroep denkt u dat de inrichter van die tuin beoefent?

Ja, als hij het zelf doet... dat is de vraag.

U denkt dat er misschien een architect bij was?

Ja, of... of... als ge naar een beroep vraagt... dan kan dat iedereen zijn die dat graag zo heeft en dat kan betalen. Het kan ook zijn dat hij het zelf heeft aangelegd, veel tijd heeft en dus een beroep heeft met veel vrije tijd... onderwijzer of zoiets (lacht)... want anders denk ik niet dat ge dat kunt. Ik weet het niet, ik denk het maar. Ik denk dat als ge zo’n tuin hebt, en ge doet dat zelf dat ge daar dus al uw vrije tijd in moet steken.

Oké, denkt u dat de tuineigenaar veel verdient?

Arm is hij wel niet denk ik. Echt sociaal ...

Gemiddeld of hoger dan gemiddeld?

Toch wel een tikkeltje hoger dan gemiddeld, denk ik... denk ik! ’t Is allemaal omkaderd in het huis... jajaja, het is iemand als ik nu kijk: het huis en alles toch zeker ja.

Oké, volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Ja, dat ken ik niet... ik vermoed... het is allemaal wel in dezelfde genre, stijl maar dat dat... weet ik niet.

Steekt de tuinier moeite in zijn tuin en apprecieert hij zijn eigen tuin?

Ik denk het wel... moeite zeker: of hij, of iemand die hij aanstelt. Dat wel he, allé, ik denk dat toch.

Vindt u dat smaakvol die tuin?

Ik kan niet zeggen van ‘zeg’, ja ja... het is ordelijk, het is àf, het is proper, ja...

Maar u zou het zelf niet doen?

Niet voor mij, nee. ’t Is een heel ander stijl van huizen, van tuin, al wat ge wilt he. En wat er voor mij dan ook niet bij past, maar dat komt niet in de vraag op... dat zijn die kiezeltjes! Dat zou ik dan zeker niet doen

Oké, volgende foto!

 

Foto 2

 

Oh jee!

Wat vindt u daarvan?

Ah nee, da’s niks voor mij... da geeft mij een benauwd gevoel. Ja, nee.

Dus geen grote haag voor uw huis?

Nee nee

Ze mogen uw huis zien?

Ja! Ik wil zelf ook eigenlijk een klein beetje... ja ‘k wil dan zo... en dan ziet ge toch níks! Maar ge hebt mensen die daarvoor kiezen he. Misschien als ze kinderen hebben. Nee, ikke niet.

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja... en hij heeft daar gelijk in... hij wil misschien een beetje privatie, privéleven en niks te maken hebben met... of toch zo weinig mogelijk. Denk ik! of een gevoel van veiligheid... ‘k weet het niet.

De tuin nodigt uit om ernaar te kijken?

Ja, ge kunt misschien denken... wat zou daar nu achter zitten? Maar verder... nee!

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Als ge dat op voorhand... maar wat is welkom?

Ik bedoel gelijk ik, ik ga nu overal langs om te vragen ‘mag ik u interviewen over uw tuin’.

Ja, dat weet ik niet... dat zou kunnen... dat zou kunnen he, maar dat is dan niet zomaar voor iedereen, maar gij vraagt beleefd of ge ‘k weet niet wat...

Maar zou u daar op afstappen en gewoon gaan proberen?

Ja, ik zou mij precies toch een beetje... da’k zou denken ‘die mensen willen misschien toch maar liever zoveel mogelijk’.

U moet zeggen wat u op het eerste zicht denkt.

Ik denk op het eerste zicht die mensen willen alleen in dat huis en als ge wilt komen moet ge op voorhand iets laten weten of zo. Ik wil men eigen stekje...

Denkt u dat die persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Zo... kan ik niet weten wat dat die daar...

Denkt u dat de tuinier sympathiek is?

Zo op het eerste gezicht denk ik... dat zijn mensen die willen gerust gelaten worden.

Oké, heeft u een idee van een beroep?

Zucht, ja... dat kan misschien een druk bezette man en vrouw zijn.en die zeggen als ze thuis zijn, willen ze ook gerust zijn want ze hebben al zoveel tijd tijdens ons job. Misschien willen die wat rust willen die wat echt weg zijn uit... zou kunnen he.

Maar kunt u er iets op plakken?

Het kan een dokter zijn volgens mij...

Denkt u dat die veel verdiend?

Ik denk het wel. Want ik denk ook niet dat het zo een kleine tuin is. En daarachter dat huis enzo...

Denkt u dat die meer verdient dan de vorige persoon?

Ik denk het wel. Waarom denk ik dat die meer verdient? Awel: bij de eerste tuin denk ik: die wil laten zien wat hij heeft en bij de deze is dat niet... en ik zie dat die tuin niet zo klein is...

Steekt die tuinier moeite in zijn tuin en apprecieert hij zijn eigen tuin?

Dat denk ik wel, maar ik denk niet dat hij het zelf doet.

Vindt u dat smaakvol?

Als ge voor die soort tuinen kiest ja...

Maar niet voor u?

’t Is te donker voor m’n ogen.

Oké, volgende foto!

 

Foto 3

 

Wat vindt u daarvan?

Ja... dat is het he. Da’s allemaal... die heeft dat... Dat zijn toch allemaal apart?

Nee, dat is één tuin!

Da’s één huis, één tuin? Allemaal één persoon?

Ja

Oh, oh, sorry... da’s een heel andere genre dan dat (Foto 1) Da’s ook verzorgd en dat is tot en met... en nog en nog en nog! Da’s teveel, voor mij... dat spreekt bij mij niet aan. Dat zijn die dieren... dat is niet echt he... dat is zo weinig... dat is niet echt. Ik had het al gezegd dat ik het niet voor dat genre heb. Maar het is natuurlijk wel verzorgd... kijk maar na! Der is niks of niks of niks...

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Wat denkt de eigenaar... ja! Hiervoor mij dat is ons nestje, dat is ons liefdesnestje of paradijsje of hemeltje of wat dan ook... Da’s van ons!

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Ja omdat ‘em opvalt in... ge kijkt daarnaar he... ge kijkt daarnaar en ge vraagt ‘wat is dat, wat is dat? wat wat?’ allé en dan kijkt ge...

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Da’s moeilijk... ‘k weet dat niet! Zijn er nu nog mensen waar ge meer welkom bent dan op een ander? Ge kunt dat niet weten! Maar dees is toch... Ik denk het niet...

Scheppen ze een imago?

Ja... ja, ik vind persoonlijk... ‘We willen laten zien wie we zijn... Wie zijn we? Wel ja... We zien graag iets opvallend’ vind ik... niet echt natuur.

Welk beroep denkt u dat de inrichter van de tuin uitoefent?

Ja, ik zou denken dat dat – moest ik persoonlijk – niet speciaal een beroep... ik weet niet.

Verdienen ze veel, verdienen ze weinig?

Weinig zal het ook niet zijn, want dat zal wel onderhoud kosten he. ’t Zal zo al gemiddeld... Het het is natuurlijk... dat is hun huis helemaal hier dan... jaja, die verdienen wel he, zeg, als ge dat moet onderhouden altijd, ja zeg allé he.

Nog altijd geen idee van een beroep?

Misschien een zelfstandige?

Steekt de tuinier moeite in zijn tuin, apprecieert hij zijn eigen tuin?

Hij of of iemand die dat maakt, ja die steekt daar moeite in. Dat ziet ge he ... dat is allemaal picobello in orde! Of hebben die dat speciaal gedaan omdat gij kwam fotograferen?

Neenee, die wisten dat niet, die weten nog niet dat daar foto’s van getrokken zijn..

Dus die wisten dat niet... Maar dan ziet ge toch dat dienen tuin... dienen tuin dat betekent iets voor die mensen.

Smaakvol?

Euh... op hun manier wel, jaja...

Maar voor u?

Ik moet dat niet hebben. En ook niet die afgeronde – zo, allé ja, awel ja hier – die mastjes helemaal afgerond en vanalle figuurtjes in geknipt in ... Dat is wel euh, ja ma, da’s stijl en dat is allemaal misschien kunstig... bezie ik dat, maar ik persoonlijk zie dat niet graag.

Oké, volgende foto

 

Foto 4

 

Wat vind u daarvan?

Dat is al voor mij... da’s al een hele wildgroeituin, da’s goed. Is de voor? Altijd de voorkant die gij neemt? Ge ziet ook niet helemaal het huis erachter... maar ja, het is toch iets anders dan bij die haag. Ja, dat vind ik wel goed... da’s natuurlijk.

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja, ik denk dat hij van natuur houdt en dat hij... wat groeit groeit. Misschien wel. Hij onderhoudt hem wel. Maar euh... het zijn allemaal, echt bloemen. Gewoon niet, niet hetzelfde: dat is een andere bloem, dat is een ander bloem. Het is niet gemaakt precies. Het zal wel geplant of gezaaid zijn, ene keer of veel keren... ja, dat vind ik wel schoon. Dat nodigt uit vind ik.

Om naar te kijken?

Ja en ook om te denken... dat is hier natuur dus...

U bent welkom bij die mensen?

Dat denk ik maar...

Zou de eigenaar een praatje met u slaan?

Zou wel kunnen en over de soorten bloemen uitleggen en zo en als ge dan zelf geïnteresseerd zijn van ‘amaai, gij hebt ne prachtigen tuin’ en dat hij aanstaat ‘Ja, he kom, we gaan is kijken’ of zo... Want over zo’n tuin kunt ge lang babbelen. Kwestie van bloemen en soorten en hoe ge dat kunt... allé, aan andere tuinen kunde snoeien en kunde zorgen dat dat allemaal fijn en alles blijn is. Maar dees is zoiets dat, ja, dat is echt natuur is en dat varieert dan want na een tijd zijn die bloemen weer weg en dan moeten er weer andere komen.

Ja, denkt u dat deze persoon een bepaalde levenswijze in zijn tuin promoot?

Ik denk dat dat een natuurliefhebber is, zeker weten. Dat denk ik, ja.

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ja

Heeft u een idee van een beroep?

Oftewel is hij zelf tuinder, of... op den buiten en ’t is iemand die met de natuur werkt en doet, ne groten boer of ne... Het kan ook iemand zijn die dus in den dag in een glazen koepel zit den helen dag en dus geen daglicht, of geen daglicht ziet en zegt ja... ik wil als ik thuis ben... dat kan ook.

Verdient die veel of verdient die weinig?

Weinig... er staat zo’n groot huis... dat kan niet.

Gemiddeld of iets meer dan gemiddeld?

‘k Zou denken dat dat... allé ja ‘k wil nu niet zeggen, da’s misschien duurder. Dat weet ik dus niet aan de tuin, maar ik kijk ook naar dat huis he! Ik denk toch dat hij, nee, dat hij niet zo maar gewoon wa... onder het gemiddeld zit, dat denk ik niet.

Volgt de tuin een bepaald idee, een bepaalde kunststroming? U mag ook gewoon een idee zeggen...

Wel ja, ik vind, dat is de natuur die hij daar laat zien.

De natuur, dus ecologisch?

Maar, ge ziet ook wel... diene is gewonnen voor de natuur he. ’t is niet zo dat ge nu ergens komt en dat ge zegt ‘hier staan al die wilde...’ zo is het niet. Wel degelijk zelf gezet, denk ik. Maar het geeft toch ... ne wildboeket zie ik bijvoorbeeld ook heel graag... zo in de zomer, ge plukt daar wat... allé.

Vindt u het smaakvol?

Ik vind dat goed. Niet zo’n felle kleuren... ja, ik vind dat goed.

 

Foto 5

 

Wat vindt u daarvan?

Oh nee, (lacht), sorry, maar mag ik daar nu mee lachen... Kijk hier staat ‘em. En dan mannen... oh nee, het is verminken! Laat de natuur de natuur, laat de dieren dieren... Waar zijn we mee bezig?

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Eum, zijn dat verschillende of zijn die tezamen?

Dat is dezelfde en het huis dat erbij hoort is het onderste huis.

En wat is dat?

Dat zijn buren.

Ah! Oh, dat is het huis hier? Tjonge, dienen hof is meer waard dan dat huis denk ik. ‘k Zie het nu niet goed. Wacht, dat is ook allemaal? Dat is werk!!! En dat is, ja dat is, ja dat is... dat is zo precies... die mensen, die hebben niets aan dienen tuin en dienen tuin zal nu ne keer zeggen se, ja: ‘wij hebben ook iets’.

Dus die tuin wil iets meedelen aan de voorbijgangers.

Ja, zeker weten he. Want daar kijkt ge naar he, toch?

Ja. Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Nu geen idee van... zouden die wel tijd hebben? Want ik denk dat die dat zelf doen? Toch? Maar dat kan he, dat ze dan zeggen van ‘kom, we gaan naar die tuin kijken!’ ‘Wat vindt ge van mijnen tuin?’ of zo... Want ik denk dat die wel nogal geobsedeerd zijn door hun tuin... denk ik toch!

Dus ze willen wel een praatje slaan, maar alleen over de tuin?

Ik vermoed over den tuin... over iets anders misschien, daar hebben ze misschien geen interesse voor he! Dat ze echt zo vastgepind zitten op hun tuin... Voor mij wil dat zeggen ‘ja, zeg, dat hebben wij, maar dat steken wij ook allemaal in onzen hof’ Denk ik... Maar ik kan helemaal verkeerd zijn.

Hebben die afzonderlijke dingen in de tuin voor u een betekenis? Zoals die fontein in het midden...

Voor mij is dat nogal klein! En in dat klein ding staat heel veel opeen. Ziet ge? Een fontein... die hier? Ik vind die fontein... die is te gemaakt! Een fontein kan heel prachtig zijn in den tuin, maar dan moet dat zo gewoon... voor mij, mag dat euh...

Veel water en weinig...?

Ja, eigenlijk, die...

Wat vindt u van die haagjes? Die kleine geknipte figuurtjes allemaal?

Oh neeneenee, dat is niet mijn dingen he. Nee, eigenlijk... ik vind dat geen mooie tuin.

Heeft u een idee over het beroep van die eigenaars?

Euh... ‘k denk dat ze niet speciaal... ‘k kan er geen beroep op plakken... ‘k denk dat dat gewoon, gewoon mensen zijn. Euh... een job, een goei job, maar... ja, het is toch precies dat dienen tuin, voor hún... en daar steekt veel geld in he... want nen tuin... en wat er dan in is! Wat zouden die mensen doen? Met twee gaan werken misschien en als ze thuis zijn aan dienen tuin werken en dan toch wel een euh... een goed inkomen hebben waarschijnlijk. Ik kan me niet goed voorstellen dat dat mensen zijn met nog ander interesses... voor muziek, voor écht natuur, ja, voor nog allemaal... toneel, ... Ik denk dat dat al genoeg is voor hun. Ik denk dat!

En verdienen ze veel?

Ja, zeg, wat is veel?

Euh, pakt, verdienen ze meer dan 100.000frank per maand?

Neeneeneenee, dat denk ik niet.

Oké, dan verdienen ze ... gemiddeld ongeveer...

Awel ja... ik denk dat...

Oké, de tuinier steekt zeker moeite in zijn tuin, apprecieert hij hem zelf ook?

Ja, dat zou ik nu toch wel hopen, alstublieft (lacht)... dat kan toch niet, maar het kan wel wat ge vraagt nu he... het kan zijn dat hij het ook doet naar de buitenwereld toe... dat kan ook he. Want voor een stuk... zoiets, dat doet ge voor u alleen toch ook niet? Denk ik dan! Maar ik weet dat niet he!

Smaakvol?

Nee, nee... dat is niets natuurlijks

 

Foto 6

 

Wat vindt u daarvan?

Da’s in Lourdes... dat ik vond ik vroeger heel mooi!

Maar het is in een tuin...

(zucht) en... dat is? Waar staat dat ergens? Toch niet vanvoor hoop ik, bij die mensen?

Dat weet ik niet, ik heb het ook uit een boek gehaald. Maar het ging over tuinen en het was dus een voorbeeld van een Mariagrot in een tuin. Dus waar het juist staat, weet ik niet, maar ik heb wel al op tv gezien dat er mensen zijn die dat wel degelijk in hun voortuin hebben staan.

Maar ik vind het... ik zal zeggen – ik vind dat prachtig als dat ergens heel vanachter bij mensen die van dienen tuin daar – ’t gaat dan helemaal vanachter – en dat ge zegt ik heb een dubbel job en ik wil – geloven of niet geloven, dat heeft daar niets mee te maken – een beetje rust, een beetje rustig. Ik vind dat op zijn eigen wel schoon he, denk ik he, jaja, als ik dat zo zie... dat is ook steen, daar groeit wat op. En die steen zou ik zo niet pakken, maar dat is hun... Ik zou, ik zeg het: niet vanvoor dat alleman dat ziet van ‘ik heb dat’, maar als ge dat vanachter, ja dat zou ik wel appreciëren!

Als een klein bezinningsplekje?

Zo ja! En daar gaat ge naartoe... maar dan moet ge ne groten tuin hebben! Vind ik, want als ge zo direct euh...

En als ge dat vanop straat kunt zien, denkt ge dat die persoon dan iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Dat zou kunnen want als ge, als ge het laat zien vanop straat, dan weet iedereen toch alsdat ge dat toch, ook, voeling voor hebt, want anders zet ge dat niet. Bijvoorbeeld.

Nodigt dat uit om naar te kijken?

Ja, ja

Voelt ge u welkom bij die mensen?

Misschien wel, ik denk dat wel.

Euh, promoot die eigenaar een bepaalde levenswijze?

Ik denk dat die wel voor hem en voor zijn gezin een stukske stilte wil. Laten we zeggen in den tuin van... misschien een druk, heel druk leven... ne zakenman... weet ik veel wat of ja... en dat dienen toch en ook misschien van... Ik vind het wel voor wat oudere mensen, als het misschien is, niet voor de jongere generatie. En dat die wil als ge thuis komt, of als hij zelf wil van ‘och, we moeten niet zo ver gaan om rustig te zijn of om rust te hebben, we zitten hier en dan ingekaderd in wat dan ook, vind ik dat wel goed ja.

Oké, sympathieke mens?

Ik zou dat denken.

 

Foto 7

 

Denkt u dat deze persoon een bepaalde levenswijze in zijn tuin promoot?

Ja, eenvoud, eenvoudig. Het huis ook he, dat is niks... gewoon af, voor mij... goed.

Ne sympathieken tuinier?

Ja, en ik denk jonge mensen... niet echt, ja, jonge mensen.

Een idee van een beroep?

Het is eenvoudig... het zullen... ik veronderstel van ze gaan met twee werken... en ze zullen kiezen... ze kunnen ook wachten en, en een hoog inkomen hebben, maar hun prioriteit ligt misschien ergens anders... dat ze zeggen ‘we willen een huis waar we ons geniet van hebben en we willen dienen hof eenvoudig, want we hebben nog andere...’ ik kan het niet echt zeggen, maar... het is ook geen groot huis... Doorsnee mensen denk ik.

Verdienen ze veel, gemiddeld?

Ik denk toch iets meer dan gemiddeld.

Steken ze moeite in hun tuin, appreciëren ze hun eigen tuin?

Ze kunnen het appreciëren, omdat ze van eenvoud houden... maar moeite... dat is het gras afrijden en daarmee is het al gedaan he. Maar als ze dat willen, is dat wel gelukt he, want dat is goed.

Smaakvol?

Zo te zien, zo wel he. Want ’t is af, ’t is proper, ja! Het is heel eenvoudig.

Oké, volgende foto.

 

Foto 8

 

Dat is toch genen tuin he.

Jawel, dat is een tuin.

Man, man, man! Is dat?

Eerste gedachte?

Daar zit een hele wereld in! Allé, hoe kan dat nu... Nee, dat is geen tuin voor mij.

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja, dat kan zijn dat die een boodschap wilt gaan zeggen van ‘hier, alle mensen, van waar ook en alle dieren, van waar ook enzo, dus hier... en armen of rijken of ’t zijn allemaal rijken weet ik ... Dat kan! Maar, zo zie ik dat precies nu... ik weet dat niet. Ja, ja die heeft een heel ander levenswijze dan toch op ’t eerste zicht...

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Ah ja! Want... dat ge zegt... dat ziet ge niet! Daar zoudt ge zelfs voor stoppen, denk ik! ‘Zeg wa is dat? Wat staat daar allemaal?’.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja dat denk ik nu wel en dat dienen daar ook, natuurlijk nen helen uitleg over heeft. ‘k Heb dat is op tv gezien... Die waren daar zo enthousiast over... hoe meer dat ze erachter vroegen, hoe liever! ’t Was niet hetzelfde, maar het was toch ook, zoiets van in dienen aard. Daar kunde nen uitleg aan geven over zo’nen tuin, daar kunt ge wat over zeggen! Ik denk zelfs dat dat op tv geweest is! Op Afrit 9 of zo!

(gebabbel)

Die mens houdt op zijn manier van natuur, van mens, van dier he, want ge kunt geen levende, dat gaat niet he... Maar hij heeft daar kabouters, hij heeft daar elfen – of wat is dat hier – of een fee of een prinsesje of zo, hij heeft daar... dieren!

Wat denkt u als u een kabouter ziet staan?

Ja, dat zijn, dat zijn sprookjes he. Dat zijn allemaal... voor mij zijn dat sprookjesfiguren eigenlijk he.

Heeft dat een betekenis voor u? Zorgt dat ervoor dat u gaat denken ‘dat is een sprookjesachtig persoon dat daar woont’ of

Ja, ’t is misschien nen eenzaat, denk ik, en die die dat als hobby en die zo daarachter gekomen is en dat dan, ja... en daar z’n werk van maakt, vermoed ik he.

Heeft u een idee van een beroep?

Antiquair? Maar dat is het niet want het is geen antiek! Dat is geen antiek he! Ja, ik denk alleszins dat dat moet te maken hebben met zoiets, want anders... of diene is misschien al op pensioen en dat hij zich daardoor kan mee bezighouden! Want als ge dat zelf nu niet doet, ja, wat hebt ge daar dan aan? Als ge daar zelf niks kunt aan afwassen want ge moet dat onderhouden, ge moet dat proper maken, ge moet dat... ‘k Weet het niet!

Verdient die persoon veel?

Dat kan ik ook niet weten... want het kan ook iemand zijn die niet zoveel verdient en die weet wat hij daar eigenlijk wel kan... hij kan naar hobbyclubben gaan, verwisselen, hoe noemen ze dat, ruilding of zoiets doen... ‘k weet het niet, ‘k weet het niet. Het is voor mij alleszins wel niet de doorsnee, normale mens met een normale levensstijl.

Smaakvol?

Wat bedoelt ge daarmee?

Vindt u dat nog wel min of meer mooi te noemen of oerlelijk?

Nee, lelijk niet... het is voor mij, voor mij is dat eigenlijk een beetje lach... dan denk ik ‘staat die wel met zijn beide voeten op de grond?’ Maar dat mag ook he! Iedereen mag zweven! Of wilt die nu zeggen van ‘Mensen, laat het leven zo misschien is beschouwen’ De negerkes van vroeger he, die knikken... Allemaal samen, de wereld... Daar kan een boodschap inzitten, vind ik... als ge dat eerst ziet dan zegt ge ‘...’, maar als ge dan begint, dan zegde ‘daar kan een boodschap inzitten’.

En wat voor boodschap?

Awel ja, wat we nu niet hebben, dat is ‘iedereen is goed, hoe of wat ge ook zijt, wat ge ook doet, welk dier dat ge zijt, welke mens dat ge zijt, hebt ge veel, weinig geld? Zijt ge? Iedereen moet niet meekunnen, iedereen moet niet prima zijn in elke zin... het mag gewoon en ge moogt zelfs gehandicapt zijn en ge hoort er nog bij...’ vind ik he!

 

 

Respondent 4: Klassieke tuin.

 

Had u een concept toen u begon met uw tuin in te richten?

Ja. Het is niet helemaal geslaagd, maar dat hadden we inderdaad wel. De bedoeling was eigenlijk van de grootte, dus de hagen, de lijnen... die hebben we door een tuinarchitect laten tekenen. En dat is wel een beetje mislukt. We waren der zelf al lang mee bezig geweest, maar omdat alles zo scheef loopt, dus hadden we gehoopt... he, die maakt de grote lijnen en daarna vullen we die in. Maar dat blijkt dus veel moeilijker omdat de lijnen dus nog niet tegoei liggen.

Had u rekening gehouden met uw buren, met wat zij zouden zeggen tijdens die inrichting?

Nee, we hebben geen buren...

Maar, denkt u er toch aan van ‘wat zouden de mensen vinden als ze voorbijlopen als ze een stukje zien’? Want u heeft wel een haag staan, maar er kan nog door en voorbij de haag gekeken worden en u heeft geen grote poort...

Nee, allé, ik bedoel... het is niet de bedoeling van wat de andere mensen ervan vinden, om daar iets aan te doen.

Maar ze mogen het zien, of is het de bedoeling dat de haag helemaal dichtgroeit, en dat er niets meer te zien is vanop de straat!

Neenee, nee... het is eigenlijk meer... als die haag er in de winter niet staat, dan... want vroeger was hier een ‘wilde kant’, maar die is dan uitgedaan. Dat was afschuwelijk, het eerste jaar kon ik niet buitenkomen. Ge zijt zo gewoon van in het groen te zitten en ineens zit ge... op straat.

Oké, dus een beetje voor uw eigen privacy.

Ja, maar er komen dikwijls genoeg mensen hier den hof op met vragen... daar zit ik niets mee in.

Vindt u uw eigen tuin mooi?

Ja, maar ik ben niet honder procent content, dus elk jaar moet er iets veranderd worden. Maar dat zal in elke tuin wel zo zijn.

Heeft u ergens tuinornamenten staan... ja, ginder heeft u wel die katten op de grond liggen...

Euhm, echte ornamenten niet. Is een pot op een zuiltje, er staat nog ergens een ijzeren kat, ne grotere pot of zo, maar niet echt...

En waarom staan die daar? Zoals die kat bijvoorbeeld?

Euh, dus kat, ‘t is al kat wat de klok slaat (lacht)

Hebben die beelden een persoonlijke waarde voor u?

Ja, die zijn - allé, die daar op de grond liggen niet – da’s zijn allemaal zelf gemaakt.

En want gelijk die tafel, dat is eigenlijk ook wel een...

Ja, als ge dat ook als ornament ziet, zo staan er nog wel die ge ergens – allé, hier nu niet – een tafeltje met een stoeltje naast, dat ge – in de groententuin ook – efkes kunt gaan zitten, zo...

U spreekt over een groententuin, geen potager?

Nee, ne groententuin...

En wat plant u in uw groententuin? Kruiden of echt groenten?

Nee, dit is de kruidentuin, waar we nu zitten en ja, daar staat ook wel wat peterselie, dat kan ook wel eens verschillen, patatten staan er al in, ajuinen, sla, ...

Oké, dus echt groenten. Denkt u dat voorbijgangers, als die uw tuin zien, wat denkt u dat die denken over uw tuin?

‘k Heb dat al gehoord dat ze blijven staan en zeggen ‘hier moet ge eens efkes binnen kijken’. Ik sta dan achter de haag te werken, ze zien mij niet, dus ik hoor soms wel wat commentaar. (lacht) Dus in principe, ik heb nog niks slecht gehoord, ik zal het zo zeggen.

Dus u heeft hulp gehad van een tuinarchitect, maar het was vooral uw eigen idee? Het was niet van hier is de tuinarchitect ‘richt het allemaal in en...’

Nee, we hadden gezegd ‘dat en dat en dat moet er zijn’ en dan hebben we hem vrijgelaten, niks gezegd van hier willen we dat en dat, dus dat was helemaal mis dan... hebben dan we toch gezegd, allé, diene had alles op een hoopke staan, eigenlijk alles vanvoor, toen hebben we toch gezegd ‘daar moet iets zijn, daar moet iets zijn’... en het was veel meer de bedoeling nog... dus die hagen moesten er komen, dat ge nog kon bijwerken, dat ge nog zo meer naar verborgen plekjes kon gaan. En dat zijn dus... allé, de hagen moeten ook nog iets groter, allé in binnen, nog iets groter worden, dat ge eigenlijk gelokt wordt om naar het verder stuk van de tuin te gaan kijken, dus da is, voorlopig niet echt gelukt.

Dat zal wel komen he! Kijkt u soms naar tuinprogramma’s of koopt u tuinboeken?

Tuinboeken wel, maar naar tuinprogramma’s, ja, ik heb er al wel eens een keer of twee naar gekeken, maar dat is altijd bezig, zal ik zeggen. Allé, ik weet ook niet wanneer dat die zijn want ik was juist in de Humo aan het lezen en dan zag ik ook weer dat er een tuinprogramma is, maar ja... Ik denk dat het nu gaat beginnen, maar ik ga nú in de tuin werken...

Ja, en tuinboeken? Over wat voor genre tuinen gaan die juist?

Oh! Dat kan vanalles zijn!Ik heb heel veel tuinboeken, dus... Dat is heel klein begonnen... ‘Droomtuinen’ van Elisabeth Delestrieu en zo elk jaar een boekske bij... Over rozen heb ik wel wat boeken... Meer algemeen om een idee op te doen...

Maar dus niet specifiek over de Franse tuinen, ...

Neenee, meer om in de winter eens in te lezen. Juist zoals iemand anders in de euh... kookboek leest, zal ik zeggen.

Is er een bekende tuinier die u bovenal bewondert?

Euh, de tuinen van Wirtst vind ik héél mooi.

Oké, we gaan naar de foto’s.

 

Foto 1

 

Dit is de eerste, wat vindt u daarvan?

Ja, dat lijkt heel hard op onze voortuin he. (lacht) Hetzelfde concept...
Vindt u het mooi, geslaagd?

Ja

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ik weet het... daar heb ik nog nooit over gedacht, over zoiets. Ik wil zelf niets meedelen, dus ik weet niet of iemand anders dat wilt.

Maar, denkt u dat die persoon die daar woont, dat dat bij zijn persoonlijkheid past?

Waarschijnlijk wel he... ik denk dat elke tuin wel bij uw persoonlijkheid past en anders blijft ge maar veranderen, tot het zover is he.

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Jaja, dat vind ik ook, ik vind ‘em heel schoon.

Denkt u dat uw welkom bent bij die mensen?

Ja, waarom niet, ik denk het wel?

Zou die persoon een praatje met u willen slaan?

Ja

Denkt u dat die persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Wat bedoelt ge daarmee, een bepaalde leefwijze?

Ja, een beetje later volgt een tuin die opvallend ecologisch is. Gelijk hier, tot nu toe hebben veel mensen gezegd dat ‘em van orde houdt, dat het netjes moet zijn.

Waarschijnlijk, waarschijnlijk, want dat zal bij mij ook wel zoiets zijn.

Hebben de afzonderlijke objecten in de tuin voor u een betekenis? Dus euh, ge hebt daar bijvoorbeeld die haan staan in het midden. Wat vindt u daarvan?

Heel mooi, en dan de bank en de lijning, dat zijn waarschijnlijk lindes, die had ik hier ook graag gehad. (lacht) Allé, dat vind ik altijd mooi, maar er staan lindes, maar wij hebben ze niet geleid omdat dat te chic zou zijn voor hier. Dus ze staan wel zo gepland, maar we wouden ze niet leiden omdat dat ja, euh... het is geen echte boerentuin, maar er moet toch iets euh, landelijks hebben.

Maar zij trachten ook nog wel landelijk te zijn, want gelijk die pomp wat vindt u dan daarvan?

Ja... dat vind ik een beetje kitscherig moet ik zeggen. Allé, dat is niet echt...

Maar die hoort toch ook bij de poging om een min of meer landelijke sfeer te scheppen...

Maar ja, voor die dingen, want hier staat nog zo iets, allé, daar ben ik niet zo hard voor. Waarschijnlijk zijn die voor mijn ornamentjes die ik zet... dat heeft een betekenis voor iedereen he. Dus ... een heel schoon bank, heel schoon kleur.

Denkt u dat u die tuinier sympathiek zou vinden?

Ja

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Ja, maar ik weet zelf niet, ik zou er gene naam op kunnen zetten, maar met al die hoekskes... dat heeft ne naam!

Kunt u een idee geven van het beroep dat de tuinier beoefent?

Nee, geen flauw idee.

Poging?

Nee... ‘k zou denken dat dat voor iedereen kan...

Het gaat vanuit dat bij bepaalde beroepen, bepaalde stijlen horen, en zou u deze stijl bij een bepaald beroep kunnen plaatsen?

Nee, ‘k zou niet weten waar dat ik moest beginnen...

Verdient die persoon veel, gemiddeld, weinig?

Oh! Die zal wel niet weinig verdienen, denk ik...

Redelijk veel?

Meer dan gemiddeld?

Steekt de tuinier moeite in zijn tuin? Apprecieert hij zijn tuin zelf?

Ja, want anders dan zouden die kleinere dingen er niet staan. Dan zou er iets anders staan denk ik.

Vindt u deze tuin smaakvol?

Ja

Oké, volgende foto!

 

Foto 2

 

Wat vindt u daarvan?

Koud. Met al die rommel daarvoor! Allé, rommel...

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Dat zal niet zijn.

Het kan ook zijn van ‘blijf weg!’?

Ja voilà, ‘blijf weg’... zo

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Niet bepaald!

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Nee

Zou die eigenaar wel een praatje met u slaan?

Ik geloof er allemaal niks van, jong... ik denk niet dat ge daar, voorbij het hek moet komen.

Denkt u dat deze persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Waarschijnlijk zal iedereen dat wel doen, maar den deze zeker.

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Dat weet ik niet, dat valt nog te bezien he...

Een idee van een beroep?

Hogere prijsklasse zal ik zeggen... (lacht)

Verdient die meer dan de vorige persoon?

Bwa dat weet ik niet...

Ongeveer?

Dat zou ik niet kunnen zeggen... die zal zeker niet weinig verdienen, den deze... den andere ook niet, want anders dan zoude zo’n... onderhoudt die zijn tuin zelf, dat is ook nog een vraag he?

Steekt de tuinier moeite in zijn tuin, apprecieert hij hem?

Het is zo raar om te zeggen ‘nee’ he... Ik kan het niet weten.

Smaakvol?

Ja... ik vind het niet zo... kunt ge ook niet weten he. Daar kan misschien iets héél prachtigs achter ...

Maar vindt u het op zich smaakvol als ze zo’n hoge haag rond hun eigen huis zetten?

Neeneenee, hier staat ook hoge haag ze, maar daar gaat het nu niet over

Ze is ook echt anders, ze is van op mijn hoogte getrokken, van aan de overkant van de straat dus ge ziet werkelijk niks van het huis.

Nee, die is wel té hoog...

Oké, volgende foto

 

Foto 3

 

Eerste gedachte?

Tja... da’s niet mijn smaak (lacht) Allé ja, dat zie ik niet graag.

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Zeker.

En wat juist?

Daar heb ik geen idee van, maar die wilt zeker iets meedelen.

Kunt u een vermoeden geven?

(zucht) We maken er werk van!

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken.

Nee, allé voor mij niet.

Maar, heeft die graag dat er voorbijgangers naar kijken?

Ja, dat wel, zeker!

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja...

Slaan ze een praatje over hun tuin als ze in hun tuin zitten?

‘k Denk dat wel.

Denkt u dat deze persoon een bepaalde levenswijze in zijn tuin promoot?

Heel klassiek zou ik denken... en euh... allé, wa zou ik nu echt moeten erop zetten? Ja... ‘we gaan ’t is versieren he’.

Wat denkt u dat die tuineigenaar wil meedelen? Nog altijd geen idee? Schept die een imago of is’t zichzelf die erin zit?

Nee, dat is een imago scheppen, maar wat dat die er eigenlijk mee wil zeggen, weet ik niet.

Hebben de afzonderlijke objecten in de tuin voor u een betekenis? Dus, wat vindt u van die vazen, wat vindt u van de huisnaam en van wat er op het dak staat?

Nee, dat zal wel iets willen meedelen...

Wat vindt u van zo’n ornamenten bovenop het dak?

‘k Vind dat niet mooi?

Van die vazen en van die leeuwen of de brievenbus?

Allé ja, ik vind dat lelijk. Iedereen heeft zijn eigen smaak he. Mensen mogen dat heel mooi vinden, daar heb ik niks tegen...

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ik denk niet dat wij samen over tuinen kunnen praten... misschien wel over iets anders.

Dus niet echt veel gemeen op het tuinvlak. Heeft u een idee van een beroep?

Euh... (lacht) ik vind dat raar dat ge mensen moet gaan klasseren op... Euh, wat zou ik zeggen? Ne gepensioneerde of zoiets?

Verdient die veel?

Niet echt...

Gemiddeld of nog minder dan gemiddeld?

Nee, gemiddeld.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

‘k Denk het niet.

Steekt de tuinier moeite in de tuin? Apprecieert hij zijn eigen tuin?

Ja

Smaakvol?

Nee

Oké, volgende foto.

 

Foto 4

 

Ja, dat is euh... Dat zie ik ook graag, zoiets...

U heeft het zelf niet in uw eigen tuin?

Euh, het moet nog komen...

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja... dat zal wel zijn... en dan weer wat (lacht) Nee, ‘t is uitnodigend van den tuin?

Dus hij nodigt uit om ernaar te kijken?

En om erin te gaan!

En om te babbelen met de mensen ook?

Ja, ja

Een bepaalde leefwijze die gepromoot wordt?

Een beetje nonchalant? Maar toch allé, alles zal waarschijnlijk wel goed geordend zijn, maar dan mag het wat uitwijken zo...

Wat denkt u dat die tuineigenaar wil meedelen? Nog geen idee of gewoon een uitbundigheid?

Ja, uitbundig, vriendelijkheid.

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ja

Een idee van een beroep?

Nee

Denkt u dat de tuineigenaar veel verdient?

Redelijk groot huis denk ik... ze zijn wel...

Dus meer dan gemiddeld?

Ja

Oké, euh... Steekt de tuinier moeite in zijn tuin, apprecieert hij zijn tuin?

Ja...

Smaakvol?

Ja

Oké, volgende foto.

 

Foto 5

 

Een eerste gedachte?

Wat veel van het goede bijeen. Ja, teveel.

Denkt u dat die eigenaars iets aan de voorbijgangers willen meedelen?

Ja

En wat?

Ja, die willen vanalles wat hebben he... Een rotstuintje, er zal ergens wel water zijn ook, een heidetuintje.

Ja, in het midden staat een fontein.

Ja, allé dat mag ze, want ik zie graag water in den tuin. Maar zo, dat is echt... op het aller..., allé... het hangt nog wel een beetje samen, maar uit elk boekske wat pakken en alles erin duwen wat maar kan.

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Nee

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Iets minder denk ik...

Zou de eigenaar een praatje met u slaan?

Ik denk het minste van al wat ik gezien heb.

Denkt u dat deze persoon een bepaalde leefwijze in de tuin promoot?

Ja

En wat voor leefwijze?

(lacht) geen idee... ja, die wil alles hebben en op één stukske bijeen zetten, allé, maar het is niet geslaagd voor mij.

Hebben de afzonderlijke objecten voor u een betekenis? Wat vindt u bijvoorbeeld van die fontein in het midden?

Ja, ik vind het niet mooi...

Waarom niet mooi?

Nee, ik vind heel dat ding eigenlijk helemaal niet schoon!

Wat vindt u van zo van die in figuurtjes geknipte hagen?

Oh, ik kan dat héél schoon vinden, maar als er nu eens ene zou staan in heel dat spel dan zou dat waarschijnlijk schoonder zijn want dan is dat een blikvanger, maar nu, nu hebt ge teveel van het goeie.

Wat voor beroep schat u dat die mens heeft?

Dat weet ik niet, maar iets heel pietepeuterig. Allé dat kan een hoog beroep zijn, maar het is iets pietepeuterigs dat die doet.

Een idee, een voorbeeld?

Ik kan, ik weet, ik kan niet direct zeggen wat dat bij... Wat zou ik zeggen? Nen boekhouder, allé vooruit...

Verdient die veel?

Euh, iets meer dan gemiddeld zeker.

Volgt deze tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Nee, allé ze zitten er allemaal in.

Steekt de tuinier moeite in zijn tuin, apprecieert hij zijn eigen tuin?

Ja

Meer dan op Foto 8?

Ja, ik denk dat deze nog meer...

Smaakvol?

Nee, dan zie ik nog liever Foto 8.

 

Foto 6

 

Wat vindt u daarvan?

Ieder zijn meug... (lacht)

Vindt u het zelf mooi of liever niet?

Liever niet nee.

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja

En wat wilt die juist meedelen?

Hij zal wel heel godvruchtig zijn.

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Sja... voor sommige mensen wel...

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja

Ze willen een praatje met u doen?

Zeker

Denkt u dat deze persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Ja

De christelijke vermoed ik?

’t Zal wel zoiets zijn... Ja dat wel, dat bankske of wat het ook is...

Dat vindt u wel mooi?

Ja dat mozaïek dat mag er zijn!

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Dat weet ik niet... waarschijnlijk... dat kan wel...

Een idee van een beroep?

Dat zal... allé, denk ik toch een oudere mens zijn?

Veel verdiend? Gemiddeld, weinig?

Gemiddeld ook.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming?

Nee, dat denk ik niet.

Steekt de tuinier moeite in zijn tuin, apprecieert hij zijn tuin?

Ja, ja ja

Smaakvol ingericht?

Als het gaat over wat het voorstelt, dan denk ik dat het nog wel smaakvol is, ja.

Oké, dan de volgende foto.

 

Foto 7

 

Wat vindt u daarvan?

Nee... ja, wat vind ik... niks!

Geen gewoon gras voor u?

Nee

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Nee

Nodigt de tuin uit om ernaar te kijken?

Nee

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Dat kan gerust zijn.

Geen zekerheid?

Bwa... misschien hebben die weinig tijd, waarom zou ge daar niet welkom zijn?

Zou de eigenaar een praatje met u willen slaan?

Jawel

Denkt u dat deze persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Nee

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Dat kan ik niet op voorhand zeggen... Allé, als tuinier zal het niet veel voorstellen, maar het kan ne sympathieke mens zijn.

Heeft u een idee van een beroep?

Nee, ook nooit, maar dat zal van lagere prijsklasse zijn (lacht)

Die verdienen minder?

Ja

Minder dan gemiddeld of gemiddeld?

Een beetje minder dan gemiddeld misschien, allé omdat ik bij die ander gemiddeld al eens gezegd heb.

Steekt de tuinier moeite in de tuin?

Een beetje.

Apprecieert hij zijn eigen tuin?

Ik denk het niet.

Smaakvol?

Nee, allé ja... nee.

 

Foto 8

 

Wat vindt u daarvan?

Is dat een tuin?

Ja

Ja, die zal zeker iets willen meedelen (lacht)

Ja, wat wil die meedelen denkt u?

Da’s ne verzamelaar van het een of ander he.

U denkt aan een verzameling, niet de gedachte dat die dat allemaal mooi vindt en dat leuk vindt om dat allemaal samen te zetten?

Jaja, die zal dat zeker mooi vinden?

De tuin nodigt uit om ernaar te kijken?

Ik denk dat ge er wel efkes naar kijkt, ja.

Denkt u dat u welkom bij die mensen?

Ja

Zou de eigenaar een praatje met u slaan?

Ik denk dat wel.

Promoot die een bepaalde leefwijze?

Ja, maar ik heb ook weer geen idee wat natuurlijk, maar die zal wel iets promoten.

Wat denkt u... als er een boodschap in zou zitten, wat zou het zijn?

Ik heb daar geen idee van wat ge met zoiets wilt zeggen.

Hebben de afzonderlijke objecten voor u een betekenis? Wat denkt u bijvoorbeeld als u een tuinkabouter ziet staan?

Dat hangt ervan af. Waar dat die staan en wat voor ene dat het is...

Leg eens uit...

Euh, de gewone tuinkabouter, want tegenwoordig is dat terug in de mode weer he, tuinkabouters. Ik heb er nog geen schone gezien, zal ik zeggen. Mijn zús, die heeft een tuinheks en dat vind ik wel heel plezant. Nee, ik vind euh... Ik heb vroeger thuis voor mijn ouders ook eens een tuinkabouter gekocht. Toen vond ik dat geweldig.

Betekent het iets voor u een tuinkabouter?

Nee, eigenlijk niet. Ik vind soms euhm... allé, gelijk dat den deze zowat àlles bijeen zet, ja, dat is iets dat diene mens wilt doen. Als ge zo hier en daar is ... Pak dat ge er drie zet, hier ene, daar ene, ja dat vind ik altijd... kitsch. Dees is superkitsch, natuurlijk, dat is nog iets anders he. Allé gij krijgt dan ...

Euh, denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Tja...

Een idee van een beroep?

Nee, ik zou dat echt niet kunnen zeggen. Volgens mij kan dat bij verschillende mensen.

Verdient die veel?

‘k Denk het niet.

Minder dan gemiddeld ook?

Minder dan gemiddeld.

Steekt de tuinier moeite in zijn tuin, apprecieert hij zijn eigen tuin?

Ja, zeker. Het meeste dat ik tot nu toe al gezien heb, denk ik.

Smaakvol?

Nee

 

 

Respondent 5: Afscherming

 

Had u dat idee direct van daar al die bomen te zetten zodat de mensen, als ze vanop straat kijken, absoluut niets zien van het huis?

Diene voortuin, euh, die zijn meegekomen – allé wij heel onze tuin – euh bomen te zetten en dat was voor de bedoeling om privacy te hebben. Ja, eigenlijk wel ja dan. Maar opzij, allé vanachter en helemaal rondom stonden die bomen, stonden die driedubbel op rij en vanvoor was dat maar enkel eigenlijk hier en daar ene en met ander bomen tussen. Euh en planten, maar die zijn, allé de meeste zijn overwoekerd door door die bomen. Maar, nu echt zeggen dat ze langs voor ook niet zouden binnenzien... dat was nu nee... Opzij en vanachter zeker en vast wel, maar vanvoor niet zo, maar nu dat die daar staan, voelen wij ons daar wel goed bij.

Ja, u heeft daar gewoon zelf zo gezet of die stonden er al?

Ja nee, zelf he, zelf...

Hebt u rekening gehouden met uw buren en met wat zij zouden zeggen?

Nee, want wij hebben geen buren.

Vindt u dat geslaagd die bomen?

Niet direct want we zouden ze willen wegdoen, maar om – euh, we hebben daar vanachter hebben we al een deel weggedaan – en daar staat een haag - allé die zijn we aan’t laten groter worden - en als we die bomen wegdoen, zou dat toch wel direct moeten vervangen worden door een haag, maar natuurlijk, dan zitte een paar jaar euh zonder... en een haag kan nooit zo hoog worden dan die bomen he.

Dus u wilt echt wel dat men van op straat niets ziet van het huis?

Ja nee, niks is een groot woord... Maar toch, ja wij willen wel onze privacy, maar dan moeten we dat niet direct doen voor buren, want die hebben we hier niet he.

Wat denkt u dat de voorbijgangers daarvan vinden van een hoop bomen waar precies een riante villa achter ligt?

Dat weet ik echt niet, dat weet ik echt niet. Ik weet alleen dat ik is een ijscreem ben gaan kopen aan zo’n kar – dat gebeurt dus zelden – en die zei ‘oei’ en die komt hier nu toch dagelijks, allé, voorbij ‘ik wist niet eens dat daar een huis achter stond’. Maar wat dat de mensen daarvan denken... daar heb ik nog nooit niet aan gedacht eigenlijk!

Denkt u dat dat welkom over komt, dat ze hier snel langskomen?

De mensen die hier komen, zijn hier welkom en dat ge nu achter bomen zit of niet, dat heeft geen enkel belang denk ik.

En wildvreemden, gelijk bijvoorbeeld ik, als ik deur aan deur moet gaan, denkt u dat ik hier snel zou aanbellen?

Ah nee! Maar dat hoeft ook niet he.

Kijkt u naar tuinprogramma’s, koopt u tuinboeken?

Euh, niet echt. Wij hebben toen we dat hier een beetje anders hebben aangelegd, dan zijt ge natuurlijk wel meer geïnteresseerd terug. Maar voor die bomen te planten – ja dat is 25, meer dan 25 jaar geleden – en toen waren die ‘in’, die pinussen, toen was dat in. En nu is dat absoluut niet meer in, moesten we dat opnieuw doen, zouden we nooit dat soort bomen niet meer zetten, maar we zouden wel zorgen dat we goed afgeschermd zaten.

Oké, u heeft daar uw brievenbus staan, waarom die brievenbus?

Waarom die? Oh! dat is architectgetekend!

Dus de architect van het huis heeft dat getekend?

Ja, we hebben hem later gevraagd ‘allé, tekent nu nog eens iets’ ja.

Dus gewoon dat het bijpast bij het huis?

Ja

En waar heeft u dat dan gekocht als de architect dat heeft gemaakt?

Ja, dat is een stuk gemetst, dat is gemetst... ja, dan de bus zelf.. ik weet niet waar we die gekocht hebben, dat weet ik niet meer.

En de poort, waarom die poort?

Waarom die poort? Eum, wij hadden nog kleine kinderen en dat mocht absoluut geen poort met pieken zijn, gelijk dat ge er heel veel ziet omdat hier heelheelheel veel kinderen kwamen spelen. Hier liepen, als ons jongens klein waren, dikwijls 15 buurkinderen hier bij ons in de tuin en wij waren heel angstig dat er iemand van die kinderen op die poort zou kruipen en zich verschrikkellijk verwondde en dan heeft een collega leerkracht plastische opvoeding... Nee, we hadden ergens een poort gezien en gefotografeerd, die geen pieken had, maar dan heeft een collega plastische opvoeding die hertekend en die is dus zo gemaakt naar dat model en dat is dus heel bewust die poort, zonder pieken.

En wie heeft die dan gemaakt?

Door ne smid, denk ik...

Wat denkt u dat de mensen van die poort?

Ik vind dat een hele mooie poort nog altijd, een beetje exclusief. Datdat allé, dat is echt speciaal voor ons gemaakt? Ja, ik vind die nog altijd heel mooi.

En wat denkt u dat de buren vinden?

Dat weet ik niet, allé, daar hecht ik absoluut geen belang aan.

Oké, ik heb een aantal foto’s mee en daarover ga ik uw mening vragen, wat u daar allemaal van vindt.

 

Foto 1

 

Wat vindt u daarvan?

Da’s heel leuk, da’s wel leuk.

Leuk?

Ja

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja

Denkt u dat de eigenaar allegauw een praatje met u zou slaan als hij in zijn tuin werkt? Denkt u dat hij in de tuin werkt ook om een keer met de voorbijgangers te babbelen, is tuinieren een sociaal gegeven voor hem?

Ik denk als dienen eigenaar aan het werken is en er komt iemand die geïnteresseerd is in zijn tuin, dan zal diene daar wel over praten denk ik. ’t Is iemand die, met zijnen haan in den tuin, ’t is denk ik wel iemand die veel belang hecht aan zijnen tuin. Ma ’t is mooi.

Sympathieke mens?

(lacht) Ja, dat zal, ja denk ik. ’t Is niet overdreven van prullaria he. Die haagskes zijn schoon, maar hier staat... allé da’s mooi zelfs. Dat zo kitsch, da’s meer prulachtig... ja.

Denkt u dat die eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Wil meedelen door zijn, door zijn tuin?

Ja

Ja, van ‘ziet is, ‘k heb ne mooien tuin, en jullie mogen daar allemaal naar zien.’

Euh, ik het voor zijn eigen dat hij hem maakt, of is het ook deels voor de voorbijgangers te ...?

Ik denk ook deels voor de voorbijgangers.

Ja, wil de tuinier dat er naar zijn tuin gekeken wordt?

Ik denk, een tuin die piccobello in orde is, dat iedereen wel graag heeft dat men daarnaar kijkt, vol bewondering. Maar nen tuin die dat niet helemaal in orde is... ik denk niet de mensen dan behoefte hebben om diene te laten zien.

Is hij trots op zijn tuin?

Deze? Ja, dat denk het wel.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Kunststroming, dat denk ik niet, maar die haagjes, die zijn dus heel ‘in’. En diene mens heeft dat ook gedaan, gelijk zovelen nu he.

Denkt u dat de persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Bwa, ’t is allemaal nogal. Met die haagjes hebt ge heel, allé, rechte vlakken zo he. Allé, strakke vlakken – daarom niet recht – he, zijn driehoeken. Maar dat is zo he, dat zijn die genre van tuintjes he.

Euh, heeft u een idee van een beroep dat de inrichter van de tuin beoefent?

Regent wiskunde.

Denkt u dat deze tuineigenaar veel verdiend?

Die zal toch wel goed zijn kost verdienen.

Meer dan gemiddeld, gemiddeld?

Bwa, gemiddeld, ja.

Wat vindt u van de verschillende objecten? Dus wat vindt u bijvoorbeeld van die haan in het midden?

Ik ben daar nu niet zo voor, maar dienen haan vind ik niet slecht. De pomp vindt ik wat te rustiek navenant zijn huisgevel en dan dat ventje hier – da’s met zo’n pottekes zeker – dat is iets dat ge zowat overal ziet he. Maar dienen haan, dat is wel iets speciaal.

Vindt u de tuin smaakvol?

Bwaja...

Zou u het zelf zo doen?

Ik kan dat niet he... Moest ik nu, jawel, moest ik zo’n voortuintje hebben dan dat mocht wel zoiets zijn, ja... Hier staan nog drie lindes in ook, dat maakt het wel wat druk he.

Ja, maar ge zag dat niet echt, dat kwam boven uw hoofd.

Ja, maar als die in bloei staan, allé als die blaadjes... De volgende foto...

 

Foto 2

 

Ja, dat is iemand die zich goed wil afschermen van de buitenwereld he.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ik denk dat dat daar niks mee te maken heeft! Als dat ge niet als leurder – of wat zei gij daarjuist, iemand van deur tot deur – dat hoeven die mensen niet, maar ik denk dat daar niemand mee opgezet is met met iemand. Maar ik denk dat als ge door die mensen zijt uitgenodigd of zo of... dat..., natuurlijk! Dat is anders dan daar! Dat is echt u afschermen. Maar, wij hebben hierachter een grote villa met een enorme prachtige beukenhaag, prachtig en heel hoog, nog hoger dan deze, maar dat zijn heel vriendelijke mensen die daar wonen, dus allé...

Maar denkt u dat ze heel sociaal zijn, dat ze graag een praatje slaan met voorbijgangers enzo?

Nee, dat zal niet... maar ik weet niet dat dat, dat dat hetzelfde is als sociaal zijn. Ge kunt heel sociaal, maar zeggen, allé, ge hoeft niet op straat te staan altijd he...

U zou dus de tuinier sympathiek vinden?

Bwa ja, dat kan zijn, ja... Maar allé, ge weet dus absoluut niks van die mensen he, alleen dat ze op hun privacy staan, dat ze willen, ja...

Dat ze graag met rust gelaten worden?

Ja, ja

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Nee, blijkbaar niet he.

Denkt u dat de eigenaar iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ah nee, ook niet he...

Zelfs niet van ‘liever niet teveel volk langskomt!’ iets in die aard?

Hij zal niet met voorbijgangers praten denk ik, hij zal ze niet zien he... of moest hier vanvoor zijn, moest een grote poort, maar dat weet ik dus niet he.

Nee, daar was niks, ge moest echt rond de haag lopen om het huis te zien.

Ah, ja, dan wilt diene echt, dan is diene mens heel erg gesteld op zijn privacy.

Denkt u dat die persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Ik denk dat diene wil zeggen ‘dat is hier van mij, daar heeft niemand geen zaken mee’!

Een idee van een beroep voor de tuineigenaar?

Ik denk dat dat iemand is die goed zijn boterham verdient, ja

Meer dan gemiddeld?

Ik denk het, ja.

Veel meer dan de vorige?

Ja.

Smaakvol?

Niet echt.

Oké, volgende foto.

 

Foto 3

 

Wat is uw eerste gedacht als u die tuin ziet?

Ja, dat is iemand die houdt van alle mogelijke ornamenten. Misschien moeten daar nu wel bloemen in komen in de zomer, dat dat dan... fleuriger is... Maar, en dan dit is meer een tuin van vroeger zo he. Deze was echt (eerste tuin) eigentijds, dees niet. Ik zou dat nu nooit zo doen.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Nee

Denkt u dat die eigenaar allegauw een praatje met u slaat als hij in de tuin werkt?

Ja natuurlijk! Als diene hier staat te werken en er komt iemand voorbij, die ziet die mens en en.. Maar als ge hier (foto 2) in uw tuin zou werken achter die haag, dan kunt ge geen praatje slaan.

Maar, is voor die persoon tuinieren een sociale bezigheid? Is dat ook een beetje de bedoeling om eens met de voorbijgangers te babbelen en zo?

Dat zou kunnen, of dat de bedoeling is, weet ik niet, maar het zou kunnen.

Is de tuinier trots op zijn tuin, steekt hij er moeite in?

Ja, diene is trots op zijn tuin!

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ja, sympathiek. Dat kan wel, maar toch iemand die totaal ander euh... allé, ideeën heeft dan ik heb. Ochot! hierboven staat ook nog iets op!

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ja, dat, jaja!

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Dat kan he?

Schept hij een imago?

Ja, eigenlijk wel!

U denkt niet dat wat hij toont overeenstemt met de werkelijkheid?

Wat hij toont, dat dat overeenstemt met de werkelijkheid? Ja, ik dénk dat bij die mensen bínnen dat daar ook heel veel vanalles zal staan, als ge nu toch ziet wat hier allemaal – hier ook nog al iets, hier – Ja, dat dat mensen zijn die daar van houden van veel ornamenten en beelden en... Ik vind het overdreven!

Wat vindt u van zo’n vazen op zich, die potten?

Ik vind die vazen niet lelijk! Maar ik zou er nooit zoveel... Allé, ze zijn wel heel zwaar voor het sokkeltje he. Maar zo één vaas, vind ik, ik vind die vaas wel mooi.

En wat vindt u van de brievenbus?

Ja nee, dat vind ik, dat vind, ja echt kitsch! Dat vind ik niet. Die vazen zijn het mooiste van den tuin zenne.

En die leeuwen, wat vindt u daarvan als u zo’n leeuwen ziet staan?

Ja, ja...

Wat denkt u dan van die mensen, als u gewoon zo twee leeuwen ziet staan?

Dat is niet de bedoeling van, om, allé schrikwekkend over te komen, nee... Niks denk ik.

Wat denkt u van de huisnaam?

Ja, die zullen veel kinnekes gehad hebben zeker.

U denkt dat dat met kinderen te maken heeft?

Ik weet dat niet! Ma dat, hierboven staat er ook nen ooievaar! ‘k Weet het niet.

Oké, volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Bepaalde kunststroming? Ja, dat dat echt mensen zijn die graag zo’n – die daar van houden van zo’n ornamenten en prullaria, allé.

Wordt er een bepaalde leefwijze gepromoot?

Leefwijze... ja, ik denk dat dat nogal ordelijke, strikte mensen zijn zo.

Een idee van een beroep?

Van een beroep?

Arbeider, bediende, iets in die aard?

Dat vond ik meer een onderwijzer zoiets he (foto 1). Truckchauffeur!

En verdient die veel?

Ja, nogal

Meer dan gemiddeld, gemiddeld?

Goed gemiddeld

Goed gemiddeld, gelijk den eerste?

Ja, ja

Smaakvol?

Ik zie dat niet graag! Maar...

 

Foto 4

 

Eerste gedachte?

Heel mooi!

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja

Denkt u dat de eigenaar in zijn tuin gaat werken om een praatje met de voorbijgangers te slaan? Dat dat een sociaal gebeuren is voor die persoon?

Dat denk ik niet direct, want da’s ne voortuin die heel groot is, als diene daar achterin zit of daar tussenin zit, dan ziet hij de buurt zelfs niet. Maar het is héél mooi!

Is de tuinier trots op zijn tuin?

Ja

Steekt hij er moeite in?

Ik denk het, maar ik denk toch dat hij het wil laten overkomen als ne wilden tuin, denk ik, maar daar is wel heel wat werk aan geweest om dat zo mooi te... ja, heel mooi!

Wil hij dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ja

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Jawel, euh... vooral de mensen te laten genieten van die bloemenpracht, van die kleuren en en... meedelen zo van ‘het moet allemaal niet zo strak zijn, het mag...’

Het mag eens wat losser, het mag eens wat rommeliger?

Ja, het mag rommeliger, het mag wilder, ja, natuurlijker... he, dat is het tegenpool van dienen eersten tuin he. Dat was allemaal heel strak... En dit is echt... ja, dat is totaal verschillend.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Kunststroming, dat doet me denken aan aan ... pff, hoe heet diene nu weer? In Musée D’Orsay van Parijs hangen er veel van... met die bloemen, met die... pointulisme of hoe heet dat? Monet, Monet, ja, daar doet me dat aan denken.

Denkt u dat de persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Ja... Zo wat van ongeneerder... ne mens, ja, die niet punctueel is, denk ik. Allé, dat bedoel ik niet slecht, geen slechte eigenschappen mee. Ik denk dat dat ne rustig mens is, ne levensgenieter!

Een idee van een beroep van de levensgenieter?

Ne schrijver zou dat kunnen zijn... Mmm, dat kan natuurlijk iedereen zijn he. Ge kunt bijvoorbeeld op uw werk iets... Ik zal maar zeggen ne computerspecialist kan op zijn werk heel punctueel moeten zijn en dat zich zo kunnen uitleven. Maar ik zie precies zo meer ne kunstenaar.

Verdient die kunstenaar veel?

Ik denk dat diene goed zijne kost verdient.

Meer dan gemiddeld, gemiddeld?

Goed gemiddeld, ja dat zeg ik nu elke keer he... Dat is gene hele rijke mens, maar dat is zeker gene arme mens.

Vindt u het smaakvol?

Ja

Zou u het zelf zo doen?

Niet voor voortuin, maar de bedoeling was, hier achter ons, dat nu die ophoging, dat had ik zo gewild maar, dat is natuurlijk niet gelukt. Ja, ‘k zie dat heel heel graag.

Oké, volgende foto.

 

Foto 5

 

Wat is dat nu weer? Is dat allemaal hetzelfde?

Ja, en het onderste huis hoort erbij.

Oooh! Pff.. Da’s veel te veel te veel te druk. Daar staan nochtans heel chique dingen in en daar zitten goede dingen tussen. Maar ik denk dat diene dat is zou moeten aan nen tuinarchitect geven en zeggen... he, want dat is, dat is dienen geknipte buxus dat is heelheel mooi en die dingen, heide, is ook heelheel mooi. Maar ’t is ook... Nee, er staat veel te veel te veel in en veel te verschillende, allé, díngen! Ik bedoel met strekkingen zo!

Geen ene kunststroming op te plakken?

Neenee! En dan die paaltjes hier nog en hier nog ander paaltjes en dan daar weer nog ander paaltjes en daar zo wegskes en hier nog precies ander paaltjes... Nee nee!

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja, denk ik maar... da’s precies toch... dat zal wel. Maar ik denk dat dat mensen zijn die enorm enorm veel tijd in dienen tuin steken. Ja, dat denk ik niet alleen, dat ziet ge! Maar dat het is door overdreven ermee bezig te zijn, dat het niet meer mooi is. Nee, het is echt niet meer mooi.

Is tuinieren voor hen een sociaal gebeuren of echt voor de tuin?

Voor den tuin! Een sociaal gebeuren niet, voor de tuin, voor henzelf.

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ik denk dat precies niet.

Is hij trots op zijn tuin?

Ja!

Wilt hij dat ernaar wordt gekeken?

Ja, dat is de bedoeling.

Denkt u dat hij iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja, ik denk van ‘ziet is wat ik allemaal heb, of kan!’.

Wat vindt u van de afzonderlijke objecten, bijvoorbeeld van die in figuurtjes geknipte buxus?

Ja, maar daar zijn kunstige dingen bij... Dat vind ik mooi, die die

Die gekrulde en bolle haagjes en zo

Ja, da’s de mens z’n hobby geworden, daar figuurkes van maken. Als ge nu zo eentje had, dan zou ge zeggen ‘ja’, maar nu zo dat is euh...

Dat zijn er teveel?

Ja

Wat vindt u van die fontein in het midden?

Jaja, dat is nog maar iets meer he... Het is allemaal veel te veel!

Maar als u die fontein op zich zou zien staan?

Ik kan ze niet goed zien hoe dat ze eruit... ik kan niet zeggen dat dat een mooi of lelijke is, ik kan dat niet goed gezien krijgen.

Ze is zo wat koper en ze waaiert, ze heeft zo precies wat bladeren die uitwaaieren.

Een fonteintje kan mooi zijn – ik weet nu niet dat dit een mooi of een lelijke is – maar euh dees is nu toch wel echt ferm overdreven. Hier staan dan nog rotsen ook precies? Amaai!

Denkt u dat de persoon een bepaalde leefwijze promoot?

Leefwijze... ik denk dat diene een beetje te krampachtig met dienen tuin bezig is. Dat... Allé, dat denk ik. Weinig andere dingen interesseren dan dienen tuin.

Een idee van een beroep?

Nen arbeider!

Verdient die veel of minder?

Die zal wel goed zijn kost verdienen, want anders had... allé, kon hij dat allemaal niet...

Gelijk die met de haag, of gelijk die met de Franse strakke tuin?

Van, van inkomen?

Goed gemiddeld of meer dan gemiddeld?

Gemiddeld.

Smaakvol?

Wablieft? Dit! Nee! ’t Is voor mij veel te druk!

Oké, volgende foto!

 

Foto 6

 

Is dat ook ne voortuin?

Er zijn mensen die dat in hun voortuin zetten, ja.

Da’s een heel devoot iemand! Alhoewel, als ik naar school rij, is er ook in een voortuintje een groter kapelleke, op de hoek van ’t werf en dat hebben ze nu pas dit jaar helemaal opnieuw gemetst. Da’s een tamelijk groot kapelleke! En heel de maand mij is dat heel schoon versierd, van aan de eerste mei. En dat is alle jaren, maar nu weet ik niet dat die mensen dat, dat echt initiatief van hun is, of dat dat van hun buurt is. Maar ik denk van hun! Maar dat is helemaal vernieuwd dit jaar. Dus dat zijn mensen die daar voor één of andere reden nog veel belang aan hechten. Ja. Maar dit is precies nu wel niet zo mooi in orde of wel? Dees is meer een grot he, dat ander dat ik voor heb, dat is een kapelleke, maar tamelijk groot.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Dat zal wel zeker, als ze zo devoot zijn.

Slaat de eigenaar allegauw een praatje met de voorbijgangers?

Ja...

Sympathieke mens?

Kan wel he...

Trots op zijn...?

Wel, dat denk ik niet se, ik denk dat het daar niet goed genoeg voor in orde is... Allé, trots, hij hij zal dat wel mooi vinden... Maar ik denk als. Se, want hier staat onkruid op ook he. Ik denk dat als hij er echt trots op is, dat hij dat dan... Ik weet nu niet wanneer dat diene foto getrokken is he, als dat nu in het midden van de winter is... nee, dat zal niet, dat kan niet. Nee, niet echt trots.

Wil de eigenaar iets aan de voorbijgangers meedelen?

Ik denk dat dat daar lang staat en dat hij daar eigenlijk nog weinig belang aan hecht en ook weinig wilt aan meedelen, maar dat hij het alleen niet over zijn hart kan krijgen van’t weg te doen.

Dus.. wil hij dat de mensen er naar kijken?

Niet direct.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, bepaald idee?

Ja, ’t is kitscherig... hoewel, kitscherig, is eigenlijk nog het goede woord niet. Ik denk dat daar echt iets... dat dat iets is van vroeger en waar dat dienen eigenaar absoluut geen waarde niet meer aan hecht, maar dat het er nog staat. Kunst is het absoluut niet he... Ja, kitsch dan maar.

Promoot die een bepaalde leefwijze?

Nee, ik denk dat niet.

Een idee van een beroep?

Ja, nen arbeider denk ik.

Verdient die veel?

Niet zo veel!

Minder dan gemiddeld, gemiddeld?

Ik denk minder dan gemiddeld.

Smaakvol?

Ik vind dat niet!

Oké, volgende foto

 

Foto 7

 

Dat waren de voortuintjes voor de periode van de buxushaagskes. Ik denk als ge nu gaat kijken naar deze villa, of naar dees huis, dat deze mensen nu ook buxushaagskes zullen hebben.

Het is een maand geleden getrokken, dus dat zou wel heel snel zijn.

Allé dan. Ik denk dat dat mensen zijn die absoluut geen goesting hebben om in hun tuin te werken en die zeggen... ‘we maken het allemaal maar gazon, dan moeten we er niks aan doen!’ Dat is hun goed recht!

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja... Mensen zonder groene vingers!

Maken die een praatje met voorbijgangers?

En die zullen niet veel praatjes slaan, want als die hun gazon aan het afrijden zijn, maakt dat veel te veel lawaai.

Sympathieke mensen?

Ja zeker he... maar ge moet niet graag in den tuin werken om sympathiek te zijn! Ze zullen andere waarden hebben he.

Willen die dat er naar hunnen tuin wordt gekeken?

Nee

Willen ze iets meedelen aan de voorbijgangers?

Nee, die hebben dus alleen absoluut geen tijd of goesting om aan hun tuin te werken.

Een bepaalde leefwijze erachter?

Ja, ofwel hebben ze het heel druk, ofwel hebben die totaal andere interesses he.

Een idee van een beroep?

Weet gij allemaal wat beroep dat dat...

Nee

Ah! Een idee van een beroep... Nen arbeider!

Veel verdiener, weinig verdiener?

Gemiddeld, maar geen hoog gemiddeld.

Smaakvol?

Nee

U zou het niet zo doen?

Nee, maar, allé, pakt, veertien jaar geleden waren veel ons, van de tuinen zo he!

Dus een beetje ouderwets?

Ja

Oké, volgende foto!

 

Foto 8

 

Da’s toch gene voortuin he!

Jawel! Ik heb van iemand trouwens gehoord dat ‘em op tv gekomen is, blijkbaar...

En wat is dat hier?

Dat is de persoon, maar omdat u een idee moet geven van die persoon, heb ik die weggedaan.

Da’s ne voortuin?

Ja

Ja, da’s ne mens met een fobie he!

Een fobie of een obsessie?

Ja, een obsessie, ja, allé... da’s diene z’n hobby... den tuin zelf, daar ziet ge niks van he... ge weet niet of die wel of niet in orde is.

Ja, er staan wel haagskes tussen, er staan wat plantjes...

Ja...

Denkt u dat u welkom bent bij die persoon?

Oh ja!

Slaat die een praatje met u als u langskomt?

Jajaja! Over al zijn posturekes...

Sympathieke mens?

Mmm... beetje eigenzinnig!

Trots?

Dat zal wel! He, want dat is zijne voortuin he! Dan zal ‘em er wel trots op zijn, want anders zet hij dat vanachter in zijn tuin.

Steekt hij er moeite in?

Ah ja, vooral denk ik... op kooptocht dat ‘em moet gaan he... want ’t is precies zo maar iets gekocht, en maar gezet. Allé, der zit helemaal gene structuur in, volgens mij.

Bwa... ge hebt een Sneeuwwitje en alle kabouterkes staan errond?

Ah bon, ja da’s just.

Euh, wat vindt u bijvoorbeeld van tuinkabouters?

Awel, welle hebben nu... onze Jelle (zoon) had zo eens ene bij voor ons en diene heeft hier toch veel jaren gestaan. Ik zou dat nooit niet kopen, maar... zo is een tuinkabouterke, dat is sympathiek.

Dat is sympathiek?

Dat niet he! Als er zo ene staat, die stond hier vanachter he...

En als er zo meerdere staan? Ge hebt ook gewone voortuintjes met allemaal tuinkabouterkes.

Nee, meer niet, veel meer... Eén of twee, dat mag.

Wat vindt u van zo’n Afroditebeeld?

Ja, dat is natuurlijk ook kitsch. Maar als ge, als dat nu zo één mooi beeld zou zijn, één!, dan zou dat misschien niet lelijk zijn als ge dat graag ziet. Dit is natuurlijk, dat is te gek om rond te lopen. Over dienen tuin zal wel veel gepraat worden! En de mensen zullen ermee lachen, vrees ik.

Wil die eigenaar iets aan de voorbijgangers meedelen?

Echt iets meedelen weet ik niet, maar... ik denk wel dat hij graag heeft dat erover gepraat wordt, dat hij daar fier op is!

Bepaalde kunststroming, bepaald idee, levenswijze?

Levenswijze! (lacht) Ik weet nu niet, ik hoop voor die vrouw dat dat binnen zo niet is... eum, iemand die graag verzamelt.

Een idee van een beroep?

Echt niet... Ik denk ne gepensioneerde, ne gepensioneerde wat? Volgens mij is dat ne gepensioneerde want iemand anders heeft genen tijd om dat al... euhm... Ja, ne gepensioneerde arbeider.

Verdient die veel?

Niet overdreven nee.

Gemiddeld of minder dan gemiddeld?

Minder dan gemiddeld.

Smaakvol?

Absoluut niet!

 

 

Respondent 6: Mariagrot

 

We zijn hier komen wonen en de ouders van mijn man wonen hiernaast en de tuinen lopen eigenlijk zo’n beetje in mekaar en daarmee was daar eigenlijk al een basis gelegd. Waar we dan verder een beetje in gewerkt hebben.

En u heeft het allemaal zelf gedaan of heeft u hulp gehad van een tuinarchitect of iemand anders?

Nee, geen tuinarchitect, wel een schoonbroer heeft in het begin een beetje – omdat diene zijnen tuin ook had aangelegd, dan heeft die wel een beetje geholpen.

En bij wat heeft die geholpen?

Hij heeft dus zelf gezegd ‘we zullen een beetje boompkes pakken, die laag blijven... van die dwergskes’, maar uiteindelijk zijn die toch allemaal héél groot geworden. (lacht) Dat we er daar al veel moeten hebben van wegdoen. En dan ook eigenlijk, ja, ook gezegd ‘ik zou dat zo en zo doen’ en dat hebben we eigenlijk wel een beetje ons laten door inspireren.

Maar vooral over planten, ging dat?

Over... Jaja, dat ging over de planten, eigenlijk.

En hebt u rekening gehouden met uw buren? Dus, u heeft daar al uw schoonmoeder...

Ja, dus wel, met de schoonouders wel, maar met de andere kant, nee. Daar hebben we geen rekening mee gehouden.

En ook niet met wat zij zouden zeggen met of dat ze het mooi zouden vinden of zo...

Oh, nee, nee... dat is, ik heb zo een idee. Als ik een idee heb, en ik vind dat goed, oké dan stoort het mij niet wat de buren ervan vinden.

Vindt u uw eigen tuin mooi?

Ik vind mijn tuin niet echt speciaal maar ’t is ook niet dat dat echt een prioriteit is bij mij. Dus ik ben daarmee tevreden.

Als iemand dat nu ziet, wilt u dat die zich op zijn gemak zou voelen?

Ja, dat wel.

Kijkt u naar tuinprogramma’s of koopt u tuinboeken?

Nee

Is er een tuinier die u bovenal bewondert?

Nee, want... Ja, ik ken wel die programma’s zo van Groene Vingers op tv... en als dat dan per toeval opstaat, zal ik daar wel naar kijken. Maar ik zal daar niet voor thuisblijven of ik zal dat ook niet opnemen op video en dat dan achteraf gaan bekijken.

U heeft geen moestuin?

Neen, heb ik geen tijd voor. En het is eigenlijk ook een beetje: euh, mijn moeder heeft een moestuin en die zet daar zo een beetje vanalles in en dan heeft die van alles veel te veel en dan krijgen wij daar den overschot van. Da’s gemakkellijk en lekker!

U heeft daar dat Mariagrotje staan, waarom staat dat daar?

Ja, dat is eigenlijk een erfenis dus van de... grootvader van mijn man. Die heeft dat origineel gezet en dat is eigenlijk zo familietraditie gebleven. Dat... Want dat is ook niet omdat dat speciaal. Allé, we hebben daar dus wel nen band mee omdat dat dus eigenlijk een erfstuk is, ik zal het zo zeggen. Maar moest dat daar nu niet staan, zou ik dat niet uit mijn eigen daar gaan zetten. Zo niet...

Dus het is vooral een herinneringswaarde?

Ja, zo, ja.

En die paddenstoelen? Waarom staan die daar?

Ja, dat is ook zoiets, dat is ook allemaal nog eigenlijk van...

Erfenis?

Dat is ook niet zelf gekocht en dat is daar dus... maar vroeger hebben de kinderen daar goed op gespeeld, op die grote paddenstoelen. Jaja, daar kropen ze op en dat was heel plezant. Als er vriendinnekes kwamen spelen dan was dat ‘Oh, mogen we op de paddenstoel zitten!’

Dus nooit iets gekocht van wat er in de tuin staat?

Nee, eigenlijk niet. Nee, want ik heb, ik weet niet dat ge dat gezien hebt. Want daar staan ook hier zo... momenteel staan daar geen bloemekes in... ronde bakken... ge moet seffens maar eens kijken. Maar dat zijn eigenlijk van wielen van auto’s dus en dat is dan geschilderd en dat is nen échte stevigen bak waar dat goed wat... in de zomer zetten we daar dan plantjes in he en da’s zo

Da’s eigenlijk... recyclage?

Ja, inderdaad.

U vindt het duidelijk niet belangrijk dat voorbijgangers dat zien zien staan, want ge kunt het niet echt zien.

Neenee, niet echt nee.

Wat denkt u dat de mensen denken van u als die dat Mariagrotje zien staan of die paddenstoelen?

Ja, dat weet ik eigenlijk niet wat dat de mensen daarover denken!

Een idee?

Nee... ze zullen misschien denken ‘Oh, da’s ouderwets!’. Er zullen er zeker bij zijn die dat dat denken. En die zullen, er zullen er ook bij zijn die denken ‘Och, mocht dat in mijnen hof zijn, dan was’t direct weg! He, ik zou daar iets moderner zetten, of iets anders aanplanten...’ Allé ja, iedereen zal daar wel zijne zeg over hebben, maar wat dat ze eigenlijk juist denken...

Oké, ik heb een aantal foto’s en daar wil ik uw mening dan over horen...

 

Foto 1

 

Oké, wat is uw eerste gedachte als u dat ziet?

Goh! Dat is nen hele schonen hof! Ja, ik zie dat wel graag... zo met die perkskes he, zo met diene lage... – allé, zeg het is - buxus. Ja, da’s wel... mooi!

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Hmm... ik denk dat wel. Ik ken nu persoonlijk wel mensen die dat zo’n hof hebben en daar ben ik wel welkom.

Meestal geef ik het voorbeeld... Allé, als u bijvoorbeeld in mijn positie stond en u moest onderzoek gaan doen, loopt u daar snel binnen?

Jaja, zo, jaja... ’t Is nu niet omdat ik iemand ken met zo’n hof dat dat... he! Awel, ma ge associeert dat wel altijd met iemand... Ja, ik denk dat wel, ik denk dat wel.

Is het iemand die als hij in zijn tuin aan het werken is allegauw een praatje slaat met de buren, met de voorbijgangers, met de ...

Misschien wel... maar nochtans, hij heeft wel, ook redelijk wat hoog...

Nee, dat was tot halverwege de dij zo wat.

Ah, ja ja... Ja ik denk dat wel, dat dat meer nen open hof is, zo

Sympathieke mens?

Bij mij wel... Allé, bij mij komt dat zo wel over, ja.

Denkt u dat de tuinier trots is op zijn tuin?

Dat, ja, zeker.

Steekt hij er moeite in?

Ja! Daar is heel veel werk aan, he. Voor dat allemaal zo... just te hebben.

Maakt de eigenaar zijn tuin omdat er naar gekeken zou worden?

Dat denk ik wel in dees geval.

Daar mag zeker naar gekeken worden?

Jajaja, dat zal euh, als er iemand voorbij fietst of voorbij wandelt of zo... Allé, die zal daar wel fier op zijn, denk ik.

Denkt u dat de eigenaar van de tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Dat weet ik niet.

Volgt die tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Misschien wel he...

Een idee van een idee?

Een idee van een idee? (lacht) Nee... zo een beetje op zijn engels zeker he? Is dat niet? Allé, zo noem ik dat?

Ja, wij noemen dat een Franse tuin, maar tegenwoordig noemt iedereen dat Engels dus... Promoot hij een bepaalde leefwijze in zijn tuin?

Goh! Misschien alles wel, goed in orde he... Dus zowat... orde, zo’n beetje strikt, denk ik!

Hij wil dus niet echt iets meedelen, denkt u?

Dat weet ik ni. Dat zie ik er toch niet echt in, nee.

Hebben de afzonderlijke objecten in de tuin voor u een betekenis? Wat denkt u als u zo’n haan ziet staan?

Ja... misschien had diene mens liever nen echten haan, maar dat ‘em geen plaats had (lacht).

Maar vindt u dat mooi of vindt u dat...

Ja, ik zen daar nu niet zo echt, ... Allé, ja, dat ziet er precies wel ne fijne uit.

En wat vindt u van zo’n pomp als u dat ziet staan?

Ja, ik zou dat nu persoonlijk nooit vanvoor aan een huis zetten, zo’n pomp.

En waarom niet?

Ik vind dat de... allé, die pomp dat dat een beetje stoort!

En waarom stoort dat?

Ja, omdat ik liever... Allé ja, ik vind bij dat huis... ik zou die pomp aan den andere kant gezet hebben. Dat dat... Allé, ja, ik weet het niet.

En wat vindt u van dat pottenventje zo?

Ah! Ja... maar dat zal waarschijnlijk dan zeker die mevrouw zelf gemaakt hebben he. Zo’n beetje kunstzinnige mensen in de hobby. Hierachter ziet ge dat ook veel he! Mensen zo wat... die gaan ook – he, da’s zo met die bloempottekes he! – Ja, die komen zo uit de grond he. Dat is zo een rage... Dat is zo, blijkbaar... Maar allé, ik zou dat nu persoonlijk zelf niet gaan zetten.

Lelijk, mooi? Te doen...?

’t Is te doen. Jaja, ’t is te doen...

Welk beroep denkt u dat de inrichter van de tuin beoefent?

Jongens, hey! Da’s moeilijk he! Ik denk gewoon ne bediende... Bediende van negen tot vijf en die daarna veel tijd heeft voor in zijn hof te werken. Om in de tuin te werken.

En denkt u dat die veel verdient? Gemiddeld, weinig?

Bwja, dat zal toch wel gemiddeld... niet weinig.

Meer dan gemiddeld?

Ik denk meer dan gemiddeld, ja.

En vindt u deze tuin smaakvol?

Ja, ik vind dat wel. Dat heeft toch iets.

Maar zou u het zelf zo doen?

Ja! Als ik veel tijd moest hebben, en veel goesting... dan, ja dan zou ik daar wel is over denken voor zo van die die schakeringskes zo he.

Oké, volgende foto.

 

Foto 2

 

Wat vindt u daarvan?

Dat is triestig he.

Dat is triestig?

Ja dat is... dat geeft zo een doodse... Allé, dat is het huis dus, vermoed ik, waardat het over gaat? En dat is dus de afscherming... Allé ja, nu is het wel zo, die mensen zitten volledig met twee steenwegen...

Nee, dat waren geen steenwegen... Dat is een wijk he, dat was een hele rustige weg.

Ah, ik dacht aan een drukke baan, dan zou ik er kunnen inkomen dat ze werkelijk zo... een schutsel zetten, zou ik maar zeggen.

Nee, en ge kon het huis van nergens zien. Want ik ben tot de rand van de haag gelopen... ge zag niets van het huis.

Serieus? Nee, dat is triestig he. Allé ja, dat zullen mensen zijn die compleet op hun eigen willen wonen he. ‘Niemand komt hierin!’ Dus daar zou ‘k al zeker niet welkom zijn, denk ik... Enfin, gij ook niet! (lacht)

Het is ook niet de eigenaar die allegauw een praatje met u slaat?

Nee, dat zal moeilijk zijn he. Ik denk dat ge die mensen enkel in hun auto zult tegenkomen he.

Sympathieke mensen?

Nee, ik denk dat niet. Misschien... Bwa, op zich hebben hunne vriendenkring wel, maar niet voor euh beetje ruimer gezien, niet denk ik.

De eigenaar wilt dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

De eigenaar niet, nee.

Denkt u dat de eigenaar van de tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Nee... nee

Zelfs niet ‘keep out!’ in die trant?

Ja! Zo... in die aard wel he. Van ‘Blijf buiten!’ ‘Het is hier privé!’ Dat ontbreekt er nog aan, zo’n plakkaatje zo ‘Privé!’ ‘Privaat!’ ‘Betreden op eigen risico!’ (lacht)

Denkt u dat de persoon een bepaalde levenswijze in zijn tuin promoot?

Tja, dat weet ik niet he. Misschien... bwa, als het nu goed weer is die kunnen daar goed liggen zonnen he. Daar is dat dat ideaal voor he... Dat ge zegt ‘ik heb geen pottenkijkers, ik wil ik hier’. Allé, hij kan dus alles in zijn hof doen, wat ‘em zelf wilt in den tuin, wat dat em zelf wilt...

Een idee van een beroep?

Mmm... van de hogere prijsklasse denk ik. (lacht)

Veelverdiener?

Ne veelverdiener denk ik.

En beroep? Geen idee?

Nee, niet echt.

Smaakvol?

Da’s een vraagteken he. Allé, die haag niet he!

Zou u zelf zo’n hoge haag zetten?

Neenee, enkel als ge nu echt... ja, maar dan nog niet he. Als ge nu echt in de problemen zit... ge zegt dat het in een wijk is, misschien hebben die mensen problemen met de buren of wat... maar ja, hier zitten dan toch geen buren zou ik denken he. Nee, nee, zo zou ik zelf niet willen wonen.

Oké, volgende foto.

 

Foto 3

 

Een eerste gedachte?

Goh! Ja, daar ben ik zo niet voor!

Waarom niet?

Dat is zo met die potten, nogal zwaar potten en zo wat leeuwkes... Dat is een beetje... té! Allé, ik vind dat niet mooi. Ik vind dat een beetje teveel van ’t goeie.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja... misschien wel... Allé, ja... nu echt zo de twee leeuwen naast de dingen dat is wel, ja dat kunt ge zeggen, da’s misschien wel een beetje dat dat afschrikt. Maar, ja, van den andere kant nu echt asociaal toont me dat toch ook niet ze.

Denkt u dat de eigenaars als ze in de tuin werken allegauw een praatje slaan?

Ik denk dat niet. En waarom niet ook niet want ze moeten maar enkel hun gras afrijden, dus dat maakt al veel lawaai dan terwijl gaan ze ook al niet veel babbelen met de buren en dan dat kleinen tuin hier met die bloemekes en met die plantjes. Ja dat is ook niet zoveel werk aan he. Dus die gaat daar niet veel euh... en voor daar nu gaan in te zitten... zo vanvoor aan’t straat, nee dat zie ik ook niet gebeuren.

Is deze tuinier trots op zijn tuin, steekt hij er moeite in?

Ah ja, dat denk ik wel.

Wilt hij dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ja dat ook he. Want het valt wel op he, met die, met die zware potten zo he – allé, dat noemen wij ne pot.

Ne sympathieken tuinier?

‘k Zou het niet weten he.

Het genre mensen waarvan ge direct zegt ‘dat is mijn genre!’ of...

Niet echt, nee, niet echt.

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen? Schept hij een imago in zijn tuin?

Ja, dat wel he.

Denkt u dat dat bij de realiteit past of...?

Goh! Ik zou eigenlijk wel eens willen weten... wie dat daar woont.

Ik weet het ook niet!

Allé ja... hij zal inderdaad wel... ik weet het eigenlijk niet wat hij wilt beduiden met al die potten...ik ik ik kan daar geen... allé, ik weet nu niet echt welke indruk dat die mensen daarmee willen overbrengen!

Maar denkt u dat ze het voor hunzelf doen of ook heel veel voor de straat?

Ik denk voor de straat wel. Allé, dat wel de bedoeling is dat ge er naar kijkt. Dat ’t opvalt.

Hebben de afzonderlijke objecten voor u een betekenis? Dus wat vindt u van zo’n zaken op het dak?

O, dat had ik nog niet gezien... Ja! Voor mij hoeft dat zeker niet...

Maar zou het u storen of vindt u het zozo?

Oh! Het was me nog niet opgevallen eigenlijk. Ja, ik had nu wel eigenlijk oog voor den tuin... Nee, mij stoort dat niet... Want bij mij mag, mag, moogde dat daar opzetten.

Maar u zou het zelf nooit doen?

Nee, dat zou ik nooit doen!

En wat vindt u van zo’n huisnaam?

Ja! Dat doet me aan de zee denken. Als ge zo aan de zee aan het wandelen zijt al die villa’s en dan vind ik dat wel plezant als ge zo aan het wandelen zijt dat ge al die villa’s zo en dat ge eens kijkt ‘ah dat heet zo en dat heet zo, wat zou daarachter zitten?’ Maar als dat zo gewoon... Allé ja, ik weet nu niet waar dat dat getrokken is he. Moest dat hier in de buurt nu zijn en ze noe... ze zetten dat... Ja, dat zou ik een beetje belachelijk vinden!

Wat vindt u van die vazen?

Ja, nee, die vazen, die zijn niet aan mij besteed.

En de brievenbus?

Ja! Dat is zo’n engeltje zo... of een ventje! Ja... da’s ook zo... Nee, da’s ook niets voor mij!

En leeuwen?

Leeuwen, zijn ik ook niet voor! Dan nog! Dan was dienen haan hier nog beter he! Dienen had nog iets, dat was zo meer iets persoonlijk. Ik denk dat dat zelf door de mensen zelf ineen...

Gefabriceerd is?

Ja... Tegenover dees, ja, hier een beetje verder in Heist-op-den-berg op de Liersesteenweg – ik weet niet dat jullie zo gekomen zijn – daar is zo iets waardat ge allemaal van die monumenten kunt kopen he! Pff...

Ik ben daar een interview mee aan het regelen.

Ah! Dat, diene, Medussa! Zeg dat is wat he! Ooooh!

Ja, we zijn er ook van verbaasd geweest.

Dat is... allé ja, want dat is niet voor in ne gewonen hof daar he, allé sommige dingen wel, maar er zijn ook zo’n geweldig veel dingen bij! Ja! Immens groot he! Moete al ne kweetniet hoe grote hof voor hebben, want zo’n klein leeuwen, ik denk niet dat ze dat daar verkopen!

Ja, ge had er ook zo’n tussen staan. Maar niet het fabriekswerk, ze zijn toch wel iets origineler. Denkt u dat de persoon een bepaalde kunststroming, een bepaald idee volgt?

Goh! Wie weet dat joh... dat weet ik niet.

Denkt u dat deze persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Een beetje barok misschien... Maar dan ja... Allé ja, eigenlijk dienen tuin, is ne gewonen tuin, uitgezonderd die potten he en dan die dingskes he... En da wordt... daarmee wordt het zo beetje... Want anders, allé als nu, dan zoude zeggen, ‘Ja!’, maar nu is zo’n beetje ‘JA!’... Ze zullen misschien, zich een klein beetje beter voelen... ‘k Weet het niet.

Welk beroep denkt u dat die inrichter van die tuin uitoefent? Een idee? U mag ook een algemene categorie zeggen...

Ik denk toch... allé ja, ik weet het eigenlijk niet... iets meer dan nen bediende toch!

En verdienen ze veel? Gemiddeld, meer?

Iets meer dan gemiddeld denk ik.

Gelijk die eersten?

Ik denk dat die eersten meer, gewoner mensen zijn... Ja, denk ik. Dat dees, denk ik iets... Ik denk ook een beetje ouder mensen al. Dus dienen eersten tuin, dat was meer nen tuin voor jonger mensen. En dat dees zo meer een categorie... Bwa, zeker vijftig plussers!

Vindt u de tuin smaakvol?

Nee, niet echt... allé ja, het stoort me niet he, maar de potten storen. Ja, de potten waren wel heel belangrijk he.

Oké, volgende foto

 

Foto 4

 

Ah! Dat is tenminste ne natuurtuin se! Ja!

Mooi, lelijk?

Dat vind ik wel schoon! Heel natuurlijk! Ge laat dat maar groeien! Maar allé, zo zal het niet zijn ze, er zal ook wel veel werk in zijn... Maar het tóónt dat er minder werk in is, denk ik.

Denkt u dat u welkom zou zijn bij die mensen?

Bwja... ja!

Denkt u dat de eigenaar allegauw een praatje met u slaat als hij in de tuin werkt?

Ja, dat denk ik wel!

Sympathieke mensen?

Bwja! Zo ziet dat eruit?

Is hij trots op zijn tuin? Steekt hij er moeite in?

Ja! ’t Is datte! Het heeft zo ne nonchalanten indruk, maar ergens denk ik wel dat het heel bewust, he de kleurschakeringen enzo, dat er meer tijd in steekt dan dat ik als leek zou denken!

En denkt u dat die tuinier trots is op zijn tuin?

Dat denk ik wel, ja... ik denk dat die...

Wil hij dat er door de straat naar gekeken wordt, of doet hij het niet daarom?

Nee, ik denk dat hij het meer voor zijn eigen doet! Dat ‘em zichzelf daar goed in voelt, natuurlijk...

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja, terug naar de natuur he! Naturel... ‘k Denk, ja, gene poespas! Gewoon!

Volgt deze tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Ja, ‘k zeg het: terug naar de natuur! Maar wat dat hij verder... Ja... ‘k Denk echt zo’n beetje natuurmensen zo, die dat... heel... allé, op alle gebied zo’n beetje... Ja, ‘k zal zeggen, van de strekking van Agalev zo he... (lacht)

Ecologische mensen?

Ja! Juistjuistjuist

Dat is hetzelfde dan ook voor de leefwijze?

Ja

Een idee van een beroep?

Hum! Iets in de ... Allé, zeg het is! In de helpende sector zo meer zo... verzorgende sector of... denk ik!

Verdient die veel?

Gewoon denk ik, ik denk niets speciaal.

Gemiddeld?

Ja

Smaakvol?

Ik zie dat... ja! Bij mij wel!

Oké, volgende foto!

 

Foto 5

 

Oh! Hier heb ik het moeilijk mee! Amaai, zeg jongens! Wat is dat jong! Oeioeioei! Jongens jongens! Amaai! Daar is werk van gemaakt ze! Heel veel werk heeft diene mens in zijnen hof! Amaai! Maar ik vind het niet mooi! Ik vind het is véél te druk! Het is zo... ja... het geeft dus... Allé, het zou moeten misschien rust geven met al die verschillende dingeskes, maar ’t komt heel chaotisch over! Ik vind het niet mooi! Nee...

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja. Misschien wel... Maar, ik denk dat toch niet... Dat ‘k in hun hof toch enkel maar over de paadjes echt mag lopen en euh, dat’k toch... allé, ik zou me er niet echt goed voelen!

Is het een tuinier die allegauw een praatje slaat met de voorbijgangers?

Nee, want diene mens heeft genen tijd! Diene moet niks doen als werken in zijn hof, wilt diene dat zo... oeioeioei. Nee ik denk het niet... Ik denk dat diene mens... Ja, hij zal het wel doen om te zeggen ‘kom kijk naar mennen hof!’ Maar ik denk niet dat ‘em echt rap een praatje slaat.

Sympathieke mens?

‘k Denk, allé ja, ik weet het niet... Voor mij zo niet echt.

Is de tuinier trots op zijn tuin?

Ja! Heel trots denk ik.

Hij steekt er moeite in?

Heel veel tijd, heel veel moeite...

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Jajaja... zeker!

Denkt u dat hij iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Huh! Awel! Veel te veel denk ik! Dat het een beetje... ’t Komt, allé ik zeg het, moest dat nu, nu zo van... he want hier heeft ‘em dan zo’n zeteltje en dan zo nog wat dingeskes aan zo maar... Als ‘em dat nu zo één of twee stuks in zijn tuin, dan zou dat veel beter tot recht komen he. Nu, allé ja, bij mij is het een beetje... teveel!

Kunststroming, idee, leefwijze?

Goh! Ja, volgens echt bepaalde normen denk ik. Ik denk dat bij die mensen in hun huis ook niks scheef zal staan. Dat dat zo allemaal orde, juist, héél ordelijk!

Een idee van een beroep?

Huh! Nee, dat zou ik niet weten. ‘k Zeg het: ook ne mens dat héél veel tijd heeft... Dus eh... pff.

Verdient die veel?

Bwa... Dat kan ik uit zijn tuin eigenlijk niet afleiden he.

Geen idee?

Dat is, dat is moeilijk he. Kunt gij dat?

Nee, dat is niet de bedoeling he!

Ja, dat gij dat aan mij vraagt, jaja! ‘k Weet het niet. ‘k Zou het niet weten wat beroep dat diene mens doet. Maar... ne zelfstandige is dat niet. Ofwel heeft ‘em nen tuinier, dat kan ook he! Dat ‘em het zelf niet doet he. Maar als ze dat zelf moeten doen, ‘k zeg het, dan zijn dat mensen die geweldig veel tijd hebben ofwel die elke minuut dat ze vrij hebben in hun tuin steken he.

En wat vindt u van de afzonderlijke dingen, gelijk bijvoorbeeld die fontein?

Nee, ik zeg het... van al die... Het is allemaal veel te veel! Nee, dat dat hoeft niet!

En wat denkt u als u zo’n haagje ziet apart staan?

Ja! Ik zeg het als ge zo... apart, en dan een beetje simpelder aangekleed, dan mag dat wel, dan komt dat ook veel beter tot zijn recht vind ik. Allé, ik vind het teveel.

Vindt u deze tuin smaakvol ingericht?

Bij mij niet nee, het is erover! Het is té!

Oké, volgende foto!

 

Foto 6

 

Och hier se! Een Mariagrot! (lacht) Ja!

Eerste gedachte?

Dat is een Mariagrot!

Mooi, lelijk?

Ja! Die is wel euh... Wat is de bedoeling? Is dat een bankje?

Ik vermoed het.

Dus dat zal wel degelijk nog gebruikt worden! Ja, ik kan nu slecht zeggen, he ‘Wie zet dat in zijn hof?’ Ja! Ja, ik zeg het, ik denk dat dat ook mensen zijn al van wat oudere leeftijd, die dat, ja, daar ne speciale band mee hebben.

Denkt u dat ze het echt voor het Maria-aspect zetten, of misschien ook voor herinneringen, of...

Dat zullen wel echt mensen zijn, die het werkelijk, he, voor hun geloof, maar dat er, ja! Ik denk de meeste mensen die dat dat staan hebben, wel voor het geloof. Zoals wij, dat is werkelijk, ja, een erfstuk zal ik zeggen he, met herinneringen.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat die mensen wel openstaan.

Slaan die een praatje met de voorbijgangers?

Ja... ik denk dat wel.

Sympathieke mensen?

Jaat.

Is die tuinier trots op zijn tuin? Steekt hij er moeite in?

Ja, als dat voor de rest in zijn tuin niet meer is, dan moet hij er niet veel tijd in steken.

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ja, want dat valt wel op he, tegenwoordig euh als er nog ergens een grotje staat, daar zullen de mensen wel naar kijken.

Wilt hij dan iets meedelen toevallig?

Ja! Hij zal dan willen meedelen van se ‘Ik sta’... Ik denk dat ‘em zo wil zeggen ‘Ik sta open! He, komt gerust binnen, babbeltje doen!’ Ja...

Dus openstaan... Niet van ‘Ik verspreid de christelijke boodschap?’

Ja zeg! Die zullen er misschien ook tussen zitten he!

Maar u denkt in de eerste plaats gewoon...?

Gewoon vriendelijk, sociaal. Zo komt dat bij mij over!

Als u zoiets ziet staan, denkt u dan direct aan uw eigen tuin?

Ja, eigenlijk wel... Jaja! Dan denkte ‘Allé vooruit, hier staat ook zo iets!’ Der zijn nog mensen die dat dat staan hebben. Jaja, dat valt wel op dan!

Bepaalde leefwijze die in de tuin wordt gepromoot?

De christelijke dus! Ja... maar ik zeg het, ik denk dat de... allé, zo zullen er nog wel tussen staan he. Allé, ik denk, ja, dat er wel, ja, bepaalde mensen zullen dat wel verspreiden he. Maar toch niet echt... De groten hoop toch niet die dat dat staan hebben. Ik denk dat dat ook meer met herinneringen te maken heeft, persoonlijk, dus...

Denkt u dat ze het voor hun eigen zetten of voor de voorbijgangers?

Ja! Nee, ik denk voor hun eigen!

Een bezinningsplekske?

Ja, ja!

Een idee van een beroep?

Nee, nee. Dat zijn de moeilijkste vragen he, dat beroep! Amai! Nee, ik denk van, ik denk ergens, mensen al gepensioneerd. Ja! Gepensioneerd.

Veel verdieners?

Mensen die dat... pff, ja... van hetgeen ze verdiend hebben, nu leven he. Niet echt, nee, niet echt. Gewoon... gewoon werkmensen, denk ik! Arbeiders.

Dus iets minder dan gemiddeld dat ze verdienden?

Bwa... niet, toch niet meer

Smaakvol?

Ja... Ik zeg het, het heeft wel iets he. Maar dat nu echt smaakvol noemen... Ni echt, dat is niet he.

Oké, volgende foto.

 

Foto 7

 

Een eerste gedachte?

Sober. Heel sober Euh... iemand dat heel weinig tijd in zijn tuin steekt, maar dat die wel een beetje groen wil hebben. En die dat dan maar alles vol gazon zet!

Welkom bij die mensen?

Ik denk dat wel. Het geeft toch zo een open...structuur he. Ja.

Slaan die allegauw een praatje met de voorbijgangers?

Dat denk ik wel.

Sympathieke mensen?

Dat zou ik niet weten. Allé ja, ’t is simpel, dus ik denk wel dat die mensen een babbeltje doen.

Is die persoon trots op zijn tuin?

Ik denk dat het iemand is die er weinig belang aan hecht. Niet echt trots, nee.

Wilt hij dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Nee... nee.

Denkt u dat de eigenaar van de tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Nee, ook niet denk ik. Ik denk – ik zeg het – ik denk dat hij er heel weinig interesse in heeft, maar dat ‘em wel wat groen wil. Daarom... gazon!

Bepaalde kunststroming, bepaald idee, bepaalde leefwijze?

Nee... denk ik, een beetje simpel.

Een idee van een beroep?

Gewoon... ik denk ook gewoon werkmensen. Van, allé, gemiddelde... niets dat er bovenuit steekt, ook niet minder.

Een gemiddeld loon?

Ja!

Smaakvol?

Ja! Er is niet veel over te zeggen he...

Zou u het zelf zo doen?

Ja! Als... Allé nee, ik zou nu niet alles vol gazon zetten. Dat mag wel, bij mij mag er wel een plantje bijstaan, een bloemeke dat wat meer opfleurt zo...

Oké, volgende foto!

 

Foto 8

 

(lacht) Amaai! Oh, jeetje... Ja dat is iemand die dus... Ja, is dat den tuin eigenlijk?

Ja

Maar van de tuin zelf ziet ge niet veel meer he...

Jawel, er zijn nog wat plantjes!

Ja... zijn dat ook plantjes in de potjes, waarschijnlijk? Ah ja, dus al die beeldjes, daar staan ook nog ergens plantjes tussen. Nee, dat is dus helemaal niet mijn genre. Nee.

Denkt u dat u welkom bent bij die persoon?

Awel, ik denk niet dat ik er nog bij kan! (lacht) Ik denk euh... nee, ik denk... Ik weet het niet! Ik denk dat die mens het heel druk heeft en dat diene niet meer, allé dat diene al genoeg met z’n beeldjes rond zich heeft. ‘k Weet het niet, nee, ik denk het niet.

Allegauw een praatje met u dat ‘em slaat?

Ik denk dat ook niet. Ik kan misschien verkeerd zijn he. Het kan misschien zijn ook omdat ‘em heel veel beeldjes heeft, dat ‘em wel voor heel veel mensen is, maar... bij mij komt het zo over van ‘Ik heb hier al genoeg...’

Sympathieke mens?

Euh, ik denk niet dat dat mijn genre is. ‘k Weet het niet

Is hij trots op zijn tuin?

Ja, ik denk het wel.

Steekt hij er moeite in?

Ja, hij zal er wel veel tijd in steken en ja, om dat allemaal proper te houden en bij te schilderen veronderstel ik, ja.

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Sja, ik denk het wel. Ik denk dat ge der heel veel tijd in moet steken om dat allemaal. Allé, ge moet echt al eens stoppen om dat allemaal te zien ook he, wat dat er te zien is.

Wil hij iets meedelen aan de...?

Ja, ik denk het wel, maar vraag niet wat he.

Een idee?

Gohgohgoh. Nee dat weet ik niet. Wat zou diene kunnen zeggen met al die beeldjes? Goh! Ik denk als ge, dat diene, allé, moest ik in den hof nu nog zo’n beeldje hebben, ‘k zou zeggen: hier se, zet het er maar bij... Want... Precies zo echt ne verzamelaar van niks als beeldjes he. Het zal wel een echte hobby zijn. Maar wat ‘em er juist wil zeggen... ik weet het niet!

Hebben de afzonderlijke objecten voor u een betekenis? Niet dat ge ze allemaal moet opsommen, maar wat denkt u bijvoorbeeld als u een tuinkabouter ziet staan?

Ja... tuinkabouters... Dat zal de bedoeling zijn dat ik dan aan sprookjes denk of zo zeker? Maar euh... eigenlijk doet me dat niet veel.

Mooi, lelijk?

Nee, ik vind dat eigenlijk niet mooi. Nee, tuinkabouters... Ook niet die, allé, ik ben zo niet echt voor die echte beeldjes.

En wat vindt u van zo’n Afroditebeeld bijvoorbeeld?

Ja... Nee, dat vind ik ook niet mooi. Nee... allé, ja, ik zeg het: al die beeldjes, niet aan mij besteed, nee. Geen beeldjes! Ik zit er wel mee he (lacht), maar ik zeg het he: ze staan er omdat ze er staan. Ik zal nooit naar de winkel gaan, want ik weet dat wij ooit is met een wedstrijd een tuinkabouterke is gewonnen hebben, vraag niet waardat ik ermee gebleven ben... Want, allé, ik zal het niet in den hof. Nee.

Een bepaalde kunststroming, idee, levenswijze?

Huh! Dat weet ik echt niet ze.

Een idee van een beroep?

Ook niet! (lacht) Nee, dat zou ik niet weten, wat dat diene mens... Welke mens dat dat... Ja, ik weet het niet. Ik ken, ik zeg het, ik ken veel mensen die dat ook beeldjes in hun tuin staan hebben en dat zijn mensen die op pensioen zijn. Die dat – ja – die daar dan nood aan hebben zeker van daar nog wat, wat meer in hun tuin te zetten of wat? Ik weet het niet...

Verdient die veel?

‘k Zou het niet weten he.

Smaakvol?

Nee, bij mij niet. Nee.

 

 

Respondent 7: Grind

 

Had u een concept of het idee om daar grind te leggen?

Euh, vanachter zijn we... gebaseerd op de Japanse tuinen...

En uw voortuin?

Ah, de voortuin? Eigenlijk lag dat grind er al.

Gewoon laten liggen?

Ja!

Bent u van plan om dat nog te veranderen in de toekomst?

Wij gaan normaal wel van dat goudgeel grind van die dolomieten leggen.

Maar het blijft wel grind?

Ja.

Waarom grind?

Ja! Waarom grind? Het is ook een goedkopere oplossing dan klinkers en het is meer natuurlijker.

Waarom geen planten?

Die komen er ook nog! Wij wonen hier nog maar een jaar, zo...

En komt dan het grootste deel planten of blijft het grind gelijk het nu is?

Nee, er komt voor een deel grind zodat we de wagen vanvoor kunnen zetten.

Eum, hebt u rekening gehouden met uw buren, met wat zij hadden en of het erbij paste?

Ik denk dat ze daar vroeger wel rekening mee gehouden hebben, ja

Maar jullie zijn niet van plan van daar...

Euh nee, niet echt.

Vindt u uw eigen voortuin mooi?

Nee, heel simpel, nee!

Wilt u dat voorbijgangers zich welkom voelen als ze voorbij uw huis en tuin lopen?

Euh, toch wel ja!

Denkt u dat ze uw tuin mooi vinden?

(lacht) Voor de moment niet nee!

Kijkt u naar tuinprogramma’s, koopt u tuinboeken?

Euh, af en toe!

Is er een bekende tuinier die u bovenal bewondert?

Euh nee, toch niet.

Oké, u heeft daar ook zo een beeld van een buldogske staan?

Ja!

Waarom staat dat daar?

Euh, gewoon decoratief denk ik.

Vindt u dat mooi, lelijk?

Euh, ’t is wel iets speciaal he.

Waar heeft u dat gekocht?

Een tuincentrum in Aarschot.

Vindt u het belangrijk dat voorbijgangers dat beeldje zien staan?

Mmm... misschien wel, ik weet niet. (lacht) Nee, dat is niet echt belangrijk.

Heeft dat beeld een persoonlijke waarde voor u?

Nee

Geen herinneringen, u vond het gewoon plezant?

Ja

Wilt u daar iets mee aan de voorbijgangers duidelijk maken? ‘Pas op hier woont een hond!’ Iets in die aard?

Neenee (lacht) neenee

Wat denkt u dat uw buren denken van dat beeldje?

Ik zou het niet weten!

Oké, ik heb een aantal foto’s bij, nu ga ik u vragen om daar uw mening over te geven...

 

Foto 1

 

Dat is de eerste. Wat vindt u daarvan?

Ik vind dat wel mooi met die hagen en dan dat grind daar tussen.

Denkt u dat welkom bent bij die mensen?

Ik denk het wel.

Denkt u dat de eigenaar, als hij in zijn tuin bezig is, allegauw een praatje met u zou slaan?

Euh, ik ken de eigenaar niet, dus... Maar, ik denk het wel ja.

Denkt u dat u die eigenaar sympathiek zou vinden?

Ik denk het wel.

Is de tuinier trots op zijn tuin? Steekt hij er moeite in?

Ik denk het wel, ja... het ziet er goed uit.

Maakt hij zijn tuin meer om ernaar te laten kijken of voor zijn eigen? De twee? Wilt hij dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ja, ik denk het wel. Hij zal het ook voor zijn eigen doen.

Denkt u dat de eigenaar van de tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Kweet niet... ik denk het niet.

Wat vindt u van die haan in het midden?

Dat vind ik eerlijk gezegd minder mooi. (lacht)

Waarom?

Ik weet niet, er had misschien beter een zonnewijzer gestaan of zo.

Wat vindt u van die pomp?

Ik vind het mooi, maar niet voor aan een voorgevel eigenlijk.

Liever ernaast?

Ja, ja.

Moet dat een functionele pomp zijn?

Euh, het is misschien wel belangrijk dat ge grondwater kunt pompen...

En wat vindt u van dat pottenventje?

Ja... dat is wel grappig.

En de kruiwagen?

Euh, dat mag wel, dat vind ik wel mooi.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Mmm.. met die buxus misschien een engelse tuin of zo, ‘k weet het niet...

Denkt u dat deze persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Nee, ik denk het niet.

Welk u beroep denkt u dat de inrichter van die tuin beoefent?

Dat zou ik niet weten?

Arbeider, bediende, directeur, ...?

Geen idee?

Echt niet?

Gewoon arbeider dacht ik, ik weet niet...

Verdient die veel?

Zeker niet, ‘k zou er geen bedrag kunnen op plakken.

Echt geen enkel idee, gemiddeld, meer dan gemiddeld, minder?

Het gemiddeld denk ik, want ik zie dat het in een, een wijkwoning is. Het zijn allemaal dezelfde woningen. Dat denk ik.

Smaakvol?

Ja.

Oké volgende foto.

 

Foto 2

 

Een eerste gedachte?

(lacht) Een electriciteitskabine of weet ik het...

Het gaat wel over de haag!

(lacht) Ah ja, dat zijn mensen die afgeschermd willen zitten misschien?

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Euh, misschien minder geloof ik wel.

Ze slaan niet snel een praatje?

Nee, ik dacht het niet.

Sympathieke mensen?

Heel gesloten mensen, dacht ik (lacht)

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ah nee, dat kan niet, want diene ziet niks.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Nee

Een bepaalde leefwijze gepromoot?

Nee

Een idee van een beroep?

Euh, dat zou misschien nen bankdirecteur kunnen zijn, wie weet...

Verdient die veel?

Ja, ik denk het wel.

Vindt u dat smaakvol, zou u dat doen?

Nee, zeker niet.

Oké, volgende foto

 

Foto 3

 

Een eerste gedachte?

Euh, misschien een beetje te druk met die potten enzo...

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ik denk het wel ja.

Denkt u dat de eigenaar allegauw een praatje met u slaat als hij in de tuin werkt?

Ik denk het wel.

Denkt u dat de tuinier sympathiek is?

Ja.

Is de tuinier trots op zijn tuin, steekt hij er moeite in?

Ja, ik denk het wel.

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Jaja

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Misschien met dienen ooievaar, dat daar iets... ik weet niet. Nee, ik denk het niet.

Hebben de afzonderlijke objecten in die tuin voor u een betekenis? Wat vindt u bijvoorbeeld van zo’n huisnaam?

Euh, dat vind ik eigenlijk wel stom.

Waarom?

Ja, ik weet niet... Wie noemt zijn huis nu ‘ooievaar’ of of ja...

En wat vindt u van zo’n dakornamenten?

Euh, ook niet echt mooi vind ik...

En van de potten?

Euh, een beetje te druk ook.

Wt vindt u van zo’n brievenbus?

Ah! Da’s ook niet mijne smaak?

En zo’n leeuwen?

Een beetje overdreven ook.

Als u zegt dat alles verdreven overkomt, waarom denkt u dan dat zij dat daar allemaal zetten?

Ja, ik weet niet... ik vind het een beetje te druk aan de huis staan...

Denkt u dat ze een imago proberen te zetten?

Euh, ja, misschien een beetje rijker overkomen...

De tuin wordt alleen voor hun eigen gemaakt of ook deels voor de straat?

Voor de straat ook ja.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Mmm, nee ik denk het niet.

Denkt u dat die een bepaalde leefwijze promoot?

Mmm... rijk willen overkomen misschien?

Een idee van een beroep?

Bediende?

En denkt u dat die veel verdient?

Niet echt weinig en ook niet echt veel, er tussenin?

Een gemiddeld?

Gemiddeld.

Smaakvol?

Echt niet nee! Smaakvol, nee ik vind het niet echt.

Oké, volgende foto.

 

Foto 4

 

Een eerste gedachte?

Een boerderij in de Provence?

Mooi?

Ja!

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Euh, ik denk het wel.

Denkt u dat de eigenaar allegauw een praatje met u slaat als hij in zijn tuin aan het werken is?

Euh, ja, ik dacht het wel ja.

Sympathieke mensen?

Ik denk het wel.

Trots op zijn tuin, steekt hij er moeite in?

Ik denk dat het eerder ne wildgroei is dan veel moeite in den tuin te steken.

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ik denk niet dat ‘em daar echt veel aan uitmaakt.

Doet hij het voor zijn eigen, doet hij het voor de straat of doet hij gewoon niks?

Ik denk dat ‘em niks doet.

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Euh, nee, nee.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Nee, zeker niet, gewoon... de natuurlijke tuin denk ik.

Ja, promoot die een bepaalde levenswijze?

Euh, nee.

Een idee van een beroep?

Boer dacht ik...

Veel geld verdiener?

Nee, gewoon...

Smaakvol?

Het heeft wel iets, het is te zien in welk land ‘em woont.

Zou u hetzelfde doen?

Nee, zeker niet.

Oké dan.

 

Foto 5

 

Wat vindt u daarvan?

Ook heelheel druk!

Druk? Mooi, lelijk?

Euh, lelijk?

Heel lelijk of ...

Ja! Ik vind dat echt wel heel lelijk! ’t Is echt wel overdreven.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Mmmm... ik denk het wel...

Denkt u dat de eigenaar allegauw een praatje met u slaat terwijl hij in de tuin werkt?

Ja, dat kan wel.

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ja, waarom niet?

Is het uw genre persoon of...?

Ja, ik zie ‘em hier niet op staan, maar ja, waarom niet?

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ja, dat denk ik wel.

Is hij trots op zijn tuin, steekt hij er moeite in?

Ik denk dat hij er wel trots op is en dat hij er echt wel moeite aan gedaan heeft, geprobeerd...

Wil de eigenaar van de tuin iets aan de voorbijgangers meedelen?

Euh, hij wil dat zijn tuin bekeken wordt.

Gewoon... een imago scheppen of?

Mm... een imago scheppen. Hij werkt veel met buxus ook... ja. Er zit niet echt een structuur in, in heel dienen truc.

Hebben de afzonderlijke objecten in de tuin voor u een betekenis? Dus wat vindt u bijvoorbeeld van die fontein?

Ah! Dat vind ik ook niet zo mooi.

En wat vindt u van zo in figuurtjes geknipte buxus?

Dat vind ik wel knap, maar het is zo heel verschillende dingen door mekaar.

En zou u het in een figuurtje knippen of gewoon ... gelijk die boompjes met die bollen?

Ah! Ja gelijk die bollen met die boompjes, da’s mooi.

Volgt deze tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Euh, nee, ik denk het niet.

Wordt er een leefwijze in gepromoot?

Nee

Welk beroep denkt u dat de inrichter van de tuin beoefent?

Gewoon bediende ook of zo, bediende, arbeider, .... niet echt een groot verdiener.

Gemiddeld verdiener, weinig verdiener?

Gemiddeld denk ik.

Smaakvol?

Euh, nee, vind ik niet.

Oké, volgende foto!

 

Foto 6

 

Wat vindt u daarvan?

Oei... Nee, dat vind ik dat mag. Niet echt iets om in uwen tuin te zetten vind ik.

En als het er staat?

Euh... als het er staat? Zou ik het laten staan of niet? Daar moet ik eens over nadenken... Ik denk niet dat ik het zou laten staan.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ik denk het wel.

Denkt u dat ze allegauw een praatje met u slaan als ze in de tuin werken?

Euh, ik denk het wel ja.

Sympathieke mensen?

Ik denk het wel ja.

Is de tuinier trots op zijn tuin, steekt hij er moeite in?

Trots? Ja... ge ziet natuurlijk niet veel, ik denk wel dat ‘em op die kapel al trots is.

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Euh... ja, ik denk het wel.

Denkt u dat de eigenaar van de tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Euh, misschien christelijke of zo...

Wat vindt u zelf van zo’n kapel? Wat denkt u als u dat ziet? Denkt u dan van ‘Oh jee, wat een overdreven mensen of...?

Ja, ja, inderdaad.

Volgt de tuin een bepaald idee?

Nee, ze willen gewoon laten zien dat ze christelijk zijn...

Welk beroep denkt u dat de inrichter van die tuin beoefent?

Misschien pastoor? (lacht)

Verdient die veel?

Nee, ik denk het niet.

Smaakvol?

Nee, niks voor mij.

 

Foto 7

 

Wat vindt u daarvan?

Wel... sober he.

Sober? Zou u dat doen?

Nee, niet echt... rond zo’n groot huis gras, dat vind ik lelijk.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Mmm... ik denk het wel.

Slaat de eigenaar allegauw een praatje terwijl hij in de tuin aan het werken is?

Euh, ja, waarom niet?

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Euh, ja, ik denk het wel.

Is de tuinier trots op zijn tuin, steekt hij er moeite in?

Euh trots wel, ik denk dat hij niet echt meer moet doen dan het gras afrijden... (lacht)

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Euh, ik denk niet dat dat belangrijk is voor hem.

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Nee, niet echt.

Volgt deze tuin een bepaalde kunststroming, bepaald idee?

Nee

Denkt u dat deze persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Nee, zeker niet.

Welk beroep denkt u dat de inrichter van deze tuin beoefent?

Mmm... misschien een druk beroep dat hij niet echt tijd heeft om in de hof te werken

Denkt u dat hij veel verdient?

Gemiddeld denk ik

Smaakvol?

Nee, niet echt.

U zou het nooit doen?

Nee, ’t is niet persoonlijk.

Oké, volgende foto.

 

Foto 8

 

Wat vindt u daarvan?

Wat vind ik daarvan? Wat druk he?!

Denkt u dat u welkom ben bij deze mensen?

Ja... als ge erdoor geraakt wel (lacht).

Denkt u dat de eigenaar allegauw een praatje met u slaat als hij in de tuin werkt?

Euh, ik denk het wel.

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Misschien op zijn manier, want ik denk dat ‘m nogal speciaal is.

Speciaal?

Euh ja, als ge echt zoveel beelden in uwen hof zet...

Is deze tuinier trots op zijn tuin?

Hij zal er zélf wel trots op zijn, denk ik.

Steekt hij er moeite in?

Moeite? (lacht) Misschien wel om al die beelden daar te zetten.

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Dat wil hij zeker en vast.

Schept hij een imago met zijn tuin of is het hemzelf die erin staat?

Een imago... hij heeft alle soorten beelden in zijn tuin staan he, dus... misschien als speciaal iets achtig...

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Nee, niet echt.

Waarom zet hij ze dan hoofdzakelijk voor de straat?

Ja... daar kan ik niet op antwoorden.

Volgt deze tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Nee, ik denk het niet.

Denkt u dat deze persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Een bepaalde leefwijze? Nee, ik denk het niet want hij heeft echt alle soorten beelden door mekaar staan.

Welk beroep denkt u dat de inrichter van deze tuin beoefent?

Misschien wel beeldhouwer (lacht)?

Denkt u dat deze tuineigenaar veel verdient?

Nee, ik denk het niet.

Weinig, gemiddeld?

Euh, eerder weinig.

Smaakvol?

Ja, nee.

 

 

Respondent 8: Tuinkabouters

 

Had u een concept, wist u wat dat u ging doen?

Nee, dat is allemaal met stukskes zo gebeurd he. Dan zag ik iets staan dat interesseerde, dat zie ik graag en dan eh... zo... op dat plaatske daar, daar moet dat staan! Maar dat is allemaal niet tegelijk gekomen he.

Dus altijd van ‘Ik vind dat mooi, ik zal dat ergens zetten waar dat ik een plekje heb’.

Dat past zo he. En dan euh, op ne zekere moment daar vanvoor daar dat regentonneke (waterput) daar he

Is dat de brievenbus?

Dat is de brievenbus, maar hier hebt ge dan diene regenton.

Dus geleidelijk.

Ja per (onverstaanbaar) en zo. Maar we zijn daar ook nog van zin van vanachter daar op dat plaatske een dingen te zetten, zo’n een duiven – waar ge kunt duiven in zetten zo. Ook zo van dat model, maar dan...

Een beetje groter voor de duiven?

Ja

En heeft u rekening gehouden met uw buren en met wat zij zouden zeggen tijdens de inrichting?

Nee! Nee! Ik heb goede geburen! En ik blijf altijd op ’t mijn dus...

Maar denkt u dat ze het mooi vinden?

Oh! Dat wel he, want, allé, jaloers moet ik nu niet zeggen. Ze vinden het geweldig graaf en als ik iets nieuw gekocht heb ofzo dan komen ze kijken he en een taske koffie drinken enzovoorts.

Dat is gezellig he! Vindt u uw eigen tuin mooi?

Ja!

Vindt u hem geslaagd?

Neenee, voor mij is ‘em naar gelang ik mijn gedachte heb, zo. Een plekske... Dat moet bij mij gene groten tuin, genen dierentuin zijn he. ’t Mag ne gewonen...

Tuin, maar er moet iets...

Is er een stukske dat veel geld kost, ja, dan zie ik het graag, dat wordt ook gekocht. Maar dat kan eventueel iets heel goedkoop zijn, dat is...

Dat maakt niet uit?

Nee, dat maakt niks uit.

Wilt u dat de voorbijgangers zich welkom voelen als ze voorbij uw huis lopen?

Ja! Want regelmatig stoppen er, stoppen hier mensen ook!

En dat is wel de bedoeling dat de mensen geïnteresseerd zijn?

Ja! Zeker dat! Ge doet dat wel voor uw eigen, maar als de mensen geïnteresseerd zijn... Verleden jaar is daar een Hollands koppel gestopt. Die vonden het origineel. En die hebben daar foto’s van genomen.

Dat is plezant he?

Ja!

Kijkt u soms naar tuinprogramma’s, koopt u tuinboeken?

Nee, boeken koop ik niet, maar wel naar, naar Groene Vingers enzo... Allé, dat vind ik, dat bezie ik wel.

En volgt u dat ook, of zo maar af en toe een idee?

Nee, dat is zo maar – allé, dat program volg ik altijd he – maar euh, niet die recepten allemaal, hetgeen dat... ik doe m’n eigen dingen zo. Hetgeen dat ik denk dat is goed, dat doe ik.

Is er een bekende tuinier die u bovenal bewondert?

Nee

U heeft hier dus vanalle beelden en figuren en zo staan. Waarom staan die hier eigenlijk? Gelijk bijvoorbeeld die die daar vanboven staan met die plantjes op?

Ah! Dat is voor wat dingen te breken zo... Alleen ne paal, dat is zo maar ne paal he. Maar daar stonden vroeger, ja, over twee jaar, stonden daar van die grote Madonna’s op en die hebben ze er komen afhalen.

Oei gestolen?

Ja! Op ne morgen waren die weg! En dan heb ik er hier nog twee kleintjes staan. Die waren dan zo groot, dat was allemaal weg op ne morgen. Ik zeg... en nu hebben we er zoiets klein op gezet... nu staan ze vast he. Maar die, die stonden niet vast! Want dat was ne zware! Ge moest al ne sterke jongen zijn voor die erop te zetten! En euh...

En wát waren dat? Madonna’s?

Ja zo... een vrouw en een manneke zo he en dat waren...

En die waterput? Dat is toch een waterput he?

Ja, nee, dat is zo...

Dat vond u mooi gewoon?

Ja.

En ik heb gezien dat voor uw voordeur, dat die niet meer gebruikt wordt en dat daar ook drie beelden staan? Waarom die?

Ja! Omdat die... M’n vrouw die had hier zo vanalles voor gezet. Ik zeg ‘Dan zet ik daar vanvoor, langs de voorkant ook’ Ik zeg ‘Dan mogen ze langs achter komen!’ Ik zet daar dan maar vanalles voor! En dan ben ik dat oud koppel tegengekomen, want die staan daar al nen helen tijd, die, dat vrouwke en dat manneke (lacht) die oude mensen.

En die windmolen, waarom staat die daar?

Ah, dat is ook... Ik zag dat graag he! Ik zeg ‘Diene moet ik nog hebben!’. En met een schoon modelleke enzo... Ja.

En het Mariagrotje?

Ook zo, dat is ook zo. Goh! Daar hebben we lang over geklapt. Wij, wij rijden veel met den auto rond he en dan zag ik zo eentje staan. Ik zeg ‘Dat is schoon he’. ‘Ja’ zegt m’n vrouw, dat is ... Ma dan was nog een keuze: ‘Waar gaat dat komen?’. En der was eerst gezegd ‘Ginder in het hoekske daar, aan dat prieel daar he’ en dan ja... Ik zet mij hier vanvoor. Achter de, die dingen, die witte blokskes, daar staat de mazoutketel. En dan die dingen daarvoor gezet, dan is dat allemaal bedekt en dan in de zomer komen er nog bloembakken voor, bovenop zo, met rankes en dan is dat handig dicht he.

En dat is niet omdat u christelijk bent en omdat u graag een bezinningsplekje wou of zo?

Ik ben wel, wel christelijk, maar niet om te zeggen... dat is alleen maar omdat ik dat graag zie, niet omdat ik dat moet hebben.

Waar heeft u al die beelden gehaald?

Euh, goh! Da’s op verschillende plaatsen... In Aarschot, ...

In een tuincentrum of...

Ja. En dan in Olen... Daar... hebde allemaal plastieken figuren enzo, euh ‘Het Stalleke!’ in Olen. En dan van de vent dat ik iets zag staan en het speelt mij gene rol waar of hoe of...

Ja, maar toch meestal in tuincentra en...?

Ja. Meestal in tuincentras en zo gelijk in Aarschot.

En euh zo langs de steenweg hebt ge soms ook winkels met nen helen hoop... Daar ook?

Ja!

Ooit iets bij de Medussa gekocht?

Bij... ah! Die oude materialen daar? Nee! Daar heb ik nog niks gekocht.

En vindt u het belangrijk dat de voorbijgangers die beelden zien staan?

Ja, ja, dat is feitelijk de bedoeling he. Het geen dat ik graag zie, dat denken de bewoners misschien ook. En dat bewondert allé...

Dus het is niet voor uw eigen, u heeft ook zo iets van ‘ De mensen mogen het zien en mogen genieten van mijn tuin!’

Ja... ik stop het niet weg he!

U bent toch ook trots op uw tuin?

Ja! Zeker en vast!

Hebben de beelden een persoonlijke waarde voor u? Hebben ze...

Nee, nee. Alleen maar omdat ‘k... Dat, dat is mijn gedacht zo zo ja dat moet ik hebben en dan ga ik dat halen. ’t Is niet voor te zeggen...

Geen herinneringen aan?

Nee, geen herinneringen aan.

En toen dat die twee dan gepikt waren?

Ja, dat wel, daar had ik zo een beetje pijn van. Ik vond dat...

Maar niet van ‘Ai, dat is een erfstuk’ of zo...

Nee, dat niet! Maar ik vond dat... Ik zeg ‘ne mens steekt daar geld in’ en dat ze dat daar vanaf komen halen enzo... en ik zeg... Ik zou daar graag wat kwaad komen doen he. Dat wel maar euh... Dat is dan ne moment dat ik kwaad ben, maar euh...

Vooral kwaad omdat het gestolen is, niet omdat ge het kwijt zijt?

Dat he, neenee, dat he. Dat het een sentimentele waarde heeft, dat niet he. Maar euh... toch...

Wilt u iets aan de voorbijgangers duidelijk maken. Bijvoorbeeld...

Als ze iets vragen, dan wel he, maar dat ... speciaal vanvoor staat, dat niet he. Maar als ze iets komen vragen, dan geef ik wel uitleg.

Ik heb een aantal foto’s mee van andere tuintjes en daar ga ik nu over uw mening vragen. Of u dat mooi vindt, en dan heb ik nog een paar andere vraagjes over wat u daar allemaal in ziet.

 

Foto 1

 

Oké, dit is de eerste tuin. Wat vindt u daarvan?

Mooi he...

Ja, mooi? Zou u het zo doen?

Dat is zo... als dat tuintje bij mij zo moest gelegen zijn... Ja, dat is...

Dus u zou het ook zo doen als u in dat genre huis had gezeten?

Jajajaja.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Dat, dat weet ik niet.

Maar op basis van de tuin... denkt u dat dat sociale mensen zijn?

Ik denk het wel en ik denk ook wel creatieve mensen. Ja...

Als de eigenaar in zijn tuin aan het werken is, zal die gauw een praatje slaan met de voorbijgangers? Is dat iemand die ook tuiniert om te babbelen met de voorbijgangers?

‘k Geloof het niet!

Nee?

Nee, ik geloof dat dat het echt voor zijn eigen is.

Is de tuinier trots op zijn tuin dan? Hij steekt er zijn moeite in?

Jajajaja. Dat ziet ge al aan de afwerking he. Alles is verzorgd. Die, die doet dat gewoon voor zijn hobby en halftijds om ook... die kan dat verwezenlijken.

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ja! Dat geloof ik wel.

Hij maakt hem dus ook een beetje voor de straat?

Jajajaja!

Wilt hij een imago omhoog houden of is het gewoon van ‘Kijk dat ben ik, ik vind dat mooi, kijk er maar naar’?

Ja! Ik dat het voor zijn eigen, voor zijn imago, wel, zo’n beetje op te krikken zo.

Hebben de afzonderlijke objecten in de tuin voor u een betekenis? Wat vindt u bijvoorbeeld van die haan in het midden?

Ah! Dat was ik juist aan het bekijken!

En wat vindt u ervan?

Ah, dat vind ik prachtig! Ja. Echt waar.

En wat vindt u van die pomp? Ik heb gezien dat u zelf ook een pomp heeft...

Ja, dat is gewoon... Maar dit is een schoon koperen pomp, dat is... dat past erbij he!

Dus, geslaagd vindt u?

Dat vind ik geslaagd.

Vindt u dat die gebruikt moet worden ook als regenwaterpomp of mag die ook gewoon daar als versiering staan?

Ja, dat moet niet specifiek gebruikt... Die van mij die wordt gebruikt, die staat boven de regenput he. Maar dat mag als sierding dienen. Ja... toch zo hier he, dat is meer sier... Dat zou erg zijn voor die te gebruiken.

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ja... ik denk dat wel.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Dat is... een idee, volgens mij is ‘t... De toon aangepast aan z’n huis.

Dus alles past mooi samen?

Ja.

En denkt u dat de persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Dat geloof ik niet.

Welk beroep denkt u dat de inrichter van de tuin beoefent?

Euh... heeft die dat zelf allemaal gemaakt of heeft hem ...

Dat weet ik niet. Ik gewoon foto’s van de tuinen getrokken, ik ken de mensen niet.

Dat weet ge niet. Voor mij is het nen aangelegden tuin.

Dus u denkt dat er nen tuinarchitect bij is geweest?

Ja, misschien wel euh... zijn begrip of zijn dingen erin gestoken, maar euh, ik geloof wel dat dat... volgens... als ge dat zelf gaat doen, want het is allemaal perfect zo... die lijnen komen allemaal mooi... ‘k Geloof niet dat ge dat zelf, zonder zonder hulp kunt.

En wat voor beroep denkt u dan dat die persoon heeft?

Oh, ik denk dat dat nen dingen is. Dat dienen ergens op nen bureau zit.

En verdient die daar veel, of verdient die daar weinig?

Jajaja!

Hij verdient veel?

Ja!

En vindt u het smaakvol, vindt u het mooi?

Ja! Echt wel. ’t Is geslaagd!

Oké, volgende foto!

 

Foto 2

 

Wat vindt u daarvan?

Euh... wie... Dat vindt ik mijn genre niet. (lacht)

Niet uw genre?

Nee.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Dat geloof ik niet! Dat is meer een een afsluiting, voor niet binnen te kijken, of niet binnen te komen.

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Dat weet ik niet!

Is de tuinier trots op zijn tuin, steekt hij er moeite in?

Ge kunt er weinig van zeggen he... Hij heeft alles weggestopt!

Nee dus?

Nee

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja, dat ze niet welkom zijn!

Dat ze weg moeten blijven?

Ja

Volgt de tuin een bepaald idee, een bepaalde stroming, een bepaalde leefwijze?

‘k Weet niet. Voor mij is het zo afgesloten gelijk een gevang.

Een idee van een beroep voor de eigenaar?

Dat is, ik denk dat dat wel euh... iets van ingenieur of zo... van die aparte mensen zo!

Verdient die veel?

Ik denk het wel.

Smaakvol?

Dees? Nee!

U zou het nooit doen?

Nee! Nooit niet!

Oké, volgende foto!

 

Foto 3

 

Wat vindt u daarvan?

Deze? Dat is vroeger mijn droom geweest se... van zo’n paar leeuwekes. Mooi. Gewoon! Schoon voor dat huis zo. Niet, niet te veel. Nee, ’t is... Het huis zelf is geweldig mooi.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja, dat denk ik wel se!

Ze slaan een praatje met de buren en de voorbijgangers?

Ja!

En ze zijn sympathiek?

Ja.

Is de tuinier trots op zijn tuin, steken ze er moeite in?

Ja, ze steken er moeite in, want het is ook verzorgd he.

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ja. Absoluut.

Doet hij het een beetje voor de straat of voor z’n eigen?

Voor z’n eigen.

U denkt niet dat hij probeert van een beetje een imago te scheppen of zo?

Neenee!

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja, dat ze, dan voor te bekijken hoe dat ‘em ’t gemaakt heeft zo he.

Wat vindt u van die potten?

Ja, dat is mooi.

Zou u het zelf zetten of?

Ik zou eerst die, die leeuwen...

En wat vindt u van de brievenbus? Dat is zo’n tonneke met zo’n ventje op.

Dat, dat is ook mooi. Ja dat...

Ik heb u net onderbroken, wat wou u nog van de potten zeggen?

Ah, die potten is heel mooi. Ik zeg het, ik zou de leeuwen pakken.

En wat vindt u van de huisnaam?

Wat staat daar op?

Ooievaar.

Ooievaar? Dat is... dat past erbij he.

Zou u zelf ooit een naam op uw huis zetten?

Als ik zo moest hebben... Jaja, als ik dat moest hebben... maar het dees dat stond er al he. Maar als ik een huis op m’n eigen zou zetten, gelijk dat, ja, dan moest ik ne naam, dat kreeg ne naam!

En wat vindt u van zo’n dakornamenten?

Dat is... dat is prachtig! Echt waar, dat is... Dat is heel mooi, daar wordt het huis volledig door he.

Volgt de tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Ja, dat is... hoe moet ik u dat nu uitleggen? Hier, die lege planten, en dan gaat dat hoger bouwen...

Dus dat het mooi uitgewerkt is, en mooi met het decor is gemaakt?

Ja... mmm.

Denkt u dat hij een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

‘k Denk het wel.

Ja? En wat voor leefwijze?

Omdat ‘em zo naar achter hoger gaat en... daar achter gaat zitten en dan daar zo rustig wil zijn.?

Vanvoor is het openbaar, vanachter is het privé?

En daar is het privé, rustig en zo om van verder, zo ge zegt, van de zijkant naar vanvoor te kijken.

Een idee van een beroep van de tuineigenaar?

Dat kan nen aannemer zijn he.

En verdient die veel, verdient die weinig, verdient die gemiddeld?

Ja, die zal wel redelijk verdienen, nen aannemer.

Ja, veel dus. Smaakvol?

Ja, dat is smaakvol.

Dat vindt u echt mooi?

Jajaja. Dat is, dat is mijn stijl zo’n beetje.

Oké, volgende foto.

 

Foto 4

 

Wat vindt u daarvan?

Nee, dat is, dat is niet m’n. Dat kan mooi zijn, maar dat is niks voor...

Dat is niet uw ding?

Nee (lacht) Daar kan ik niks...

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Het zou wel kunnen. Het zou wel kunnen, want het is een oud huis. ’t Zou best kunnen. ‘k Zeg het daar kan ik...

U vindt het niet uit de tuin uitstralen dat de mensen welkom zijn?

Neenee

Denkt u dat de eigenaar alllegauw een praatje met u slaat als hij in de tuin zit?

Ja, dat zou wel kunnen. Maar hij heeft zogezegd z’n bloemen staan voor daar alle soorten zo eh... ‘k denk wel dat – als ge moest geburen zijn – dat ‘em verschillende tuinterrassen... allé, dat zou ik doen!

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ja...

Is deze tuinier trots op zijn tuin, steekt hij er moeite in?

Hij steekt er veel moeite in op zijn manier he.

Wil de eigenaar dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ik geloof dat wel, ja.

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Ja, dat dat zo... Ja... meer zo verwilderd! Meer natuurlijker! Hij wil het niet bijgewerkt! Gewoon geplant en zo laten groeien... Dat hij...

Dat hij het voor de natuur heeft?

Meer natuur zo... Puur natuur he!

Volgt deze tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Ja, dat is de kunststroming van dat oud huis he. Oud en alles laten groeien zo... Niet bijgewerkt, natuurlijk, helemaal natuurlijk he.

Een bepaalde leefwijze die wordt gepromoot?

Oude mensen, ja, rust, rustiek zo...

Een idee van een beroep van de eigenaar?

Dat kan nen ouden boer geweest zijn.

Denkt u dat die eigenaar veel verdient?

Ik denk dat dat middelmatig is!

Smaakvol?

Ik denk dat dat gewoon is... ja, gewoon euh... niks speciaal eraan. Ja, smaakvol...

U zou het doen?

Nee, nee.

Niks voor u? Oké dan, volgende foto.

 

Foto 5

 

Wat vindt u daarvan?

Hmm... dat is al... Dat is iets geweldig he.

Mooi?

Goh! Da’s heel mooi! Da’s nen, nen tuin voor heel veel, heel veel geld! Ik weet wat dat ongeveer kost zo’n figuren allemaal... Maar dat past er schoon bij ook... Hmm.

Denkt u dat u welkom bent bij die mensen?

Ja... Wel ik denk wel dat ze het gedaan hebben om het te laten bekijken. Hmm

Meer voor de straat of...

Jajajajaja.

En willen ze een imago scheppen?

Ja!

Ze spiegelen hun niet af gelijk ze echt zijn?

Neeneeneenee. Nee, dat is...

Denkt u dat ze iets willen meedelen?

Ja... meedelen, ik denk dat ze willen zeggen dat ze dat zelf gedaan hebben. Dat ze er trots op zijn.

Ze zijn er dus trots op, ze steken er werk in?

Ja.

Ze doen de tuin dus grotendeels om ernaar te laten kijken... Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ja... ja..wel, want hij, die zo’nen tuin heeft, dat is ne sympathieke mens, volgens mij toch.

Volgt deze tuin een bepaald kunststroming, een bepaald idee?

Nee, dat zijn allemaal werkskes, volgens mij op zijn eigen, of van den architect die dat zo uitgeeft zo he. Want dat moet daar komen en dat moet daar komen en dat dat staat daar op zijn plaats zoiets.

Een bepaalde leefwijze die wordt gepromoot?

Gewoon... da’s voor mij, volgens mij is dat grotendeels ne gewone mens... ne werkmens zo. Die der ne groten hobby van maakt he, van het onderhouden van de ...

En wat voor beroep heeft die dan, denkt u?

Dat kan ne fabriekswerker zijn.

Nen arbeider?

Nen arbeider, ne gewonen arbeider!

En hoeveel verdient die, gemiddeld, meer dan gemiddeld, minder?

Dat zal wel gemiddeld zijn, want euh... ne gewone werkman is maar gemiddeld he (lacht).

Oké, smaakvol?

Héél smaakvol!

Dat zou u ook graag hebben?

Ja! Dat is...

Oké, volgende foto.

 

Foto 6

 

Wat vindt u daarvan?

Dat is magnifique! Jaja... dat is grotachtig he. Dat is... niet omdat dat dat beeld, dat hoort erbij he. ‘k Zal niet zeggen dat ik dat hier vanvoor zou zetten he. ’t Is alleen dat dat mooi is.

Denkt u dat u welkom bent bij de mensen die dat in de voortuin plaatsen?

Dat staat in de voortuin dees he?

Ja

‘k Denk dat het hun bedoeling is.

Dat u welkom bent?

Ja.

Denkt u dat de eigenaar allegauw een praatje met u zal slaan als hij erbij zit en er passeert iemand?

Ik denk dat wel, als ge dat... als ge daarover begint, dan geloof ik het wel.

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden?

Ja zenne!

Is deze tuinier trots op zijn tuin? Steekt hij er moeite in?

Ja, dat ziet ge he.

Wil de eigenaar dat er naar zijn grotje wordt gekeken?

Jajaja, hij zet het vanvoor voor ernaar te laten kijken he

Denkt u dat de eigenaar van die tuin iets aan de voorbijgangers wil meedelen? Zo ja, wat?

Ik denk dat ‘em wil bewijs maken dat ‘em echt katholiek is.

Schept ‘em dan zo een beetje een imago, zo van ‘Ik ben echt wel nen brave mens.’

Jajaja! Nen braven mens heeft daar niks... ‘Ik laat het zien, ik wil het laten zien, ik.’

Volgt deze tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee?

Ja dat, dat is gewoon daarnaar laten kijken waar dat ‘em het over heeft, wat ‘em in zijn eigen, in zijn binnenste heeft.

Promoot ‘em een bepaalde leefwijze?

Dat weet ik niet... Ja, wat moet ik daar op zeggen. Ne serieuze! Ne kalme stille mens zo... Op z’n eigen leven.

Welk beroep denkt u dat de inrichter beoefent?

Dat? Volgens mij is dat ne gepensioneerde. Zo op pensioen zo, rustig!

Denkt u dat deze tuineigenaar veel verdient?

‘k geloof dat ‘em een gewoon pensioen heeft gelijk...

De gemiddelde mens?

Ja.

Smaakvol?

Ja! Heel mooi.

Zou u het ruilen voor uw eigen grotje?

Nee! ’t Is m’n eigen ding he!

Oké, volgende foto!

 

Foto 7

 

Wat vindt u daarvan?

’t Is niet mijn stijl.

Nee? Waarom niet?

Die vensters komen te laag, allé...

En wat vindt u van het gazon?

Niet verzorgd. Nee, ligt er niet mooi bij. ’t Is wel mooi aangelegd, zo’n beetje schuin zo. Maar... euh, ’t is, ja ’t is gewoon.

Denkt u dat u welkom ben bij die mensen?

Bwa ja...

Zouden ze een praatje met u slaan als ze in den tuin zitten?

Ik denk niet dat ge daar veel een praatje kunt mee slaan. Ik veronderstel dat die mensen, als dat een koppel is, gelijk gaan werken en dat want ge ziet dat vanachter dat die muur vanachter... ge zult ze niet veel vanvoor zien, denk ik.

Dus geen al te sociale mensen?

Neenee!

Denkt u dat u de tuinier sympathiek zou vinden, als u ze toch kende?

‘k Geloof het niet.

Wat voor beroep denkt u dat ze doen?

Ik veronderstel dat ze allebei in in dingen werken, allé, op nen bureau zitten of zo.

Verdienen ze veel, weinig, gemiddeld?

Dat wordt toch wel redelijk betaald he.

Ja, veel. Zijn die trots op hun tuin? Willen ze hem tonen?

Nee, ze willen ‘em niet tonen, want euh, hier ziet ge niks, maar ge ziet wel, vanachter, dat dat nog dieper loopt en daar zal nog wel wat in verscholen zitten.

Denkt u dat ze iets aan de voorbijgangers wil meedelen?

Nee

Volgt deze tuin een bepaalde kunststroming, een bepaald idee, bepaalde leefwijze?

Nee, dat is gewoon... hun gedachte zo... niemand heeft met hun een affaire he.

Vindt u dat te vergelijken met de haag van daarnet?

Nee. Nee. Dat kunt ge niet vergelijken! Dat zou wel passen als die haag, hiervoor... dat zou nu wel passen.

Maar denkt u dat er eenzelfde genre mensen woont gelijk bij die haag?

Dat geloof ik niet, nee.

Oké, omdat u ook zegt dat die meer teruggetrokken leven, minder sociaal zijn.

Ja, ja... Dat heeft nen andere stijl van bouw en alles...

Vindt u deze tuin smaakvol?

Nee.

Oké, volgende foto.

 

Foto 8

 

Wat vindt u daarvan?

Overdreven.

Nog iets?

Gewoon teveel! Er zijn mooie dingen bij. Maar... ’t is teveel. ’t Is – ja wat moet ik zeggen – ’t is een circus he. Het is niet... het staat niet bijeen zo... ’t Is allemaal zo ondereen. Een kip! Dat hoort bij... in een hoekske of zo. Niet bij een madamme... NEE!

Het past niet?

Nee, dat past bij mij niet, nee!

Denkt u dat u welkom bent bij die persoon?

Euh, ik geloof dat dat wel, nen oudere mens, ma die, want hier vroeger in’t straat had ik ook zo ene wonen. Diene zette ook zo alles voor eens te laten zien zo... En dan speelde ‘em daar van die oude muziek bij van vroeger en ik denk dat dat ook zo is.

Dus, denkt u dat u welkom bent of...?

Nee, nee!

Die slaat niet snel een praatje met u?

Neeneenee, diene is met z’n klein mannen, met z’n kinderen bezig!

Dus die beelden zijn echt zijn kinderen?

Jaja!

Steekt hij er veel werk in?

Ja, daar is wel werk aan, want het staat zo overhoop vol...

Dat het onderhoud nogal zwaar wordt?

Jajaja. Daar is, daar staat té geweldig veel! Dat is goh! Daar is zeker alle dagen twee uur werk aan!

Is hij er trots op?

Jaja. Want ze zijn, ze zijn verzorgd he! Want ze zijn... daar is niet gewoon... Nee, hij zal er wel trots op zijn!

Wat vindt u bijvoorbeeld van tuinkabouters? Eigenlijk, als u zélf een tuinkabouter ziet staan, wat denkt u dan? Want u heeft er verschillende in uw tuin.... maar wat denkt u als u dat ziet staan?

Als dat niet teveel is, dan ja... Ik zie dat graag he, nen tuinkabouter. Niet dat dat voor mij iets speciaal oproept of zo... Maar, maar euh ’t is gewoon ne kabouter, ja... Ik zie dat graag.

Maar houdt dat iets voor u in, waarom ziet u dat graag?

Ja... (lacht)?

Vindt u dat gewoon een mooi figuurtje, vindt u het sprookjesachtige karakter van dat figuurtje mooi?

Ja! Awel ja... sprookjesachtig zo... dat is...

Zo wat het kinderlijke idee van het vrolijke, het magische?

Het kinderlijke idee, simpel, simpel!

Vindt u dat een vrolijk wezentje?

Ja! Dat is wel een vrolijk wezentje.

Wat vindt u van dat Afroditebeeld daar vanachter?

Als, als ge daar op zou zien, dan zou dat wel meevallen he. Dat is meer abstract zo he.

Ja, dat is zo’n Grieks, mythologisch, wit beeld he. Mooi, lelijk?

Nee, mij interesseerd dat niet zo... zo’n abstract gedoe...

’t Is niet echt uw ding?

Nee.

Hij wil dat er naar zijn tuin wordt gekeken?

Ja. Maar op afstand!

Ze mogen er niet tussen gaan lopen?

Dat zou ik zo niet kunnen geloof ik (lacht).

Ja ook niet, maar als ze het proberen... Er moet geen kind met een bal voorbij komen?

Neeneenee!

Euh, denkt u dat de persoon een bepaalde kunststroming of een bepaald idee volgt?

Nee! Volgens mij... houdt ... hetgeen dat ‘em mooi vindt en dat ‘em denkt dat ‘em mooi vindt en dat wordt daar geplaatst zo...

Denkt u dat de persoon een bepaalde leefwijze in zijn tuin promoot?

Nee.

Welk beroep denkt u dat de inrichter van de tuin beoefent?

‘k Denk dat het... dat zijn ook, volgens mij op pensioen. Ne mens op leeftijd.

Denkt u dat de tuineigenaar veel verdient?

Het gemiddelde loon.

Smaakvol?

Nee.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende