Sociale achtergrond van de Gentse sportverenigingen en hun bestuurders op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw

(1890-1914).

 

Joachim Derwael

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. E. Vanhaute

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Deel I: De situatie te Gent op het einde van de negentiende en bij het begin  van de twintigste eeuw

     1. De sociaal-economische situatie

     2. De politieke situatie

 

Deel II: Wat betekent de term "sport"?

     1. Definitie

     2. Visie op sport op het einde van de negentiende en het begin van de   twintigste eeuw

 

Deel III: Overzicht van de Gentse sportverenigingen (archiefinformatie)

     1. Atletiek- en voetbalclubs

     2. Automobielclubs

     3. Cricket

     4. Golfclub    

     5. Onbepaalde sportclubs

     6. Paardenclubs

     7. Roeiverenigingen

     8. Schermverenigingen

     9. Skatingclubs

     10. Tennisclub

     11. Vliegclubs

     12. Wielrijdersverenigingen

     13. Zeilverenigingen

 

Deel IV: Plaats van de sportverenigingen in de Gentse samenleving

     Hoofdstuk 1: Sport, een elitaire aangelegenheid?

         1.1 Jaarlijkse lidmaatschapsgelden vs. weeklonen

             1.1.1 Algemeen

             1.1.2 Verschillende soorten leden en de jaarlijks te betalen lidmaatschapsgelden

             1.1.3 Voorwaarden

             1.1.4 Vergelijking lidmaatschapsgelden-lonen

         1.2 Vrije tijd vs. arbeidstijd  

         1.3 Besluit

     Hoofdstuk 2: De banden tussen de verschillende sportverenigingen

         2.1 De Automobile-club des Flandres

         2.2 De wielerclubs

         2.3 De roeiverenigingen en de K.A.A.G.

         2.4 De zeil- en paardenclubs

         2.5 De schermverenigingen

         2.6 De overige sportverenigingen

         2.7 Besluit

     Hoofdstuk 3: De clublokalen van de diverse sportverenigingen

         3.1 De Kouter en omgeving

         3.2 De clublokalen in de nieuw aangelegde straten

         3.3 De lokalen van de wieler- en schermclubs

         3.4 Besluit

 

Deel V: De sociale achtergrond van de bestuursleden van de roei- en andere sportverenigingen

     Hoofdstuk 1: De Gentse roeiverenigingen

         1.1 Ontstaansgeschiedenis

         1.2 De spanningen tussen de verschillende roeiverenigingen

         1.3 Sociale achtergrond van de bestuursleden

             1.3.1 Beroep

             1.3.2 Belastingen

              1.3.3 Eventuele politieke gebondenheid

     Hoofdstuk 2: De sociale achtergrond van de bestuursleden van de verschillende sportverenigingen

         2.1 Atletiek- en voetbalclubs

             2.1.1 Beroep

             2.1.2 Belastingen

             2.1.3 Eventuele politieke gebondenheid

         2.2 Automobielclubs

             2.2.1 Beroep

             2.2.2 Belastingen

             2.2.3 Eventuele politieke gebondenheid

         2.3 Golfclub

         2.4 Paardenclubs

             2.4.1 Beroep

             2.4.2 Belastingen

             2.4.3 Eventuele politieke gebondenheid

         2.5 Schermverenigingen

             2.5.1 Beroep

             2.5.2 Belastingen

             2.5.3 Eventuele politieke gebondenheid

         2.6 Tennisclub

         2.7 Vliegclub

         2.8 Wielrijdersverenigingen

             2.8.1 Beroep

             2.8.2 Belastingen

             2.8.3 Eventuele politieke gebondenheid

         2.9 Zeilclubs

             2.9.1 Beroep

             2.9.2 Belastingen

             2.9.3 Eventuele politieke gebondenheid

         2.10 Burgerkr. en G.e.V.: twee katholieke verenigingen

         2.11 Besluit

 

Algemeen besluit

 

Bibliografie

 

Lijst der gebruikte afkortingen

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende