Invloed van globalisering op demografie. De vruchtbaarheidstransitie in Noord-Afrika. (Menno Ernst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Referenties

 

 

Lijst van afkortingen

 

 

Bijlagen

 

Aanvullende tabellen en grafieken

 

Figuur A.1 Relatie tussen de daling van het TVC (1970-2000) en algemeen contraceptiegebruik

Bron: United Nations Population Fund, 2004; World Bank, 2002a; United Nations, 1991, pp. 26-27

 

 

Tabel A.1 Percentage van vrouwen (15-49 jaar) die ooit al gebruik maakten van anticonceptie

 

Moderne methode

Traditionele methode

Volks-

methode

Totaal

Egypte 2000

73.4

 

8.1

 

0.3

 

81.8

 

Marokko 1992

36.8

 

9.1

 

1.2

 

47.1

 

TunesiŽ 1988

60.6

 

23.5

 

14.8

 

98.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: DHS, 2004

 

Opmerking:

- moderne methode: pil, IUD, injecties, diafragma/schuim/jelly (?), condoom, vrouw gesteriliseerd, man gesteriliseerd, implants (?), Lactational amenorrhea, vrouwencondoom, diafragma, anderen

- traditionele methode: periodieke onthouding, terugtrekking, langdurige onthouding, borstvoeding, anderen

- volksmethode: restcategorie Ďanderení, aangegeven door de respondent

 

 

Tabel A.2 Redenen die vrouwen (15-49 jaar) aangeven voor het niet-gebruiken van anticonceptie (in %)

 

Egypte 2000

Marokko 1992

Wil meer kinderen

10.5

 

46.2

 

Respondente is ertegen

3.0

 

0.6

 

Echtgenoot is ertegen

3.8

 

7.2

 

Anderen zijn ertegen

0.1

 

0.3

 

Religieus verbod

0.6

 

2.6

 

Gebrek aan kennis

Ö

 

3.0

 

Kent geen methode

0.0

 

Ö

 

Kent geen bron

0.0

 

Ö

 

Gezondheidsbezwaren

7.6

 

9.7

 

Angst voor neveneffecten

5.7

 

7.0

 

Gebrek aan toegang

Ö

 

0.2

 

Te hoge kostprijs

0.2

 

0.2

 

 

 

 

 

 

Ö geen data beschikbaar

Bron: DHS, 2004

 

 

Tabel A.3 Kennis van contraceptiemethoden bij vrouwen (15-49 jaar) in %

 

Moderne

methode

Traditionele methode

Folk

methode

Egypte 2000

99.9

76.9

 1.4

Marokko 1992

97.3

62.6

 9.1

TunesiŽ 1988

98.8

64.5

87.6

Bron: DHS, 2004

 

 

Tabel A.4 Gemiddeld ideaal aantal kinderen volgens vrouwen (15-49 jaar) naar leeftijdsgroep

 

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Egypte 2000

2.5

2.6

2.7

2.9

3.1

3.2

3.4

Marokko 1992

2.9

3.0

3.1

3.6

4.0

4.2

4.6

TunesiŽ 1988

3.1

3.1

3.3

3.5

3.6

3.6

4.0

Bron: DHS, 2004

 

 

Tabel A.5 Bruto Percentage Schoolbezoek in het lager, secundair en hoger onderwijs, volgens jaartal.

 

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

 

1985

2000

1985

2000

1985

 2000

Algerije

93.6

 

112.0

 

51.4

 

70.8

 

7.9

 

15.0

 

Egypte

85.4

 

99.6

 

61.4

 

85.7

 

18.1

 

39.0

 

LibiŽ

108.6

 

115.6

 

58.8

 

Ö

 

9.2

 

48.8

 

Marokko

Ö

 

94.4

 

Ö

 

39.3

 

Ö

 

10.3

 

TunesiŽ

115.1

 

117.3

 

38.9

 

78.3

 

5.5

 

21.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: World Bank, 2002b

 

 

Tabel A.6 Publieke uitgave aan onderwijs, als percentage van het BNP

 

1970

1980

1990*

2000

Algerije

4.8

5.5

5.0

 5.4**

Egypte

4.5

2.9

4.0

 4.7**

LibiŽ

3.0

2.5

Ö

Ö

Marokko

3.3

4.9

5.0

5.5

TunesiŽ

5.8

4.8

6.0

6.8

* % van BBP ipv BNP ; ** gegevens voor 1995 i.p.v. 2000;

Bron: United Nations, 1985, pp. 415-417; World Bank, 2003

 

Figuur A.2 Publieke uitgave aan onderwijs per hoofd van de bevolking: jaarlijkse gemiddelden (in US $ 1995)

Bron: World Bank, 2003

 

Tabel A.7 Publieke uitgave aan onderwijs per hoofd van de bevolking: jaarlijkse gemiddelden (in US % 1995)

 

1975-1984

1985-1989

1990-nu*

Egypte

32.48

41.19

 43.11

Marokko

61.86

61.37

 69.95

TunesiŽ

92.78

94.45

113.77

* meest recente cijfers

Bron: World Bank, 2003

 

 

Tabel A.8 Percentage Mannen en vrouwen ooit getrouwd op verschillende leeftijden

 

Man

Vrouw

 

15-19

20-24

45-49

15-19

20-24

45-49

Algerije 1987

0.6

10.7

97.4

 9.5

47.7

98.5

Egypte 1996

2.8

11.9

98.6

15.9

56.1

98.6

LibiŽ 1995

0.1

1.3

98.5

1.0

12.2

98.6

Marokko 1995

Ö

Ö

Ö

10.5

39.8

99.4

TunesiŽ 1994

0.0

3.7

97.0

3.0

27.7

97.7

Ö geen data beschikbaar

Bron: United Nations, 2000b

 

 

Tabel A.9 Gemiddelde leeftijd van het eerste huwelijk bij mannen en vrouwen

(in jaren)

 

 

Man

Vrouw

Verschil M - V

1973-1984

2003

1973-1984

2003

1973-1984

2003

Algerije

25.3

27.7

21.0

23.7

4.3

4.0

Egypte

26.8

26.4

21.4

21.6

5.4

4.8

LibiŽ

24.6

24.6

18.7

18.7

5.9

5.9

Marokko

27.9

27.2

22.3

22.3

5.6

4.9

TunesiŽ

28.1

27.1

24.3

22.6

3.8

4.5

Exacte data voor periode 1970-1990: Algerije 1977, Egypte 1980, LibiŽ 1973, Marokko 1982,

TunesiŽ 1984

Bron: PRB & UNFPA, 2003; United Nations, 1989, pp. 111-112

 

 

Tabel A.10 Moeders jonger dan 19 of 24 jaar in jaar x, als percentage van het totaal aantal moeders in jaar x

 

- 19 jaar

- 24 jaar

 

1970/79

1980/89

1990/99

1970/79

1980/89

1990/99

Algerije

9.8

6.1

Ö

37.3

32.0

Ö

Egypte

3.6

3.1

2.1

23.2

22.7

23.5

LibiŽ

9.9

8.3

Ö

32.4

33.5

Ö

Marokko

Ö

Ö

5.8

Ö

Ö

27.6

TunesiŽ

6.4

5.0

3.3

30.3

28.6

22.3

Algerije: 1978, 1985; Egypte: 1970, 1980, 1990; LibiŽ: 1972, 1981; Marokko: 1990; TunesiŽ: 1970, 1980, 1992; Ögeen data beschikbaar

Bron: United Nations, 2000c

 

 

Tabel A.11 Percentage vrouwen in het onderwijs, schooljaar 2000/2001

 

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Algerije

47

51

Ö

Egypte*

47

48

Ö

LibiŽ

49

Ö

49

Marokko

46

44

44

TunesiŽ

48

50

 48*

* schattingen; Ö geen data beschikbaar

Bron: UNESCO, z.d.

 

 

Tabel A.12 Bruto percentage schoolbezoek van vrouwen in het lager en het secundair onderwijs (in %)

 

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

 

1980

1990

1998/99

1980

1990

1998/99

Algerije

81

92

110

26

54

69

Egypte

61

86

96

39

68

81

LibiŽ

 121

 102

116

63

87

84

Marokko

63

54

83

20

30

35

TunesiŽ

87

 107

115

20

40

76

Bron: World Bank, 2003

 

 

Tabel A.13 Houding van koppels ten aanzien van gezinsplanning naargelang het opleidingsniveau, in Egypte in 2002 (in %)

 

Opleidingsniveau

Totaal

 

Geen

Basis

*Secundair +

Houding van koppels

 

 

 

 

 

Beiden voorstander

78.2

85.2

91.5

84.8

 

Respondente voorstander,

Echtgenoot tegenstander

 6.4

 4.8

 3.1

 4.8

 

Respondente voorstander, echtgenoot ongekend

 8.4

 6.4

 3.2

 6.0

 

Respondente tegenstander, echtgenoot voorstander

 1.5

 1.3

 1.1

 1.3

 

Beiden tegenstander

 2.4

 1.3

 0.6

 1.5

 

Respondente tegenstander, echtgenoot ongekend

 1.1

 0.2

 0.1

 0.5

 

Respondente is onzeker

 1.9

 0.8

 0.4

 1.1

Totaal voorstander

 

 

 

 

 

Respondente voorstander

93.0

96.4

97.8

95.6

 

Echtgenoot voorstander

 

80.2

 

86.6

 

92.8

 

86.4

 

* minimum secundair onderwijs

Bron: DHS, 2004

 

 

Tabel A.14 Genderindicatoren 2000

 

Egypte

TunesiŽ

Parlementaire zetels bezet door vrouwen (% van totaal)

2.0

 

11.5

 

Vrouwelijke administrators en managers (% van totaal)

16.4

 

12.7

 

Vrouwelijke professionals en technici (% van totaal)

28.4

 

35.6

 

BNP per capita van vrouwen (in US$)

1,576

 

2,772

 

Gender Empowerment Measure (GEM)

 

 

 

 

 

Waarde

0.274

 

0.398

 

 

Rangschikking

68ste

 

60ste

 

Bron: United Nations Development Programme, 2000, pp. 165-168

 

 

Tabel A.15 Activiteitsgraad naar leeftijd en gelacht
(werkende bevolking als aandeel van bevolking 15-19 en 15-44 jaar)

 

 

Bevolking 15-19 jaar

Bevolking 15-44 jaar*

 

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Algerije

50.5

10.4

30.9

81.8

21.0

59.0

Egypte

26.2

 8.9

18.2

71.5

23.2

47.6

Marokko

Ö

Ö

Ö

80.6

26.7

53.3

TunesiŽ

37.1

21.1

29.3

76.1

28.4

52.3

* Cijfers voor Egypte gelden voor bevolking 15-49 jaar; Algerije 1996, Egypte 2001, Marokko 2002 en

TunesiŽ 1997

Bron: ILO, z.d.

 

 

Tabel A.16 Aantal televisiegebruikers per 1000 inwoners

 

1970

1980

1991

1999

Algerije

 31*

52

74

107

Egypte

16

33

116

170

LibiŽ

 0.5

55

99

139

Marokko

 31*

46

74

165

TunesiŽ

14

47

79

190

* cijfers voor 1975 i.p.v. 1970

Bron: United Nations, 1985, pp. 453, 457; United Nations, 1994, pp. 160-161; United Nations, 2002,

pp. 113-114

 

 

Tabel A.17 Aantal Radiogebruikers per 1000 inwoners

 

1970

1980

1991

1997

Algerije

Ö

199

234

242

Egypte

132

143

326

317

LibiŽ

 43

 66

225

259

Marokko

 60

148

210

247

TunesiŽ

 76

157

199

 158*

* cijfers voor 1999 i.p.v. 1997; Ö geen data beschikbaar

Bron: United Nations, 1985, pp. 453, 457; United Nations, 1994, pp. 160-161; United Nations, 2002,

pp. 113-114

 

 

Figuur A.3 Relatie TVC Ė aantal televisies per 1000 inwoners, anno 2000

Bron: World Bank, 2002a; United Nations, 2002, pp. 113-114

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende