Klassenstrijd in de tuin. Communicatie via (kitsch)objecten in de tuin. (Isabelle Borremans)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Referenties

 

Barthes, R. (1976) Elements of semiology. London: Cape.

Beck, U. (1994) Riskante freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt.

Billiet, J.B. (1990) Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek: Ontwerp en dataverzameling. Leuven: Acco.

Bourdieu, P. (1979) La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: de Minuit.

Brecht, B. (1982) Popularity and Realism. In F. Frascina, & C. Harrison, Modern Art and Modernism: A Critical Anthology, London, pp.227-231.

Culler, J.D. (1975) Structuralist poetics: structuralism, linguistics and the study of literature.London: Routledge and Kegan Paul.

De Meyer, G. (1989) Bekentenissen van een kitsch-liefhebber. Wat is kitsch; waar is kitsch te vinden; wat communiceert kitsch? In B. Suykerbuyk, & H. Bluhme (Reds.), De troeven van kitsch: subversie en conventie van renaissance tot postmodernisme: papers from the First international congress on kitsch and camp, Antwerp, 21-23 April 1988. (pp. 9-12). Antwerpen: UIA.

De Meyer, G. (1995) Populaire cultuur. Leuven-Apeldoorn: Garant.

De Meyer, G. (2001) Tuinkabouters praten echt! Over de boodschap van de tuinkabouter en de culturele betekenis van tuinkitsch. In S. Dhaene, H. Cottyn, & H. Vandenberghe (Reds.), Mannen met baarden. Over de tuinkabouter. (pp. 13-32) Leuven: Van Halewyck.

De nachten [WWW] (14.7.2001). Huis van Alijn: http://www.huisvanalijn.be/nl/activiteiten/archief.html#

Deschamps, J.M. (Prods.) en Jeunet, J.P. (Reg.) (2001). Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain [Film]. France: UFD.

Dichter, E. (1960) The strategy of desire. Boardman: New York.

Dobbelaere, K. (1988) Sociologie. Leuven: Acco.

Fauconnier, G. &, van der Meiden, A. (1993) Reclame: een andere kijk op een merkwaardig maatschappelijk fenomeen. Bussum: Coutinho.

Geerts, P. (20.05.2000) Tuttige tuinkabouters worden hip statussymbool. De Morgen, p.74.

Geerts, P. (23.01.1999) Klassenstrijd in de tuin – deel 1. De Morgen, p.45.

Geerts, P. (28.02.1998) In België zijn we niet bang van de leegte. De Morgen. Het vrije leven magazine, p.41.

Geerts, P. (30.01.1999) Klassenstrijd in de tuin (deel 2). De Morgen, p.43.

Geerts, P. (6.02.1999) Klassenstrijd in de tuin (deel 3). De Morgen, p.43.

Gerrie (z.d). Gerrie’s homepage: Tuinen [WWW]. Lycos: http://members.lycos.nl/ganbeek/homepage/tuinen.html [25.3.2003].

Hauser, A. (1982) The sociological Approach: The Concept of Ideology in the History of Art. In F. Frascina & C. Harrison, Modern Art and Modernism: A Critical Anthology. London, pp.233-237.

Heerbrant J.-P. (2001) Kleine onvermoeibare werkers met de eeuwige glimlach. Een duik in de geschiedenis van de tuinkabouter. In S. Dhaene, H. Cottyn, & H. Vandenberghe (Reds.), Mannen met baarden. Over de tuinkabouter. (pp. 33-50) Leuven: Van Halewyck.

Hendryckx, M. (2.1998) Zeg het met een brievenbus. Standaard Magazine nr.9, p.16-17.

Hufnagl, H. (1999) Gartenzwerge. Irgendwo da drauβen im Grünen... Wien: Christian Brandstätter Verlagsgesellschaft.

Jacobs, M. (2001) Tuinkabouters in beweging. Een bijdrage tot de cybernanologie. In S. Dhaene, H. Cottyn, & H. Vandenberghe (Reds.), Mannen met baarden. Over de tuinkabouter. (pp. 65-100) Leuven: Van Halewyck.

Jouannais, J.-Y., (1999) Des nains, des jardins: essai sur le kitsch pavillonnaire. Paris: Hazan.

Laermans, R. (1999) Communicatie zonder mensen. Een systeemtheoretische inleiding in de sociologie. Amsterdam: Boom.

Laermans, R. (1999). Het mysterie van de goede smaak. In T. Quik (Reds.) Smaak: mensen, media, trends. (pp. 13-49). Zwolle: Waanders.

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain [WWW] (z.d.), Tiscali Pages perso: http://www.chez.com/ameliemelo/ecrans1.htm.

Lee, M.J. (1993) Consumer culture reborn: the cultural politics of consumption. London: Routledge.

Maso, I. & Smaling, A. (1998) Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom.

Ongenae, C. (5.2002) Kabouter Plagiarus. DMMagazine, p.6.

Pasolini, U. (Prod.) en Cattaneo, P. (Reg.). (1997). The Full Monty [Film]. United Kingdom: 20th Century Fox.

Slater, D. (1997) Consumer culture and modernity. Cambridge: Polity Press.

Somers, V. (vanya.somers@mercator.be). (9.5.2003). Tuinkabouter van de reclamecampagne [Email aan I. Borremans (isabelleborremans@hotmail.com)]

Stichting Recreatie in samenwerking met het Algemeen Verbond van Volkstuindersvereenigingen in Nederland (1978) Over volkstuinen... nu. Stichting Recreatie.

Tuinkabouters in beweging [WWW] (14.7.2001). Huis van Alijn: http://www.huisvanalijn.be/nl/activiteiten/archief.html# [20.3.2003].

Van Braak, J. (z.d.a). De Formele Tuin [WWW]. B.V. Tuinen.nl: www.tuinen.nl [1.4.2003].

Van Braak, J. (z.d.b). De Cottagetuin [WWW]. B.V. Tuinen.nl: www.tuinen.nl [1.4.2003].

Van Daele, H. (2000) Toen bijna iedereen sliep. Averbode: Uitgeverij Altoria.

Van Dale Taalweb (7.12.2002) Volkstuin. Van Dale: URL www.vandale.nl.

Van den Bulck, J. (1999) Syllabus algemene communicatietheorie. Leuven: Acco.

Van Dijk, J. (voorjaar, 1997). Buiten house en Nirvana. Over ongelijkwaardige cultuurverschijnselen. [WWW] Universiteit Amsterdam, faculteit maatschappij- en gedragswetenschappen, Discorsi, faculteitsblad PSCW: URL http://www.pscw.uva.nl/discorsi/30.7/muziek.html.

Van Poecke, L. (1991) Verbale communicatie. Leuven-Apeldoorn: Garant.

Van Poecke, L. (2001) Nonverbale communicatie. Leuven-Apeldoorn: Garant.

Van Poecke, L. (2002) “Oh nee! Gewassen op 40° en toch verkleurd” Analyse van de gedrukte reclameboodschap. Leuven-Apeldoorn: Garant.

Van Zuylen, G. (1994) Tous les jardins du monde. Paris: Gallimard.

Vercruysse, T. (1999) Het gebruik van goederen als communicatiemiddel. [Licentiaatsthesis]. Leuven: KULeuven.

Verhoeven, K. (29.6.2001) Lach niet met tuinkabouters. Stunt voor tentoonstelling ontaardt in hype. De Standaard, z.p.

Verlinden, V. (6.11.2001) Pompoensoep voor een betere wereld. De Morgen, p.6.

Yahoo [WWW] (10.3.2002). Yahoo: www.yahoo.com [17.3.2002]

Zijderveld, A.C. (1974) De relativiteit van kennis en werkelijkheid: inleiding tot de kennissociologie. Boom: Meppel.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende