Licentiaatsverhandelingen on-line
Mastertheses on-line

Schreef u, als student, een licentiaatsverhandeling of doctoraalscriptie? Dan hebt u daaraan ongetwijfeld twee jaar hard gewerkt. Nadien blijkt, in vele gevallen, dat slechts weinig mensen uw werk lezen of er toegang tot hebben. Met dit project willen we daaraan iets doen. Door dergelijke verhandelingen on-line te plaatsen bereiken ze een grotere groep van geïnteresseerden. Indien u er ook zo over denkt, mogen we u dan vragen ook uw thesis ter beschikking te stellen aan anderen, via ons project e-thesis.

 

 

Thematisch overzicht

Geschiedenis: Nieuwste Tijden, Nieuwe tijden, Middeleeuwen, Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

Nieuwe verhandelingen online

 

 

>>>

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

 

           

Reeds 1026 verhandelingen on-line, goed voor ruim 154.300 bladzijden tekst
+ vele honderden grafieken, tabellen en afbeeldingen

Laatste aanpassing op donderdag 27 september 2018

 

       

 

 

meer dan 1000 scripties on-line (meer dan 150.000 pagina's)                                                                                                                more than 1000 theses on-line (more then 150.000 pages)

Stuur uw verhandeling via een e-mail naar e-thesis!!!!!                                                     Send your thesis by email to e-thesis!!!!!!!

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

No part of this website may be reproduced and/or made public in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of the author.
E-thesis can not be held responsible for the contents of the publications on this site. Each author bears the entire responsibility on the entire content of his/her thesis. At all times each author has the right to introduce modifications to his/her thesis or to remove it from E-thesis.
All the text fragments, graphs, tables, illustrations, photograph etc… on E-thesis support the argumentation of the scientific research. They are provided (as far as this is possible) with the necessary bibliographic references. If the author and/or claimant has objection against the use of a citation from his/her work or if, unintentionally, a disturbing error appears in the work, the people concerned should contact us. The citation in question will be immediately adapted or removed.