Een verklaring van het ontstaan en de politieke evolutie
van gewapende links-revolutionaire bewegingen
in Nicaragua en El Salvador.

 

pdf-version

Geert Nauwelaerts

 

Eindverhandeling met het oog op het behalen van de graad van licentiaat
in de politieke en sociale wetenschappen
 

Academiejaar 1992-1993
 

Universitaire instelling Anwerpen

DEPARTEMENT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN
RICHTING INTERNATIONALE POLITIEK
 

Promotor: Prof. Dr. Filip Reyntjens
Co-promotor: Assistente Mia Philips
Verslaggever: Prof. Dr. Guido Dierickx

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,8 mb)