Religieus gemengde huwelijken
bij de Mormonen.

Een kwalitatief onderzoek naar de beleving, de probleemgebieden en de meerwaarde van religieus gemengde huwelijken bij de mormonen.

Tim Vanhove

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Sociologie.

Academiejaar: 1998-1999

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. R. LAERMANS
Co-promotor: Prof. Dr. K. DOBBELAERE
Verslaggever : Prof. Dr. J. BILLIET

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

HOOFDSTUK 1: HET MORMONISME OMSCHREVEN.

    1. INLEIDING

    2. HET ONTSTAAN VAN HET MORMONISME

        2.1. 1820-1840: Joseph Smith en de oprichting van de mormoonse kerk

        2.2. 1840-1891: De strijd om macht

        2.3. Conclusie   

        2.4. Overgang naar de twintigste eeuw: evolutie van sekte naar kerk?

    3. HET HEDENDAAGSE MORMONISME

        3.1. Structuur en organisatie

            A. Formele structuur

            B. Geloofsorganisatie

            C. Financiering

        3.2. Tradities en rituelen

            A. De Tempel

            B. De Schriften

            C. Het Woord van Wijsheid

        3.3. Doe-het-zelf theologie

    4. DE BELANGRIJKSTE HEDENDAAGSE GELOOFSPUNTEN

        4.1. God, Jezus Christus en de Heilige Geest

        4.2. Het Plan van Zaligheid: een eeuwigheid in twee richtingen

        4.3. De mormonen en het gezin

 

HOOFDSTUK 2: RELIGIEUS GEMENGDE HUWELIJKEN

    1.INLEIDING

    2. PROBLEEMGEBIEDEN BIJ RELIGIEUS GEMENGDE HUWELIJKEN

        2.1. De aard en inhoud van geloof

        2.2. Gedrag

        2.3. Het gezin

        2.4. Gevoelens

    3. DE MEERWAARDE VAN RELIGIEUS GEMENGDE HUWELIJKEN

        3.1. Nuancering van de bedreiging van ‘sekten’

        3.2. Positieve waarde van het gezin bij religieuze bewegingen

    4. TOEGEPAST OP DE MORMOONSE KERK: TE TOETSTEN HYPOTHESEN

        4.1. De aard en inhoud van geloof

        4.2. Gedrag

        4.3. Het gezin als onderwerp van religie

        4.4. Meerwaarde

        4.5. Conclusie: algemene hypothese

 

HOOFDSTUK 3: METHODOLOGISCHE BESPREKING

    1. ONDERZOEKSMETHODE

        1.1. Actoren in het veld

        1.2. Kwalitatief onderzoek

    2. PERSOONLIJKE BEMERKINGEN BIJ ONTMOETINGEN MET MORMONEN

        2.1. Zondag 1 november 1998: avondmaalsvergadering (met getuigenissen)

        2.2. Zondag 8 november 1998: kinderviering

        2.3. Zondag 29 november 1998

        2.4. Zaterdag 5 december 1998: interview met zuster Annie

        2.5. Zondag 6 december 1998: getuigenissen en interview met zuster Maria

        2.6. Zondag 13 december 1998: interview met zuster Leen

        2.7. Maandag 4 januari 1999: telefoongesprek met de gemeentepresident van Leuven

        2.8. Woensdag 6 januari 1999: interview met broeder André

        2.9. Woensdag 13 januari 1999: interview met zuster Lieve

        2.10. Dinsdag 19 januari 1999: interview met broeder Bruno

    3. PERSOONLIJKE REFLECTIE

        3.1. Inleving en rollenincongruentie.

        3.2. Leerervaring

 

HOOFDSTUK 4: ANALYSE VAN DE INTERVIEWS

    1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE RESPONDENTEN

        1.1 Annie

        1.2. Maria

        1.3. Leen

        1.4. André

        1.5. Lieve

        1.6. Bruno

    2. CATEGORIEËN VAN RESPONDENTEN

    3. BESPREKING PER CATEGORIE

        3.1. Categorie 1: het klassieke geval

        3.2. Categorie 2: het verborgen geloof

        3.3. Categorie 3: De niet-praktiserend gelovige

        3.4. Categorie 4: De ideale gelovige partner

        3.5. Conclusie: geloof, huwelijk en liefde

    4. PROBLEEMGEBIEDEN EN BELEVING

        4.1. Waarom de partner geen lid is

            A. Ongeloof

            B. Afkeer voor het kerkelijke

            C. Schrik voor het nieuwe

            D. Druk van de omgeving

        4.2. Struikelblokken

            A. Tijd

            B. De tienden

            C. De slechte naam van ‘sekten’

        4.3. Omgang met problemen

    5. MEERWAARDE VAN EEN RELIGIEUS GEMENGD HUWELIJK

    6. INVLOED VAN DE MORMOONSE LEER OP DE BELEVING

        6.1. Individualistisch geloof

            A. Doe-het-zelf theologie

            B. Praten met anderen

        6.2. Het gezin als centrale instelling

    7. ALGEMENE KENMERKEN

        7.1. Bekeringsmoment

        7.2. Geloofsverleden

        7.3. Invloed ouders

        7.4. Belang geloof

        7.5. Zicht op de toekomst

    8. CONCLUSIE

        8.1. De aard en inhoud van geloof

        8.2. Gedrag

        8.3. Het gezin als onderwerp van religie

        8.4. Meerwaarde

        8.5. Algemene conclusie

 

BESLUIT

 

LITERATUURLIJST

 

 

Voor meer informatie:

Tim Vanhove

Departement Sociologie, Katholieke Universiteit Leuven

CBGO - Centrum voor Bevolkings- en Gezinsonderzoek

E. Van Evenstraat 2B - 3000 Leuven

E-mail: Tim.Vanhove@soc.kuleuven.ac.be

url: www.kuleuven.ac.be/sociologie/vanhove

 

Publicatie op basis van deze verhandeling:

Vanhove, T. (2000) Huwelijk versus religie? Een exploratief onderzoek naar de huwelijksbeleving van religieus heterogame mormonen, In: Tijdschrift voor Sociologie, 21(3), 273-294. Winnaar prijs van de Vereniging voor Sociologie, zie http://www.sociologie.be/vereniging/prijsvvs.htm

 

home lijst scripties inhoud volgende