De co÷rdinerende diensten
van het stadsbestuur van Brugge na 1945

een structuurstudie.

 

Dominiek Dendooven

 

Scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad van
gediplomeerde in de gespecialiseerde studies Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer

Academiejaar: 1994-1995

KUL - UG - VUB

Promotor: Prof. Dr. J. Verhelst

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

     A. Status quaestionis en bibliografie

     B. Organisatie en taakverdeling binnen het  Brugse stadsbestuur

     C. De administratieve organisatie in de  vroegere randgemeenten

 

Hoofdstuk 1: De secretarie

     1.1 Evolutie in organisatie en taakverdeling sinds 1945

     1.2 Archief en archiefbeheer van en binnen de  secretarie

         1.2.1 Inleiding: algemene situatieschets

         1.2.2 Het statisch archief

                 1.2.2.1 Omvang, materiŰle bewaring en toegankelijkheid

                 1.2.2.2 De oude orde: klassement en  opvolging van een zaak

                 1.2.2.3 De verschillende series en reeksen

         1.2.3 Aspecten van het dynamisch en semi- dynamisch archief

                 1.2.3.1 Algemene situatieschets

                 1.2.3.2 Inspectie van de notulen  door de arrondissements- commissaris

                 1.2.3.3 Het gemeentelijk reglement op een open en behoorlijk bestuur

                 1.2.3.4 De problematiek van het gebruik van recyclagepapier

         1.2.4 Bewaar- en vernietigingslijst

 

Hoofdstuk 2: De co÷rdinatiedienst

     2.1 Ontstaan, functies en organisatie

     2.2 Archief en archiefbeheer

 

Hoofdstuk 3: Kabinetsarchieven

     3.1 Algemene situatieschets

     3.2 Kabinetsarchief Van Hoestenberghe

     3.3 Kabinetsarchief Lombaerts

     3.4 Kabinetsarchief De Meyer

 

Besluiten en adviezen

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende