Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thematisch overzicht

<<<   >>>

Nieuw

 

Geschiedenis:           
Nieuwste Tijden

Nieuwe tijden

Middeleeuwen

Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

 

 

Antropologie/Anthropology

 

 1. Kaia Kuku. Geweld bij de traditionele Purari tussen circa 1880 en 1900. (Johan de Wal)

 2. De crisis van het polytheïsme. De visie van De Moor op het ontstaan van Israëls monotheïsme. (H.E.M. de Lange de Klerk)

 3. ‘The other half of the story’. A study of the role of men in women’s empowerment in a Brazilian favela. (Hilda Alberda)

 4. “A voyage of discovery” De antropoloog in de Amerikaanse documentairemaker Frederick Wiseman. (Eva Lamont)

 5. Las Plantas Maestras en de Zoektocht naar Harmonie. Een onderzoek naar de betekenis van het hedendaagse sjamanisme vanuit een veldwerkervaring bij de Shipibo indianen in het Amazonewoud van Peru. (Veerle Vandoren)

 6. Boeddhisme en ecologie: mogelijke kruisbestuivingen voor ontwikkeling? (Jeroen Watté)

 7. Tiele! Turis! The social and ethnic impact of tourism in Siberut (Mentawai). (Laurens Bakker)

 8. De controverse over de feodale productiewijze in Latijns-Amerika. (Matthias Lievens)

 9. De transmissie en toekomst van de traditionele Navajocultuur. (Lieselotte Olders)

 10. Puzzel van geweld. Een constructie van stukjes. Een discoursanalyse naar de legitimering van geweld in het Mapuche conflict in Chili. (Carolijn Terwindt)

 

Afrikaanse en Oosterse talen en culturen

 1. De Palestijnse burgers van Israël. Een studie in het etno-regionalisme. (An Van Raemdonck)

 2. Van Zuid-Rhodesië tot Zimbabwe. Een vergelijkende studie tussen de krijgstheorie van Generaal Vo Nguyen Giap en de onafhankelijkheidsstrijd in Zuid-Rhodesië. (Milena De Wael)

 3. Televisie in Burkina Faso: een analyse van de manier waarop kijkers hun ervaringen verbinden met televisieboodschappen. (Barbara Schepens)

 4. De "glocaliteit" van een wereldreligie: hoe de pinksterbeweging in Ouagadougou (Burkina Faso) zich "contextualiseert" via de media. (Sylvie Vanderhoydonck)

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

 1. De archieven van het Universitair Centrum voor Ontwikkeling en Vrede (UCOV), het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) en de Internationale Vereniging van de Universitaire dagen van de Vrede (JUP) bewaard in het Universiteitsarchief van de VUB. Studie van de archiefvormers, studie van de archiefvorming, toepassing van PALLAS en inventarisering. (Christophe Verheyden)

 2. De problematiek van verzuurd papier. Casus: verzuring in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen. (Leen Breyne)

 3. Op zoek naar Vaste Waarden. Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006. (Vincent Sterken)

 4. Inventaris van  het  archief van Wim Van Gansbeke op het Vlaams Theater Instituut (VTi). (Sébastien Baudart)

 5. Inventaris van het archief van het laboratorium voor Artificiële Intelligentie van de VUB. (Kristof Selleslach)

 6. Inventaris van het archief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria te Lokeren (1808 – 1983). De congregatie, het stedelijk hospitaal Sint-Benedictus, het maison Saint-Benoit: asile pour jeunes filles aliénées en het medisch-pedagogisch instituut Sint-Benedictus. (Maarten Savels)

 7. Een selectielijst voor het dynamisch papieren archief van het nationaal secretariaat van de vzw Oxfam-Wereldwinkels en de CV Oxfam Fairtrade. (Katlijn Vanhee)

 8. De constructie van een geïntegreerde thesaurus voor gebruik in een vrije-tekstomgeving. (Bruno Vermeeren)

 9. Inventaris van het "Oud archief van de schepenbank van Lokeren" (ca. 1550 – 1795). (Véronique Bonkoffsky)

 10. Achter de coulissen. Selectielijst voor het archief van een theatergezelschap en Inventaris van het KNS-archief. (Els Michielsen)

 11. Leopold Slosse en de grote rijkdom aan biografische gegevens in zijn nalatenschap. (Ann Augustyn)

 12. De coördinerende diensten van het stadsbestuur van Brugge na 1945: een structuurstudie. (Dominiek Dendooven)

 13. Inventaris van het archiefblok Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (1959 – 1987), deel van het archiefbestand Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB). (Marc Bastijns)

 

Biologie en milieustudies

 1. Een studie van het sociaal kapitaal bij etnische sportclubs. (Idris Haesendonck)

 2. Simuleren van weefselgroei op basis van een partikel-gebaseerd model. (Stefan Wittocx)

 3. Inleidende studie naar het territoriaal en vocaal gedrag bij Epipedobates tricolor (Anura: Dendrobatidae). (Kris Hermans)

 4. Shift NW-BXL. (Maarten Dieryck en Jan Schollaert)

 5. Study the Dominance Hierarchy and its Role in Social Organization in Hanuman langur, Semnopithecus entellus entellus (Dufresne, 1797). (Durg Singh Rajpurohit)

 6. Proposta metodológica para a elaboração de planos de gestão de sítios da rede natura 2000. Methodological proposal for the elaboration of natura 2000 sites management plans. (Artur José Freire Gil)

 7. (semi)-ondergrondse afvalinzamelsystemen voor huishoudelijk afval. (Wouter Florizoone)

 8. SEA guidelines for the evaluation of strategy papers in development co-operation. (Marianne Fernagut)

 9. Uitvoeren van een risico-analyse van twee potentiële hormoonontregelende stoffen, dimethoaat en styreen, aan de hand van drie modellen. (Hilde Sablon & Wendy Vanhassel)

 10. Identificatie van g-proteïne gekoppelde receptoren met een mogelijke rol in suikersensing in darmepitheelcellen. (Stijn De Graeve)

 

<<<   >>>

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

 

De hier gepubliceerde verhandelingen worden ook opgenomen in de
"Bibliografie van de geschiedenis van België"
onder leiding van Prof. Em. Romain Van Eenoo.

Laatste aanpassing op woensdag 08 juli 2015

 

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.