Invloed van globalisering op demografie

De vruchtbaarheidstransitie in Noord-Afrika

 

Menno Ernst

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Sociologie.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. K. MATTHIJS
Verslaggever : Prof. Dr. W. DUMON

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Gezinsveranderingen in het westen

     1.1. Inleiding

     1.2. William Goode: het echtelijk gezin

     1.3. Gezinsveranderingen in hun maatschappelijke context

         1.3.1. Dalende kinderwens

         1.3.2. Ideologie en rol van de overheid

         1.3.3. Onderwijsveranderingen

        1.3.4. Genderontwikkelingen

    1.4. Conclusie en probleemstelling

 

2. Globalisering

     2.1. Inleiding

     2.2. Definitie globalisering

     2.3. Oorzaken van globalisering

     2.4. TheorieŽn omtrent internationale communicatie

         2.4.1. Wereldsysteemtheorie

         2.4.2. Elektronisch kolonialisme

         2.4.3. Ontwikkelingstheorie

         2.4.4. Innovatie-diffusietheorie

     2.5. Communicatie en culturele transformatie

         2.5.1. Inleiding

         2.5.2. De invloed op cultuur

         2.5.3. Westerse dominantie over communicatienetwerken

         2.5.4. ĎGlobale cultuurí

     2.6. Conclusie

 

3. Vruchtbaarheidsdaling

     3.1. Inleiding

     3.2. Demografische transitietheorieŽn

         3.2.1. De klassieke theorie over structureel-economische ontwikkeling

         3.2.2. Culturele theorie

         3.2.3. Diffusietheorie

         3.2.4. Overzicht demografische transitietheorieŽn

     3.3. Effecten op vruchtbaarheid

         3.3.1. Onderwijs

         3.3.2. Contraceptie en kinderwens

         3.3.3. Ideologie en gezinsplanning

         3.3.4. Gender

         3.3.5. Invloed van de media

         3.3.6. Besluit: samenhang tussen de verschillende factoren

     3.4. Conclusie

 

4. Vruchtbaarheidsdaling in Noord-Afrika

     4.1. Inleiding

     4.2. Onderzoeksmethode

     4.3. Analyse

         4.3.1. Vruchtbaarheidsdaling

         4.3.2. Contraceptie

         4.3.3. Evolutie van de kinderwens

         4.3.4. Onderwijsexpansie

         4.3.5. Ideologie en gezinsplanning

         4.3.6. Gendergelijkheid

         4.3.7. Media

     4.4. Conclusie

 

5. Belang van globalisering

     5.1. Inleiding

     5.2. Invloed van globalisering?

     5.3. Conclusie

 

Besluit

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

Bijlage

 

home lijst scripties inhoud volgende