Invloed van globalisering op demografie. De vruchtbaarheidstransitie in Noord-Afrika. (Menno Ernst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

De totstandkoming van deze thesis is een werk van lange adem geweest, dat niet altijd even vlot verliep. Daarom zou ik graag beginnen met een woordje van dank aan iedereen die mij rechtstreeks of onrechtstreeks geholpen heeft bij het schrijven van deze eindverhandeling. Zonder de steun van anderen zou ik nooit tot dit resultaat zijn gekomen.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, prof. Matthijs, voor zijn boeiende en aangename lessen over bevolkingssociologie. Zij hebben bij mij de interesse opgewekt voor demografie, hetgeen een grote invloed heeft gehad bij de keuze voor het onderwerp van deze verhandeling.

Voorts ben ik ook veel dank verschuldigd aan mijn co-promotor, Jan Van Bavel, voor de geduldige steun en hulpvaardigeid bij de totstandkoming van dit werk. Zijn opbouwende kritiek en bemoedigend commentaar hebben niet alleen gezorgd voor een optimale praktische begeleiding, maar gaven mij ook steeds weer de moed en het nodige vertrouwen om verder te gaan.

Ook mijn ouders ben ik heel erg dankbaar, zowel voor de praktische hulp als voor het geduld, het begrip en de wetenschap dat ik altijd op hen kon rekenen. Hetzelfde geldt voor mijn vrienden, op wie ik het afgelopen jaar beroep kon doen voor de nodige ontspanning en gezelligheid. Mijn grootste dank gaat hierbij uit naar Rachel, aangezien haar onvoorwaardelijke steun en vertrouwen mij heel erg geholpen heeft.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende