Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thematisch overzicht

<<<   >>>

Nieuw

 

Geschiedenis:          Nieuwste Tijden

Nieuwe tijden

Middeleeuwen

Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

 

 

 

Rechten / Law

 1. Liefde doodt de angst voor het zelf. Enkele toepassende gedachten van Kierkegaard op existerende verloren zonen en een liefdevolle Vader. (Willem Kieviet)

 2. Deformalisering in het familiaal vermogensrecht? (Axel Grootjans)

 3. De verhaalbaarheid van advocatenhonoraria. (Ignace Laplaese)

 4. Mestreech Verleech? of een spatje Voltaire en co.? Een onderzoek naar invloeden van de Verlichting op de praktijk van het laat 18e eeuws Maastrichts strafrecht. (Marion Koene – Gorren)

 5. * De politieke en juridische genese van het begrip “machtsevenwicht” in het Europese statensysteem. Casus: De Spaanse Successie in de 17de en 18de eeuw (1659-1715).
  * De rol van de EU bij de totstandkoming en implementatie van internationale milieubeleidsovereenkomsten. Casus: het protocol van Kyoto (1997).

  * Proportionaliteit in kieszaken als grondwettelijk beginsel in de Belgische federale structuur.
  Casus: Brussel-Halle-Vilvoorde (2002-2005).
  (Frederik Dhondt)

 6. Complementariteit van vakbondsvrijheid en vakbondsrepresentativiteit in België, illusie of realiteit? (Ellen Van Den Block)

 7. Accommodating Gypsy Travellers. Rights, Obligations and Duties. (Ian Taggart)

 8. De uitdaging van het geweldsmonopolie. Strafrecht in tijden van conflict. (Carolijn Terwindt)

 9. Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen in de Wet inkomstenbelasting 2001. (Frans Levels)

Romaanse filologie

 1. Raymond Federman, de la mémoire à la Surfiction. Une analyse générique et discursive de « La voix dans le débarras/The voice in the closet ». (Fleur Rondelez)

 2. La mobilité étudiante. Quelles compétences pour une optimalisation de sa qualité? (Eva van Iren)

 3. La literatura traducida del español al holandés 1986-2003. (Karen van Herwaarde)

 4. Christine de Pizan: La raison, l’étude et la paix. (Jennie Verheij)

 5. Comment parler de « corrida » aux Pays-Bas? Des procédés de traduction visant à résoudre les problèmes particulièrement culturels de traduction de deux textes anti-corrida français en néerlandais. (Wendy van Mourik)

 6. Pietro Aretino nella storiografia artistica recente (dopo il 1957) su Sansovino, Tintoretto e Tiziano. (M. C. Brouwer)

 7. Migration à Babel. Les Pays-Bas, la France, leurs immigrées analphabètes marocaines et l’apprentissage de la langue. (Mary van den Brandt)

 8. Pour une éthique des signes. Science, écriture et idéologie dans l’œuvre de Roland Barthes. (Steven Engels)

 9. L’influence néerlandaise sur le vocabulaire français. (Marjolein van den Berg)

 10. Kundera face au kitsch. (Ruben Pauwels)

Scheikunde

 1. Synthese van diketopiperazines als inhibitoren van histon deacetylase. (Gunther Roesems)

Sinologie

 1. Een Introductie tot de Geëuropeaniseerde Grammatica van het Modern Chinees van Xie Yaoji: Een Kritische Bespreking van Hoofdstuk III: "De Zin". (Marijke Drijbooms)

 2. Een Vajrayāna-tekst. Mui-sanzō Zen’yō. Wu-wei san-ts’ang Ch’an-yao. (T. vol. XVIII, nr. 917, pp. 942b-946a). (Klaus Pinte)

 3. De Chinese aandelenbeurzen van Shenzhen en Shanghai. (Steven Anthonis)

 4. Study of the outbound tourism industry of the People’s Republic of China.The Probability of a Bilateral ADS Agreement between the PRC and the Shengen Area. (pdf 650 kb). (Véronique Verhelst)

 5. De droom van de rode kamer. Liefde zonder lust? (Arnaud G.H.M. de Schaetzen)

 6. Internationalization towards China after its Accession to the WTO. Are There Opportunities for European SMEs? (Mattias Grillet)

Sociologie / Sociology

 1. De cultuur van Urk en de Urker jongeren. (Almar Wallenburg)

 2. La finance islamique est- elle un remède à la crise? (Taoufiq-Johan van den Broek)

 3. Zorg en doelmatigheid. Werklastonderzoek in algemene ziekenhuizen en de belangen van verpleegkundigen. (Kees Quak)

 4. Culturele perspectieven op ontwikkelingssamenwerking. Case: Radio Sucumbíos. (Tom Deleu)

 5. Convergentie in het Wereldtalenstelsel. (Jef De Lombaerde)

 6. Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk. Het belang van organisatorische empowerment. (Margot Van Oudenhove)

 7. Intergenerationele rechtvaardigheid en het pensioenstelsel. (Eva Platteau)

 8. Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer)

 9. Sociale context van intieme relaties. Kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen social support en het gezinsleven. (Ellen Denauw)

 10. Organisaties in Netwerk. Een kwalitatieve studie bij startende IT-organisaties in Vlaanderen. (Cedric Genie)

 11. Het beeld van de Ander. Een comparatieve studie tussen het Etnografisch Museum en het Zuiderpershuis in Antwerpen. (Annelies Keyers)

 12. U vrijt toch ook? Een onderzoek naar normalisatie en seksualiteit in Vlaamse organisaties. (Melanie Demaerschalk)

 13. De invloed van de tendens van vermarkting op de job van de sociaal werker. Een onderzoek in de thuiszorgsector. (Liesbeth Hermans)

 14. Open Source Software: Een New Social Movement Analyse. (Hendrik Vermeylen)

 15. Hiphop in Vlaanderen. Een Sociologische Analyse. (Steven Vanden Broucke)

 16. Welfare threat and exclusionism of immigrants. Perception of immigrants in different European welfare states. (Radka Klvaňová)

 17. Iraniërs in Nederland. Een onderzoek naar het verloop van het integratieproces van Iraniërs in de Nederlandse samenleving. (Tahereh Khorrami)

 18. Lidmaatschap van een vereniging en sociale druk tot drinken bij adolescenten. (Hans De Steur)

 19. Jongeren in tehuizen: het belang van socio-economische afkomst voor de schoolprestaties. (Daniël Derudder)

 20. Invloed van globalisering op demografie. De vruchtbaarheidstransitie in Noord-Afrika. (Menno Ernst)

 21. Invloed van de leeftijd en de arbeidssituatie op het arbeidswelzijn. Een analyse op gegevens uit de Belgische banksector. (Evelien Kippers)

 22. Naar een ontspannen arbeidsmarkt: over een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg. (Hanne Dillen)

 23. Een interdisciplinair model voor ostentatieve consumptie. (Thomas Pollet)

 24. Assessing the strength and capacity of political and civil service systems in Central and Eastern Europe. The case of the Hungarian Ministry of Agriculture. (Richard Knubben)

 25. Politiek wantrouwen in de lage landen. (Bram Vanhoutte)

 26. Kinderen van de scheiding. Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van een ouderlijke echtscheiding op adolescenten. (Veerle Roelants)

 27. Zwoegen door de modder en zweven langs de hemel. Persoonlijke verhalen van wiskundigen. (Evelien Bus)

 28. Stress op het werk. Toepassing van de WEBA-analyse. (Kris Ulenaers)

 29. Individualiseringstendensen op het spoor. Een onderzoek naar waardeverandering m.b.t. het gezin aan de hand van de EVS-data. (Leen Vandecasteele)

 30. Prille Liefde. Relationele- en seksuele leefwereld van laatstejaars secundair onderwijs. (Bram Herbots)

 31. Evaluatie van een mixed mode survey design. (Koen Beullens)

 32. De leerkracht overbevraagd? Een kwalitatieve studie van de werklast bij leerkrachten in het secundair onderwijs. (Frédérique Delcart)

 33. Het vagevuur op aarde. De impact van dienen en migratie van ongehuwde vrouwen op hun latere leven. Assenede, generatie 1830/1831. (Christa Matthys)

 34. Religieus gemengde huwelijken bij de Mormonen. Een kwalitatief onderzoek naar de beleving, de probleemgebieden en de meerwaarde van religieus gemengde huwelijken bij de mormonen. (Tim Vanhove)

 35. Analyse van medische hulpverlening in fictieseries. Inhoudsanalyse van 'Spoed' en empirisch onderzoek. (Kelly Damiaans)

 36. A Woman’s Work is Never Done; An Analysis of Domestic work, Race, Class and Gender. (Molly Keefe) 

 37. Corporate social responsibility in de praktijk, een genderbenadering. (Ariane Visser)

 38. An integration of Systems theory, Chaos theory and Complexity science as turnaround strategies for the small dysfunctional church. (Edward W. Rogosky)

 39. Stad Antwerpen DiverCity: van een kleurloos naar een kleurrijk personeelsbeleid? Analyse van het door Stad Antwerpen gevoerde kleurrijk personeelsbeleid van 1998 tot 2003 en vergelijking met het door Gemeente Rotterdam gevoerde beleid. (Marjan Van De Maele)

 40. Van loopbaanonderbreking naar tijdskrediet: Een schot in of naast de roos? Het sociaal overleg versus de gezinnen. (Johan Nagels)

Wijsbegeerte

 1. De roep van de aarde, de roep van de armen. Ethische beschouwingen over duurzame voedselproductie, -consumptie en landgebruik.. (Jasper De Jaeger)

 2. Een moderne en antieke opvatting van identiteit. Heideggers visie over identiteit in zijn interpretaties van Antigone. (Johan Verstraelen)

 3. Over een kwantummechanische beschrijving van de werkelijkheid: een eigenaardige revolutie in de fysica. De Bohr-Heisenberg dialoog. (Stijn Muskala)

 4. De kritiek van David Ray Griffin op het wetenschappelijk naturalisme en zijn Whiteheadiaans alternatief. (Peter Bogaerts)

 5. Ik zou verkiezen bij christus te blijven veeleer dan bij de waarheid. Een religieuze lezing van Fjodor Dostojevski’s romans. (Jasper De Jaeger)

 6. Meursault, vreemdeling van Christus. Een leeswijzer bij: L’ Étranger (1942) Albert Camus 1913-1960. (Willem Kieviet)

 7. John Hick’s pluralistische theorie van de religies. Presentatie en kritieken. (Henk G. J. Rebel)

 8. Stichters in crisis. Crisiservaringen van Boeddha en Mohammed in vergelijkend perspectief. (Jos Quak)

 9. Het muziekinstrument als natuurlijke extensie van de musicus. Een analyse van de muzikale uitvoering en de relatie tussen musicus en muziekinstrument. (Luc Nijs)

 10. Wereldbeelden. Prolegomena tot een Transcendentale en Fenomenologische Menswetenschap op Basis van de Cultuurfilosofie van Ernst Cassirer. (Anton Froeyman)

 11. Kuhn en zijn critici. (Tina De Greef)

 12. Wat is de rol van de verwoording in de genealogie van de psychoanalyse? (Andreas Lauwers)

 13. Een onderzoek naar de waarde van de natuurfilosofie van Ilya Prigogine en de draagwijdte ervan binnen de discussie rond de pijl van de tijd en het determinisme. (Benjamin Praet)

 14. Revitaliseren, herbestemmen of slopen? Toekomstperspectieven voor kerkgebouwen. (John Martens)

 15. De spanning tussen de natiestaat en de multiculturele samenleving. (Marijn Straetemans)

 16. Hector & Caecilia, of de contemporaine Nederlandse Berlioz-receptie, naar het tijdschrift Caecilia 1844-1874, ingeleid en verklaard. (Sip Hoekstra)

 17. Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit. Als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling. (Christian Vandekerkhove)

 18. De ontologische interpretatie van nul-interactiemetingen in de quantummechanica. (Mattias Vermeiren)

 19. Twisten met God. Een exegetische studie van psalm 35. (Matthijs Kronemeijer)

 20. Scientology: vrijheden in conflict. (Pieter Blondeel)

 21. Tonen wat onzegbaar is. Literatuur, épistémologie en anti-humanisme in Foucaults archeologie. (Matthijs Roets)

 22.  “Diep in de put?” Is de definitieve berging van het hoogradioactief afval rechtvaardig tegenover de toekomstige generaties? Uitwerking en toepassing van een transgenerationele ethiek gebaseerd op het werk van John Rawls. (Lies Naert)

 23. Fordisme, fascisme en passieve revolutie bij Antonio Gramsci. (Matthias Lievens)

 24. Bedrijfsethiek of –retoriek? De zin of onzin van ethiek in het bedrijfsleven. (Diemer Vercayie)

<<<   >>>

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

 

 

Laatste aanpassing op vrijdag 05 augustus 2022

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.