Het muziekinstrument
als natuurlijke extensie van de musicus

Een analyse van de muzikale uitvoering
en de relatie tussen musicus en muziekinstrument

 

pdf-version

 Luc Nijs

 

Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad van
Licentiaat in de Wijsbegeerte.
 

Academiejaar: 2007-2008

Universiteit Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte - Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Begeleider: Prof. Dr. Marc Leman
Voorzitter: Prof. Dr. M.S.R. Commers

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (8 mb)